Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Polityka strukturalna UE
Okres programowania
2004-2006
Okres programowania
2007–2013
Linki
Kontakt
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Inżynieria Ruchu
Ziele przyuliczna
Ograniczenia tonau
ZKD
Rowerem po Poznaniu
BIP
moBILET
moBILET
SIM
Projekt Z/2.30/I/1.1.1/557/06
(Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)
drukuj

Projekt Z/2.30/I/1.1.1/557/06 "Modernizacja ul. Polskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego"

Wartość projektu: 16 797 363,62 zł
Kwota dofinansowania: 10 312 701,64 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.
Wkład własny Miasta Poznania: 3 437 567,22 zł – co stanowi 25% wartości Projektu
Celem projektu była poprawa atrakcyjności aglomeracji poznańskiej poprzez:

 1. poprawę funkcjonowania lokalnego systemu transportowego miasta i całej aglomeracji:
  • zmniejszenie czasu podróży
  • zmniejszenie liczby wypadków
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (kosztów użytkowania)
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
 2. zmniejszenie uciążliwości ruchu kołowego dla mieszkańców dzielnicy Grunwald poprzez poprawę przepustowości istotnej części ciągu ulic Bułgarska – Polska – do czasu zbudowania II ramy komunikacyjnej jedynej obwodnicy w tej części miasta
 3. usprawnienie dostępu do sieci dróg krajowych i międzynarodowych nr 92, 5 i 11 oraz dostępności regionu do europejskiego korytarza transportowego Wschód - Zachód zredukowanie czasu podróży
 4. poprawę dostępności, a co za tym idzie – zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych
 5. poprawę standardu obsługi komunikacyjnej pobliskiego portu lotniczego Ławica
 6. poprawę standardu obsługi komunikacyjnej pobliskiego stadionu sportowego, który po przebudowie jest przewidziany na około 40 tyś widzów
 7. podwyższenie standardu życia mieszkańców

Realizacja projektu rozpoczęła się 23 listopada 2005 r. a zakończyła się 30 listopada 2006 r.

© Zarzd Drg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Pozna, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl