Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Polityka strukturalna UE
Okres programowania
2004-2006
Okres programowania
2007–2013
Linki
Kontakt
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Inżynieria Ruchu
Ziele przyuliczna
Ograniczenia tonau
ZKD
Rowerem po Poznaniu
BIP
moBILET
moBILET
SIM
Sektorowy Program Operacyjny - SPOT/2.2/62/04
Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
Sektorowy Program Operacyjny Transport
drukuj

Projekt SPOT/2.2/62/04 „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu”

Koszt całkowity projektu – 106.085.000 zł
Dofinansowanie z UE w ramach SPO Transport – do 79.563.750 zł co stanowi 75 % wartości Projektu
Wkład własny Miasta Poznania – 26.521.250 zł – co stanowi 25% wartości Projektu

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na przebudowie następujących obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągu miejskich dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu:

  • Most Przemysła I
  • Wiadukt Dolna Wilda
  • Wiadukt Górczyński zachodni
  • Wiadukt Franowo

Projekt dotyczy remontu i przebudowy z podniesieniem nośności nawierzchni drogowej wszystkich istniejących jezdni ulic lokalizowanych na przedmiotowych obiektach inżynierskich po istniejących śladach, wraz z remontem tychże obiektów. Przebudową objęto również sąsiednie chodniki. Odcinki dróg oraz obiekty inżynierskie będące przedmiotem projektu są częścią dróg krajowych przebiegającymi przez miasto Poznań tj. nr 5 i 11.


Plan orientacyjny lokalizacji inwestycji
Cele główne Projektu to:

w aspekcie lokalnym
poprawa bezpieczeństwa, komfortu jazdy w ciągu dróg nr 5 i 11, ochrona środowiska naturalnego a także polepszenie parametrów ruchowych. Realizacja zadania polepszy również komfort podróżowania w całej aglomeracji poznańskiej oraz przyczyni się do szybszego i mniej uciążliwego przemieszczania się zarówno tranzytu jak i pojazdów, dla których celem podróży jest Poznań. Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie skutków nadmiernego hałasu komunikacyjnego oraz zanieczyszczenia powietrza a także na wzrost atrakcyjności Poznania jako miejsca nowych inwestycji.

w aspekcie globalnym
zwiększenie spójności transportowej kraju i aglomeracji poprzez połączenie poznańskiego węzła drogowego z europejskim korytarzem transportowym W-Z oraz drogami krajowymi nr 5 i 11 poprzez dostosowanie nośności nawierzchni dróg krajowych do przenoszenia nacisków 11,5 t/oś - wpłynie to na poprawę dostępności regionu do rynku Unii Europejskiej,


W dniu 26 kwietnia 2005 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury została podpisana przez Zastępcę Prezydenta Miasta - Pana Mirosława Kruszyńskiego umowa o dofinansowanie Projektu „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu”
© Zarzd Drg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Pozna, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl