Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Polityka strukturalna UE
Okres programowania
2004-2006
Okres programowania
2007–2013
Linki
Kontakt
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Inżynieria Ruchu
Ziele przyuliczna
Ograniczenia tonau
ZKD
Rowerem po Poznaniu
BIP
moBILET
moBILET
SIM
Projekt Z/2.30/I/1.6/24/05
(Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)
drukuj

Projekt Z/2.30/I/1.6/24/05 "Zintegrowany system sterowania ruchem na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu"

Wartość projektu: 4 550 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 275 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.
Wkład własny Miasta Poznania: 2 275 000,00 zł – co stanowi 50% wartości projektu

Przedmiotem projektu jest przystosowanie 8 sygnalizacji świetlnych do pracy w systemie sterowania w ciągu komunikacyjnym ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Palacza do ulicy Malwowej w Poznaniu, na następujących skrzyżowaniach:
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków sprzyjających:
 • Grunwaldzka – Palacza
 • Grunwaldzka – Jugosłowiańska
 • Grunwaldzka – Miczurina (przejście)
 • Grunwaldzka – Jawornicka
 • Grunwaldzka – Jeleniogórska (przejście dla pieszych)
 • Grunwaldzka – Jeleniogórska (skrzyżowanie)
 • Grunwaldzka – Grodkowska (przejście)
 • Grunwaldzka – Malwowa

Plan orientacyjny lokalizacji inwestycji
W wyniku działań zawartych w Projekcie skróceniu ulegnie czas przejazdu tramwajem w kierunku Centrum ( i odwrotnie). Dotyczy to odcinka objętego aplikacjami projektu, to jest od ulicy Palacza do pętli Junikowo przy ulicy Malwowej.

Ulica Grunwaldzka pełni bardzo ważną rolę w systemie komunikacyjnym Poznania - obsługuje: Stadion KKS Lech, duże osiedla mieszkaniowe, wiele zakładów przemysłowych i usługowych, kilka marketów, znaczny ruch pozamiejski, duży cmentarz komunalny.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu poprzez:

 • poprawę mobilności i warunków podróżowania
 • zredukowanie czasu połączenia na liniach tramwajowych na trasie Junikowo – centrum miasta, z równoczesną poprawą punktualności tramwajów
 • poprawę bezpieczeństwa ruchu w wyniku wprowadzenia systemowego sterowania ruchem dostosowanego do potrzeb jego uczestników
Poprawa stanu środowiska naturalnego nastąpi dzięki:
 • zmniejszeniu tempa wzrostu poziomu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym poprzez poprawę jego płynności (optymalizacja sterowania)
 • zmniejszeniu natężenia hałasu
© Zarzd Drg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Pozna, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl