Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Polityka strukturalna UE
Okres programowania
2004-2006
Okres programowania
2007–2013
Linki
Kontakt
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Inżynieria Ruchu
Ziele przyuliczna
Ograniczenia tonau
ZKD
Rowerem po Poznaniu
BIP
moBILET
moBILET
SIM
Projekt Z/2.30/I/3.3.1/559/06
(Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)
drukuj

Projekt Z/2.30/I/3.3.1/559/06 "Budowa mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu"

Wartość projektu: 9 500 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 8 075 000,00 zł w tym:
7 125 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, co stanowi 75% wartości Projektu.
950 000 zł zł z budżetu państwa, co stanowi 10% wartości Projektu
Wkład własny Miasta Poznania: 1 425 000 zł – co stanowi 15% wartości Projektu
Tereny Śródki, Ostrowa Tumskiego, Chwaliszewa i Obszar Staromiejski wraz z śródmiejskimi odcinkami rzeki Warty i Cybiny mają istotne znaczenie historyczne i kulturowe dla Poznania. Objęty ochroną konserwatorską i archeologiczną obszar Śródki, położony na początku Traktu Królewsko-Cesarskiego, jest miejscem bogatym w zabytki o znaczeniu narodowym.
Obszar ten ważny jest również dla rozwoju rekreacyjnego i usługowego centrum miasta – graniczy z największym w Poznaniu kompleksem rekreacyjnym – Maltą. Na przełomie lat 60-70 Śródka została odcięta od reszty miasta poprzez wybudowanie dwupasmowej trasy tranzytowej, co wpłynęła na jej izolację od miasta.
Odbudowa mostu Cybińskiego na Śródce jest elementem koniecznym dla wzmocnienia i równomiernego rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego miasta. Powiązanie projektu z odbudową Traktu Królewsko-Cesarskiego, a także połączenie z terenami rekreacyjnymi Malty pomoże również wypromować Poznań jako miasto o walorach turystycznych.
W dłuższym okresie czasu projekt przyczynie się do:

  • wzrostu atrakcyjności turystycznej Śródki i Ostrowa Tumskiego oraz śródmiejskich terenów warciańskich i cybińskich
  • wzmocnienia potencjału gospodarczego prawobrzeżnej części miasta Poznania oraz stworzenie dla nich nowych szans rozwoju
  • dowartościowania historycznych dzielnic miejskich Śródki i Ostrowa Tumskiego poprzez przywrócenie im dogodnego połączenia komunikacyjnego
  • poprawy jakości życia mieszkańców Śródki poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do centrum miasta
© Zarzd Drg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Pozna, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl