*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
Rok: 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miesiąc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jest pozwolenie na budowę przejścia dla pieszych przez ulicę Stanisława Matyi

2015-07-31
Już wkrótce piesi będa mogli przejść przez ulicę na moście Dworcowym przez zebrę. 29 lipca 2015 roku Zarząd Dróg Miejskich otrzymał pozwolenie na budowę przejścia dla pieszych przez południową jezdnię ulicy Stanisława Matyi z przystanku tramwajowego w kierunku dworca PKP. Otrzymanie pozwolenia umożliwia ogłoszenie przetargu na realizację prac budowlanych. Przetarg zostanie ogłoszony w czwartek, 6 sierpnia, a otwarcie ofert będzie mieć miejsce 21 sierpnia. We wrześniu, niezwłocznie po wyborze wykonawcy, rozpoczną...
więcej >

Projekty stałej organizacji ruchu dla wybranych skrzyżowań i ulic w Poznaniu. Zapraszamy do składania ofert

2015-07-31
Informujemy, że Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, planuje wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych skrzyżowań i ulic w Poznaniu. Zapraszamy do składania ofert! Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego) na następujących ulicach i skrzyżowaniach w Poznaniu: 1. ulica Barska; 2. ulica Sportowa; 3. ulica Łanowa; 4. ulica Wierzbięcice; 5. skrzyżowanie ulic: Bełchatowska ? Wieruszowska ? Junikowska; 6. ulica Bełchatowska ? wyznaczenie przejścia dla pieszych; 7. skrzyżowanie ulic...
więcej >

Uwaga kierowcy, piesi i rowerzyści! Utrudnienia w ruchu na ulicy Garbary w rejonie skrzyżowania z ulicą Północną

2015-07-31
Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu informuje, że w dniach od 3 sierpnia do 14 września 2015 r. wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Garbary. W związku z budową komory przelewowej przepompowni ścieków wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na objętym pracami odcinku ul. Garbary i ul. Północnej. W pierwszym etapie robót czteropasowa ulica Garbary zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu (po jednym w każdym kierunku), z wykorzystaniem poszerzenia chodnika po stronie...
więcej >

Uwaga kierowcy i piesi! Utrudnienia w ruchu związane z realizacją systemu ITS

2015-07-31
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje, że w najbliższym czasie wystąpią utrudnienia w ruchu związane z modernizacją sygnalizacji świetlnych dla celów systemu ITS: - na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Kościelnej wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna od dnia 10 sierpnia, od godziny 08.30 do dnia 16 sierpnia, do godziny 20.30; - na skrzyżowaniu ulic Stanisława Matyi - al. Niepodległości - Niezłomnych zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna w dniach od 7 sierpnia, od godziny 08.30 do 16 sierpnia,...
więcej >

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu w związku z remontem wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ulicą Lutycką

2015-07-30
Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, że w związku z remontem wiaduktu w ciągu ulicy Dąbrowskiego nad ulicą Lutycką wystąpią tymczasowe utrudnienia w ruchu w rejonie obiektu: 1. ulica Dąbrowskiego - ograniczenie prędkości wraz z zamknięciem lewego pasa w kierunku Swadzimia na jezdni północnej od dnia 3 do dnia 16 sierpnia; 2. ulica Dąbrowskiego - ograniczenie prędkości wraz z zamknięciem prawego pasa w kierunku Swadzimia na jezdni północnej od 17 do 31 sierpnia. PIM informuje...
więcej >

Uwaga piesi i kierowcy! Utrudnienia w ruchu w związku z przebudową ulicy Krysiewicza

2015-07-30
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 3-31 sierpnia 2015 r. wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z przebudową ul. Krysiewicza. Ulica będzie zamknięta dla ruchu dla pojazdów nieuprawnionych na całym odcinku od ul. Szymańskiego do ul. Piekary, a miejsca parkingowe przy ulicy będą wyłączone z użytkowania. Prace realizowane będą etapami, każdorazowo zapewniając dojazd karetkom pogotowia do Szpitala Dziecięcego od strony ul. Szymańskiego lub od ul. Piekary. Chodniki...
więcej >

Zwierzyniecka- remont torowiska i przystanków. Utrudnienia w ruchu

2015-07-30
Jak informuje MPK, trasa tramwajowa wiodąca przez ul. Zwierzyniecką jest nieczynna od czasu nawałnicy. Na początku sierpnia w tym miejscu wymieniane będzie torowisko na odcinku od ul. Zeylanda do przyszłego planowanego przedłużenia ul. Prusa. Jednocześnie uproszczony zostanie układ węzła rozjazdowego, umożliwiający wjazd tramwajów na ul. Gajową. Zmianom ulegną też przystanki przy ul. Zeylanda ? zostaną podwyższone i zyskają nową nawierzchnię. Roboty potrwają do 30 sierpnia i po tym terminie tramwaje...
więcej >

Remont jezdni na ul. Kościuszki. Utrudnienia w ruchu

2015-07-30
Trwają prace remontowe na ul. Kościuszki. Remont ulicy wykonywany jest na odcinku od ulicy Solnej do ulicy św. Barbary. Prace remontowe polegają na sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni i ułożeniu nowej warstwy ścieralnej jezdni, wykonaniu miejsc postojowych z kostki granitowej oraz na wymianie nawierzchni chodników. Informujemy, że w dniu 3 sierpnia br. na czas wykonywania prac drogowych związanych z remontem jezdni wystąpi konieczność wyłączenia z ruchu kołowego fragmentu ul. Kościuszki na odcinku...
więcej >

ZATRZYMAJ SIĘ. DAJ PRZYKŁAD

2015-07-28
ZATRZYMAJ SIĘ ? DAJ PRZYKŁAD to projekt realizowany przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej przy wsparciu Automobilklubu Wielkopolskiego oraz Polskiego Związku Motorowego Zarządu Okręgowego w Poznaniu. Zarząd Dróg Miejskich wspiera również projekt. Sprawą priorytetową dla zarządcy dróg jest zapewnienie bezpieczeństwa, edukacja w aspekcie wychowania komunikacyjnego. Projekt opracowany został w ramach Rządowego Programu ?Razem Bezpieczniej?, ma na celu zwiększenie świadomości uczestników...
więcej >

Zgodnie z zapowiedziami w sierpniu rozpoczną się pierwsze prace na ulicy Wrocławskiej

2015-07-28
Miło nam poinformować, że 3 sierpnia 2015 r. rozpoczną się pierwsze prace związane z remontem ulicy Wrocławskiej. Zanim drogowcy przystąpią do wymiany nawierzchni jezdni i chodników do pracy przystąpią gestorzy uzbrojenia podziemnego. Zaplanowano, że na początku do pracy przystąpi Aquanet i Wielkopolska Spółka Gazownictwa. Na czas prowadzenia prac wodociągowych zajęta zostanie strona zachodnia ulicy Wrocławskiej. Prace prowadzone będą w chodniku oraz na połowie jezdni. Po zakończeniu prac po stronie zachodniej...
więcej >

Uwaga kierowcy! Przywrócenie ruchu kołowego na fragmeńcie przebudowywanej ulicy Czechosłowackiej

2015-07-24
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje, że zgodnie z prośbą mieszkańców, wprowadzone zostaje udogodnienie polegające na udostępnieniu dla ruchu samochodowego odcinka jezdni ulicy Czechosłowackiej od ulicy Świerkowej do linii rozdziału budowy, w kierunku wiaduktu Górczyńskiego. Pragniemy dodać, że inwestycja drogowa nie została ukończona. Ruch odbywać się będzie po warstwie wiążącej jezdni. Prosimy o ostrożną jazdę oraz zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie. Fotografie otrzymaliśmy od wykonawcy - firmy Strabag
więcej >

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu Alei Marcinkowskiego w rejonie placu Wolności

2015-07-22
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 25.07-31.07.2015 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Al. Marcinkowskiego, placu Wolności w związku z wymianą sterownika sygnalizacji świetlnej oraz przeprowadzeniem testu sieci drogowej pod kątem możliwości wyłączeń sygnalizacji świetlnej. Zmiany będą polegać na zawężeniu jezdni w ciągu Al. Marcinkowskiego do jednego pasa ruchu od strony ul. Podgórnej oraz do dwóch pasów ruchu od strony ul. 23 Lutego. Jednocześnie zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna...
więcej >

Uwaga piesi i kierowcy! Utrudnienia w ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Promienistej i Palacza

2015-07-22
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w okresie od 27 lipca do 30 października w związku z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Promienistej i Palacza zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. W związku z powyższym zostanie utrudniony ruch pieszych poprzez zastosowanie tymczasowych kładek dla pieszych. Dodatkowo ograniczona zostanie przestrzeń chodnika w ciągu ulicy Promienistej, dlatego ruch pieszych zostanie skierowany na drugą stronę ulicy. Informujemy, że obsługa komunikacyjna jak i dojście do...
więcej >

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na ciągu ulic Pułaskiego - Roosevelta w kierunku do ul. Dąbrowskiego

2015-07-22
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 25.07-31.08.2015 r. w związku z remontem torowiska PST i zwiększoną ilością autobusów poruszających się ul. Pułaskiego oraz Roosevelta, nastąpi zmiana organizacji ruchu w ciągu ulic: Pułaskiego, Roosevelta w kierunku ul. Dąbrowskiego. Polegać ona będzie na przeznaczeniu prawego pasa ruchu w ciągu ul. Roosevelta (odc. Poznańska - Dąbrowskiego) dla autobusów oraz pojazdów skręcających w prawo w ul. Dąbrowskiego. Jednocześnie na dwupasowym odcinku ul. Pułaskiego przed skrzyżowaniem...
więcej >

Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu na Alei Marcinkowskiego

2015-07-22
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w związku z pracami budowlanymi związanymi z przebudową budynku Uniwersytetu Artystycznego, Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 Lutego w kierunku placu Wolności zostanie zamknięta w dniach 23.07 -24.07.2015 r. Jednocześnie nastąpi wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na powyższym odcinku drogi, umożliwiając wjazd od strony placu Wolności w celu dojazdu do posesji. Objazd Alei Marcinkowskiego poprowadzono ulicami: 23 Lutego, Nowowiejskiego, placem Wolności, Ratajczaka, Święty Marcin, Al....
więcej >

Skwer u zbiegu ulic Strzałowej i Rybaki kwitnie

2015-07-21
Wielka radość nas rozpiera, że na zrewaloryzowanym przez ZDM skwerze u zbiegu ulic Strzałowej i Rybaki kwitnie nie tylko roślinność ale również nocne życie. Wszystko za sprawą kina letniego na Rybitwach. Kiedy dwa lata temu przystąpiliśmy do realizacji tego projektu liczyliśmy na to, że letnie kino pod chmurką w tym miejscu zaistnieje. Projekt wykonany przez ZDM został tak pomyślany aby uzyskaną przestrzeń można było łatwo zaaranżować pod ciekawe imprezy, wydarzenia,...
więcej >

Walka z nielegalnymi plakatami trwa

2015-07-21
W sobotę, wspólnie z poznaniakami, oczyszczaliśmy z nielegalnych plakatów słupy trakcyjne w centrum. Już w niedzielę okazało się, że plakaciarze nie uszanowali pracy mieszkańców. W nocy z niedzieli na poniedziałek plakatów na oczyszczonych słupach było jeszcze więcej. Straż miejska ujęła jednego z wandali. Kampanię ?Czyste słupy? przygotowali wspólnie Urząd Miasta Poznania, miejskie jednostki i spółki. Zaproszone do niej zostały wszystkie osoby, którym zależy na tym, by Poznań znów stał się czystym...
więcej >

Uwaga piesi, kierowcy! Aktualne plany remontów chodników i jezdni

2015-07-21
Dziś, tj. 21 lipca br., odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele ZTM przedstawili plany remontowe związane z wyłączeniem trasy PST z powodu konieczności wymiany trakcji tramwajowej oraz wymianą torowisk tramwajowych w rejonie skrzyżowań ulic Starołęcka ? Forteczna i al. Niepodległości z ulicą Święty Marcin (O organizacji ruchu i braku możliwości przejazdu al. Niepodległości na wprost przez skrzyżowanie - informujemy oddzielnie). Jak informuje Miejski Inżynier Ruchu, w dniach od 25 do...
więcej >

Uwaga kierowcy! Utrudnienia na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Święty Marcin spowodowane koniecznością wymiany torowiska

2015-07-21
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 25 lipca do 17 sierpnia w związku z remontem torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Święty Marcin z al. Niepodległości zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Ruch pojazdów jadących na północ al. Niepodległości zostanie skierowany w ul. Święty Marcin do skrzyżowania z ul. Kościuszki w celu wykonania manewru zawracania i powrotu na al. Niepodległości. Pojazdy jadące al. Niepodległości w kierunku południowym zostaną skierowane na ul....
więcej >

Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu w związku z Enea Challenge Poznań

2015-07-21
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 25 do 26 lipca 2015 r. w związku z organizacją imprezy sportowej ?Poznań Triathlon 2015? będą mieć miejsce utrudnienia w ruchu na ulicach: arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Jana Pawła II oraz na ul. Warszawskiej. Ruch kołowy po ul. Baraniaka, na odcinku od ul. Chartowo do ul. Jana Pawła II, będzie przebiegał dwukierunkowo dwoma pasami ruchu po stronie południowej. Ruch kołowy w ciągu ul. Jana...
więcej >

Trwa usuwanie skutków niedzielnej burzy

2015-07-20
W wyniku burzy nastąpiły awarie sygnalizacji świetlnych, zostały przewrócone pylony i znaki drogowe, przeciążone zostały kanały kanalizacji deszczowej, uszkodzone latarnie uliczne. Szczególnie duże straty poniosła zieleń przyuliczna. Po niektórych drzewach pozostały karpiny z korzeniami. Po innych pnie. Przełamane drzewa opierają się na ogrodzeniach, budynkach. Połamane gałęzie wciąż można znaleźć na jezdniach i chodnikach naszego miasta. Tak przedstawia się krajobraz w naszych pasach drogowych. Prace polegające na usuwaniu zniszczonych przez wichurę drzew, sprzątaniu...
więcej >

Czyste słupy: Nielegalne plakaty zniknęły ze słupów trakcyjnych, znaków drogowych i sygnalizacji świetlnych przy pl. Wolności, ulic 27 Grudnia i Fredry

2015-07-20
Poznaniacy nie zawiedli. W sobotę, 18 lipca, przybyli na pl. Wolności, gdzie odbywała się akcja ?Czyste słupy?. Wspólnymi siłami udało się usunąć plakaty, zawieszone nielegalnie znajdujących się nie tylko przy pl. Wolności, ale także przy ul. 27 Grudnia, Fredry. Dziękujemy! Kampanię ?Czyste słupy? przygotowali wspólnie Urząd Miasta Poznania, miejskie jednostki i spółki. Zaproszone do niej zostały wszystkie osoby, którym zależy na tym, by Poznań znów stał się czystym miastem. W sobotnie...
więcej >

Czyścimy miasto z nielegalnych, szpecących miasto plakatów, reklam, ulotek

2015-07-17
Przypominamy i serdecznie zapraszamy na wielkie porządki. Będziemy zrywać nielegalne, szpecące miasto plakaty, reklamy i ulotki ze słupów trakcji tramwajowej, latarń ulicznych, sygnalizacji świetlnych, słupków ze znakami drogowymi i innych urządzeń infrastruktury miejskiej. Zapraszamy w sobotę, 18 lipca br. na plac Wolności, gdzie będzie funkcjonować punkt informacyjny. Będą tu czekać na wszystkich, którym leży na sercu kwestia utrzymania porządku, czystości w naszym mieście pracownicy służb miejskich: Urzędu Miasta, MPK, ZDM, ZTM,...
więcej >

Budowa systemu ITS. Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

2015-07-17
Jak informują Poznańskie Inwestycje Miejskie w związku z modernizacją sygnalizacji świetlnych dla celów systemu ITS Poznań wystąpią czasowe utrudnieniach w ruchu drogowym: - na skrzyżowaniu ulic Roosevelta - Dąbrowskiego - most Teatralny od 21 lipca od godziny 8.30 do 28 lipca do godziny 20.30 będzie wyłączona sygnalizacja świetlna. Jak informuje PIM prace mogą być wykonywane w sprzyjających warunkach pogodowych, dlatego też w przypadku pogorszenia się pogody prace mogą zostać wstrzymane lub całkowicie...
więcej >

Czasowe zamiany w organizacji ruchu na ul. Inflanckiej

2015-07-16
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 20 lipca 2015 r. do 4 maja 2016 r. w związku z kolejnymi etapami przebudowy i rozbudowy układu drogowego wprowadza się nową czasową organizację ruchu na ul. Inflanckiej. W tym okresie prowadzone będą etapami prace na obu jezdniach ul. Inflanckiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Bobrzańską i Wiatraczną oraz budowany będzie nowy odcinek jezdni ul. Inflanckiej za skrzyżowaniem z ul. Wiatraczną, w tym...
więcej >

Wymiana torów na ul. Murawa. Zmiany w organizacji ruchu

2015-07-16
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 18 do 24 lipca 2015 r. w związku z wymianą torów na ul. Murawa zamknięty zostanie zachodni fragment tej ulicy przy skrzyżowaniu z rondem Solidarności. Dojazd do ul. Hercena i parkingu Castoramy odbywać się będzie od strony ul. Słowiańskiej zachodnią nitką ul. Murawa, na której na czas remontu wprowadza się ruch dwukierunkowy. Prędkość maksymalna w rejonie robót wynosi 30 km na...
więcej >

Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu na ulicy Dąbrowskiego

2015-07-15
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 20 lipca do 31 sierpnia wystąpią utrudnienia w związku z budową systemu ważenia pojazdów na ul. Dąbrowskiego, na początku miejskiego odcinka drogi krajowej nr 92. Prace związane z wymianą nawierzchni jezdni oraz montażem infrastruktury i urządzeń systemu NeuroCar 3.0 WIM-P do ważenia dynamicznego prowadzone będą etapowo na kolejnych pasach ruchu odcinka wjazdowego ul. Dąbrowskiego, na długości ok. 300 m, poza obszarem zabudowanym. ...
więcej >

Zieleń przyuliczna latem

2015-07-15
Założona przez nas zieleń latem wygląda pięknie. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć zieleń przyulicznej, którą opiekuje się ZDM. Więcej radujących oko i serce fotek znajdziecie na fb zieleń przyuliczna Poznania. foto ZDM
więcej >

Remont miejsc postojowych na Owsianej

2015-07-14
Informujemy, że od 17 lipca br. rozpocznie się remont miejsc postojowych na obrzeżu placu przy ulicy Owsianej oraz alejek wewnątrz placu. Prace zostały wskazane do wykonania i finansowane będą przez Radę Osiedla Stare Winogrady. Nawierzchnia miejsc postojowych wykonana zostanie z kostki pozbruk ? eko, w technologii przepuszczalnej, zaś alejki ? z kostki pozbruk. Prace drogowe zaplanowane zostały do końca lipca 2015 r. Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. Prosimy o...
więcej >

Remont zatoki autobusowej na ul. Gorajskiej

2015-07-14
Informujemy, że od wtorku, tj. 15 lipca br. rozpocznie się zapowiadany remont nawierzchni zatoki autobusowej na ulicy Gorajskiej(pomiędzy Wituchowską a Maszewską). Prace drogowe potrwają do 11 września 2015 r. Na czas remontu zmieniona zostanie lokalizacja przystanku autobusowego. Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego tymczasowy przystanek zostanie przesunięty w stronę Ogrodów ? będzie zlokalizowany za ulicą Mrowińską. Prace drogowe wykonywane będą przy zachowaniu ruchu kołowego. Za utrudnienia przepraszamy. Prosimy kierowców o zachowanie...
więcej >

Uwaga kierowcy i piesi! Utrudnienia w ruchu w rejonie skrzyżowania ulicy Wierzbięcice z ulicą Niedziałkowskiego

2015-07-13
Informujemy, że w dniach 14 lipca - 14 sierpnia 2015 r. będą mieć miejsce utrudnienia w ruchu w rejonie skrzyżowania ulicy Wierzbięcice z ulicą Niedziałkowskiego, gdzie na zlecenie firmy VEOLIA, wykonawca, firma WUPRINŻ, wykona komory startowe i odbiorcze ciepłociągu. Konieczne wyłączenia z ruchu: - miejsc postojowych po południowej stronie ulicy Niedziałkowskiego na odcinku około 20 metrów od zachodniej strony ulicy Wierzbięcice. Nie będzie możliwości parkowania pojazdów na wyłączonym z ruchu fragmentu jezdni...
więcej >

Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu w związku z wymianą dylatacji na wiadukcie w ciągu ul. Polskiej

2015-07-10
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od dnia 14 lipca 2015 r., w związku z naprawą dylatacji wiaduktu w ul. Polskiej nad ul. św. Wawrzyńca, wprowadza się czasową organizację ruchu w rejonie wiaduktu. W dniu 14 lipca będą wyłączane naprzemiennie z ruchu pojedyncze pasy na ul. św. Wawrzyńca w obu kierunkach, a od 15 lipca - jeden pas ruchu na ul. Dąbrowskiego (pas wyjazdowy w kierunku zachodnim). Utrudnienia na ul. Dąbrowskiego...
więcej >

Remonty chodników na ulicach Matejki i Winklera. Plany remontowe ZDM

2015-07-10
Informujemy, że trwa procedura przetargowa na wykonanie remontu chodników po wschodniej stronie ulicy Matejki od ul. Grunwaldzkiej do ul. Konopnickiej oraz na ulicy Winklera pomiędzy ul. Jarochowskiego a ul. Kasprzaka, strona południowa. Na ogłoszony przez Zarząd Dróg Miejskich przetarg wpłynęły 4 oferty. Oferenci na remont chodników zaproponowali kwoty od 138 do 196 tys. zł na ul. Matejki i od 58 do 82 tys. zł na Winklera. Planujemy, że remonty chodników rozpoczną...
więcej >

Walczymy o czyste słupy

2015-07-10
Apeluję do reklamodawców i sponsorów imprez, by zwracali uwagę gdzie przyklejane są ich reklamy - podkreśla zastępca prezydenta Miasta Poznania Maciej Wudarski. Urząd Miasta, miejskie jednostki i spółki razem przygotowują akcję Czyste słupy. Ma ona uświadamiać wszystkim, że reklamy na miejskiej infrastrukturze są nielegalne, a do tego ich usuwanie sporo kosztuje. Wielkie porządki rozpoczniemy w sobotę - 18 lipca. Urząd Miasta Poznania, ZTM, MPK, ZDM rozpoczną czyszczenie miasta od placu Wolności....
więcej >

Od poniedziałku remonty ulic Nad Wierzbakiem i Jarochowskiego

2015-07-09
Informujemy, że od poniedziałku, 13 lipca br. rozpoczną się remonty ulic Nad Wierzbakiem i Jarochowskiego. Nad Wierzbakiem prace drogowe odbywać się będą na odcinku od wiaduktu kolejowego do al. Wielkopolskiej (strona wschodnia). Prace związane z remontem jezdni będą wykonywane przez Zakład Robót Drogowych, przy zachowaniu ruchu kołowego i potrwają do 24 lipca 2015 r. Remont nawierzchni jezdni na ulicy Jarochowskiego prowadzony będzie na odcinku od ul....
więcej >

Uwaga kierowcy, piesi! Utrudnienia na ulicach Bałtyckiej i Gdyńskiej

2015-07-09
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje, że po 16 lipca br. mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu na ulicy Bałtyckiej. Na ulicy Gdyńskiej, na odcinku od ulicy Bałtyckiej do granicy miasta Poznania oraz na ulicy Bałtyckiej, na odcinku od mostu Lecha do ulicy Syreniej rozpoczną się prace przygotowawcze do zadania pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK). Prace przygotowawcze będą polegać między innymi na...
więcej >

Uwaga! Awaria sygnalizacji na rondzie Starołęka

2015-07-09
Informujemy, że po kolizji drogowej nie działa sygnalizacja świetlna na rondzie Starołęka. Na miejscu pracują służby, które usuwają awarię. Prosimy kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności.
więcej >

Koncepcja ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Koszalińskiej na naszej stronie internetowej

2015-07-08
Informujemy, że w zakładce Projekty drogowe została umieszczona koncepcja ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Koszalińskiej na odcinku od ulicy Literackiej do ulicy Krajeneckiej. Opracowanie obejmuje również przebudowę chodników, zjazdów oraz pozostałych elementów infrastruktury kolidujących z planowaną inwestycją. Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją a następnie do przesyłania maili z uwagami, wnioskami w terminie do 22 lipca 2015 roku.
więcej >

Przypominamy, od czwartku utrudnienia w ruchu na ul. Królowej Jadwigi w związku z budową kanalizacji deszczowej

2015-07-06
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 9 lipca do 20 sierpnia br. wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Królowej Jadwigi w związku z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Górna Wilda do ul. Droga Dębińska. Zmiany będą polegały na odcinkowym zwężaniu jezdni południowej ul. Królowej Jadwigi do jednego pasa ruchu, utrudnieniach na wjeździe i wyjeździe z ul. Maratońskiej oraz utrudnieniach w ruchu pieszych na narożniku ul. Królowej Jadwigi...
więcej >

20.biennale sztuki dla dziecka. Podziękowania dla ZDM

2015-07-06
Serdecznie dziękujemy, że mogliśmy brać udział w tygodniu twórczej żeglugi :-)
więcej >

Polewaczki wyjadą na ulice

2015-07-03
W weekend polewaczki zraszać będzie ulice Starego Miasta, Grunwaldu, Łazarza, Jeżyc i Wildy. Od wielu lat Zarząd Dróg Miejskich, kiedy temperatury są bardzo wysokie (ok. 30 stopni Celsjusza) a prognozy zapowiadają kolejne ciepłe dni i brak opadów deszczu zleca polewanie ulic. Z wyjazdów polewaczek korzyści czerpią kierowcy, którzy zyskują schłodzoną nawierzchnię jezdni oraz mieszkańcy, którzy w upalne dni mają spłukane z kurzu i pyłków ulice. Woda do polewania ulic pobierana...
więcej >

Uwaga kierowcy, piesi! Remont ulicy Kościuszki

2015-07-03
Informujemy, że we wtorek, 7 lipca br. rozpocznie się remont ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Solnej do ulicy św. Barbary. Prace remontowe będą polegać na sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni i ułożeniu nowej warstwy ścieralnej jezdni, wykonaniu miejsc postojowych z kostki granitowej oraz na wymianie nawierzchni chodników. Wzór nowej kostki - w kolorach jasno popielatym i grafitowym - jest zgodny Katalogiem nawierzchni chodników Starego Miasta Poznania - Centrum - obszar III...
więcej >

Uwaga kierowcy, piesi! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Kaliskiej

2015-07-03
Jak informuje Centrum Łacina sp. z o.o., w dniach 8 ? 12 lipca br. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Kaliskiej: z ulicy Kaliskiej nie będzie można skręcić w ulicę Jana Pawła II. Został wyznaczony objazd od strony ulicy Maltańskiej. Przyczyną wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu jest budowa ciepłociągu. Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. Prosimy kierowców, pieszych oraz pasażerów komunikacji miejskiej o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót drogowych oraz...
więcej >


Dowiedz się więcej