Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Polityka strukturalna UE
Okres programowania
2004-2006
Okres programowania
2007–2013
Linki
Kontakt
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Inżynieria Ruchu
Ziele przyuliczna
Ograniczenia tonau
ZKD
Rowerem po Poznaniu
BIP
moBILET
moBILET
SIM
Sektorowy Program Operacyjny - Projekt SPOT/2.2/57/04
Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
Sektorowy Program Operacyjny Transport
drukuj

Projekt SPOT/2.2/57/04 „Przebudowa ulicy Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn – etap I od autostrady A2 do strumienia Junikowskiego”

Wartość projektu: 157 680 000 zł
Kwota dofinansowania: 63 324 288 zł z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

W wyniku działań objętych projektem osiągnięte zostaną następujące efekty:
 • poprawa struktury drogowej Poznania
 • usprawnienie połączenia z centrum miasta, a w szczególności z terenami targowymi oraz lotniskiem Ławica
 • lepsza komunikacja aglomeracji poznańskiej z autostradą A2
 • poprawienie komunikacji z innymi drogami krajowymi przebiegającymi przez Poznań
 • lepsze warunki tranzytu
 • wzrost przepustowości trasy, segregację ruchu
 • skrócenie czasu przejazdu
 • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu: ograniczenie liczby wypadków, wyeliminowanie kolizji z pieszymi
 • wzrost nośności nawierzchni, poprawa właściwości eksploatacyjnych
 • zmniejszenie ilości wydzielanych spalin, hałasu, poprawa środowiska
 • mniejsze koszty dla kierowców: mniejsze zużycie paliwa, koszty eksploatacji pojazdów, straty czasu

Plan orientacyjny lokalizacji inwestycji
Projekt pierwszego etapu jest najdłuższym i najważniejszym elementem całości prac związanych z przebudową ulicy Głogowskiej. Zakłada zmodernizowanie oraz budowę drugiej nitki drogi ulicy Głogowskiej o długości 2,308 km.
Planowany do modernizacji odcinek jest częścią większego zadania dotyczącego przebudowy ulicy Głogowskiej. Przebudowa będzie realizowana z wykorzystaniem szans jakie dało Polsce przystąpienie do Unii Europejskiej i możliwość skorzystania z pomocy w finansowaniu inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 13 października 2005 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury została podpisana przez Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego umowa o dofinansowanie Projektu „Przebudowa ulicy Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn – etap I od autostrady A2 do strumienia Junikowskiego”.© Zarzd Drg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Pozna, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl