Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Polityka strukturalna UE
Okres programowania
2004-2006
Okres programowania
2007–2013
Linki
Kontakt
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Inżynieria Ruchu
Ziele przyuliczna
Ograniczenia tonau
ZKD
Rowerem po Poznaniu
BIP
moBILET
moBILET
SIM
Sektorowy Program Operacyjny - Projekt SPOT/2.2/126/05
Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
Sektorowy Program Operacyjny Transport
drukuj

Projekt SPOT/2.2/126/05 „Remont i przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej” - etap III

Wartość projektu: 10 000 000 zł
Kwota dofinansowania: 7 500 000 zł z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

W wyniku działań objętych projektem osiągnięte zostaną następujące efekty:
  • poprawienie struktury drogowej Poznania
  • wzrost nośności nawierzchni, poprawa właściwości eksploatacyjnych
  • wzrost przepustowości trasy, segregację ruchu
  • skrócenie czasu przejazdu
  • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu: ograniczenie liczby wypadków, wyeliminowanie kolizji z pieszymi
  • zmniejszenie ilości wydzielanych spalin, hałasu, poprawa środowiska
  • mniejsze koszty dla kierowców: mniejsze zużycie paliwa, koszty eksploatacji pojazdów, straty czasu

Plan orientacyjny lokalizacji inwestycji
Projekt zakłada przebudowę nawierzchni dwujezdniowego układu drogowego polegającą przede wszystkim na wzmocnieniu konstrukcji jezdni do nacisku 11,5 ton na oś pojazdu i ułożeniu nowej nawierzchni. Równocześnie planowany jest remont i przebudowa chodników, a także rewaloryzacja zieleni w pasie drogowym, szczególnie w paśmie rozdzielającym pasy ruchu. Ponadto planowana jest także poprawa odwodnienia drogi poprzez wykonanie nowych wpustów ulicznych oraz przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykonanie nowego oznakowania. Odcinek drogi od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej jest częścią korytarza transportowego Wschód – Zachód (W – Z), łączącego autostradę A2 z drogami krajowymi nr 2, 5 i 11 przebiegającymi przez Poznań.
© Zarzd Drg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Pozna, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl