Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Polityka strukturalna UE
Okres programowania
2004-2006
Okres programowania
2007–2013
Linki
Kontakt
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Inżynieria Ruchu
Ziele przyuliczna
Ograniczenia tonau
ZKD
Rowerem po Poznaniu
BIP
moBILET
moBILET
SIM
Projekt Z/2.30/I/1.6/23/05
(Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)
drukuj

Projekt Z/2.30/I/1.6/23/05 "Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu"

Wartość projektu: 55 316 699,86 zł
Kwota dofinansowania: 27 658 349,92 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.
Wkład własny Miasta Poznania: 27 658 349,92 zł – co stanowi 50% wartości Projektu

Realizacja projektu przyczyni się do:
1. rozwoju gospodarczego i społecznego, między innymi przez:
  • zredukowanie czasu podróży
  • zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych:
    • usprawnienie dostępu do nich
    • poprawę bezpieczeństwa ruchu
2. poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez między innymi:
  • zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym
  • poprawę estetyki krajobrazu

Plan orientacyjny lokalizacji inwestycji
Przedmiotem projektu Budowa trasy tramwajowej od ulicy Jana Pawła II do ulicy Podgórnej w Poznaniu jest wybudowanie 1.8 km trasy tramwajowej, która połączy Stare Miasto z Nowym Miastem. Projekt zakłada stworzenie nowego szybkiego połączenia tramwajowego wschodniego obszaru Miasta z Centrum i dalej z zachodnim obszarem Miasta. Jego realizacja przyczyni się do poprawy sprawności technicznej, efektywności ekonomicznej oraz jakości i komfortu podróżowania infrastruktury transportu publicznego w tej części Miasta.

© Zarzd Drg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Pozna, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl