*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
Rok: 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miesiąc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uwaga! Przypominamy o zmianie organizacji ruchu w związku z remontem torowiska na ulicy Podgórnej. Uzupełnienie informacji

2016-02-29
Miejski Inżynier Ruchu przypomina, że w dniach od 1 do 17 marca br. wprowadzona zostaje czasowa organizacja ruchu na ul. Podgórnej. W związku z remontem torowiska i usuwaniem awarii kanału sanitarnego nastąpi całkowite zamknięcie fragmentu ul. Podgórnej w rejonie pl. Wiosny Ludów oraz zamknięcie części skrzyżowania z ul. Szkolną. W związku z powyższym nie będzie możliwości skrętu z ul. Strzeleckiej w prawo w kierunku pl. Wiosny Ludów i ul. Podgórnej. Dojazd do parkingu...
więcej >

Zmiany w organizacji ruchu w związku z meczem na Inea Stadionie

2016-02-26
Miejski Inżynier Ruchu informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w związku z meczem piłkarskim na Inea Stadionie w niedzielę 28 lutego, w godzinach od 12:30 do 18:30. W etapie pierwszym, przed rozpoczęciem meczu i w jego trakcie (po godz. 12:30): - wyłączone z ruchu będą: ul. Wałbrzyska na odcinku od ul. Strzegomskiej do ul. Ptasiej, ul. Ptasia na odcinku od parkingu POL-HOL do ul. Wałbrzyskiej oraz ul. Węgorka, - ul. Świeżawska będzie zamknięta...
więcej >

Zmiana organizacji ruchu na ul. Podgórnej

2016-02-26
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 1 do 17 marca br. wprowadzona zostaje czasowa organizacja ruchu na ul. Podgórnej. W związku z remontem torowiska i usuwaniem awarii kanału sanitarnego nastąpi całkowite zamknięcie fragmentu ul. Podgórnej w rejonie pl. Wiosny Ludów oraz zamknięcie części skrzyżowania z ul. Szkolną. W związku z powyższym nie będzie możliwości skrętu z ul. Strzeleckiej w prawo w kierunku pl. Wiosny Ludów i ul. Podgórnej. Dojazd do parkingu...
więcej >

Zmiana terminu prac na ul. Szamarzewskiego

2016-02-24
Miejski Inżynier Ruchu informuje o zmianie terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na ul. Szamarzewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Polną, która miała obowiązywać w dniach 22-26 lutego br. Na wniosek wykonawcy zmiany w organizacji ruchu będą tam obowiązywać w dniach od 29 lutego do 4 marca br. W związku z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych na ul. Szamarzewskiego przy ul. Polnej nastąpi częściowe zwężenie jezdni północnej, wygrodzenie chodnika wzdłuż budynku i skierowanie ruchu pieszego...
więcej >

Wydzielenie torowiska na ulicy Grunwaldzkiej. Opiniowanie do końca lutego

2016-02-24
Informujemy, że do końca lutego 2016 roku mozna przesyłać opinie, wnioski na temat koncepcji wydzielenia torowiska tramwajowego w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od przystanku tramwajowego \"Bałtyk\" (ul. Bukowska) do dawnego 111 Szpitala Wojskowego. Z koncepcją można się zapoznać na naszej stronie internetowej w zakładce \"Inżynieria ruchu/konsultacje\". Internauci znajdą tu również formularz i bezpośrednio ze strony wysłać maila z uwagami i opiniami na temat koncepcji. Serdecznie zapraszamy.
więcej >

Na ulicy Golęcińskiej będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu

2016-02-22
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 22 lutego do 30 czerwca br. wprowadzona zostaje czasowa organizacja ruchu na ul. Golęcińskiej. Zmiana ma związek z budową chodnika, regulacją wysokości zjazdów, zmianami oznakowania pionowego i poziomego oraz pielęgnacją zieleni na środkowym odcinku ulicy. W trakcie prac przewiduje się odsunięcie południowego chodnika od krawędzi jezdni i przygotowanie go pod ruch rowerowy. W rejonie prac prędkość maksymalna ograniczona będzie do 30 km/godz....
więcej >

Czasowe utrudnienia w ruchu na ulicach Szamarzewskiego, Murnej i Minikowo

2016-02-18
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 22 do 26 lutego wprowadzona zostaje czasowa organizacja ruchu na ul. Szamarzewskiego. W związku z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych na ul. Szamarzewskiego w pobliżu ul. Polnej konieczne będzie częściowe zwężenie jezdni północnej, wygrodzenie chodnika wzdłuż budynku i skierowanie ruchu pieszego na południową stronę ulicy. Należy się liczyć, o ile będzie to konieczne, z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Polnej i Szamarzewskiego i...
więcej >

W środę możliwe utrudnienia w ruchu

2016-02-16
W środę, przez trzy godziny, między 12.00 a 15.00 ruch zarówno kołowy jak i pieszy na niektórych ulicach w centrum miasta zostanie wstrzymany na wniosek policji. Wprowadzone zostaną także czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zamknięta zostanie ulica Mostowa na odcinku od Wszystkich Świętych do skrzyżowania z Kazimierza Wielkiego, ul. Kórnicka od Piotrowo do skrzyżowania z Kazimierza Wielkiego oraz ulica Kazimierza Wielkiego od...
więcej >

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na ulicy Bałtyckiej

2016-02-16
Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, w związku z realizacją kolejnego etapu przebudowy układu drogowego w rejonie ulic Bałtyckiej i Gdyńskiej w nocy z 17 na 18 lutego wprowadzona zostaje czasowa organizacja ruchu na ul. Bałtyckiej. Na czas prac nastąpi zamknięcie północnej jezdni ul. Bałtyckiej od skrzyżowania z ulicą Rozewską do skrzyżowania z ulicą Gdyńską. Ruch w obu kierunkach odbywać się będzie dwupasmową jezdnią południową. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na...
więcej >

Konsultacje dotyczące koncepcji wydzielenia torowiska tramwajowego na ulicy Grunwaldzkiej

2016-02-16
Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją wydzielenie torowiska tramwajowego w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od przystanku tramwajowego Bałtyk (ul. Bukowska) do dawnego 111 Szpitala Wojskowego. Zmiana miałaby polegać na wydzieleniu torowiska tramwajowego, po którym mogłyby poruszać się również regularne linie autobusowe (aktualnie nocne). Dzięki takiemu podejściu, zwiększona zostałaby atrakcyjność komunikacji zbiorowej, która bezkolizyjnie mogłaby przejechać tym odcinkiem drogi. Zmiana ta wiązałaby się również z koniecznością zmiany pierwszeństwa ruchu na skrzyżowaniu Bukowska-Zeylanda, tak...
więcej >

Informacje o utrudnieniach na ulicach Kasprzaka, Skibowej, Głogowskiej i Daszewickiej

2016-02-15
Miejski Inżynier Ruchu informuje o zatwierdzeniu następujących czasowych zmian w organizacji ruchu: W dniach od 15 do 25 lutego, w związku budową przyłącza energetycznego do budynków przy ul. Kasprzaka 13 nastąpi częściowe wygrodzenie chodnika wzdłuż ul. Kasprzaka od ul. Morawskiego w stronę ul. Szczanieckiej. Prace będą obywały się najpierw po zachodniej, a następnie po wschodniej stronie ulicy. Nie przewiduje się utrudnień w ruchu pojazdów. (Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu - TZ-I.7221.2.43.2016 z...
więcej >

Zmiana organizacji ruchu w związku z meczem Lech - Termalika Bruk-Bet Nieciecza

2016-02-11
Miejski Inżynier Ruchu informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w związku z meczem piłkarskim na Inea Stadionie w niedzielę 14 lutego, w godzinach od 14:30 do 18:30. W etapie pierwszym, przed rozpoczęciem meczu i w jego trakcie: - wyłączone z ruchu będą: ul. Wałbrzyska na odcinku od ul. Strzegomskiej do ul. Ptasiej oraz ul. Ptasia na odcinku od parkingu POL-HOL do ul. Wałbrzyskiej, - ul. Świeżawska będzie zamknięta od strony ul. Bułgarskiej oraz...
więcej >

Informacje o utrudnieniach w ruchu na ulicach Samotnej i Gorajskiej

2016-02-11
W dniach od 12 do 16 lutego, w związku z pracami na dachu budynku, zawężony zostanie fragment ul. Samotnej (Dębiec) przy zjeździe do zespołu budynków na rogu ul. Samotnej i 28 Czerwca 1956 r. Ruch pieszych w tym miejscu odbywać się będzie zwężonym fragmentem ulicy. W dniach od 15 do 19 lutego, w związku z budową linii kablowej, na ul. Gorajskiej wygradzane będą odcinki północnego chodnika i pobocza w rejonie ulic:...
więcej >

Droga krzyżowa na poznańskich ulicach

2016-02-11
Informujemy, że w czwartek, 11 lutego br., odbędzie się droga krzyżowa. Po zakończonej mszy świętej w poznańskiej Farze, około godziny 18.30, uczestnicy drogi przejdą na plac Adama Mickiewicza ulicami: Świętosławską - Stary Rynek - Paderewskiego - plac Wolności - Ratajczaka i Święty Marcin. Trasę i przebieg uroczystości kościelnej zabezpieczy policja. Za możliwe utrudnienia w ruchu pieszym, kołowym serdecznie przepraszamy.
więcej >

Koncepcja wprowadzenia BUS pasu na ulicy Warszawskiej

2016-02-11
Serdecznie zapraszamy do lektury zakładki ?Inżynieria ruchu? na naszej stronie internetowej. Koleżanki i Koledzy z Wydziałów Inżynierii i Bezpieczeństwa Ruchu oraz Sterowania Ruchem ZDM systematycznie zamieszczają w niej informacje i projekty zmian w organizacji ruchu. Tym razem zapraszamy do zapoznania się z koncepcją zmian w organizacji ruchu na północnej jezdni ulicy Warszawskiej prowadzącej w kierunku ronda Śródka. Zmiany polegają na rozszerzeniu funkcjonalności zewnętrznego pasa ruchu na odcinku od miejsca zlokalizowanego w...
więcej >

Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ulicy Poznańskiej

2016-02-10
Informujemy, iż w dniu 05.02.2016r., Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wywiesił do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, wykaz nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej na dzierżawę w okresie: od 01.04.2016 ? 31.07.2018 w trybie przetargowym: - Obręb Jeżyce, arkusz 11 działki: 114/2 cz.,114/4 cz., 78/26 cz., 78/28 cz. KW nr PO1P/00249367/1
więcej >

Informacje o otrudnieniach na ulicach Wołczyńskiej i Wąskiej

2016-02-09
Miejski Inżynier Ruchu informuje o zatwierdzeniu następujących czasowych zmian w organizacji ruchu: W dniach od 10 do 12 lutego, w związku z budową przyłącza energetycznego, wygrodzony zostanie odcinek chodnika po północnej stronie ul. Wołczyńskiej w rejonie wlotu ul. Pasterskiej. Ruch pieszych zostanie skierowany przejściami tymczasowymi na południową stronę ul. Wołczyńskiej. Nie przewiduje się utrudnień w ruchu pojazdów. Od piątku 12 lutego od godz. 19:00 do poniedziałku 15 lutego do godz. 6:00 wystąpią...
więcej >

Informacje o utrudnieniach w ruchu na ulicach Hezjoda, Sierocej i Siemiradzkiego

2016-02-08
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że najbliższych dniach wprowadzone zostaną następujące czasowe zmiany w organizacji ruchu: W dniach od 10 lutego do 29 maja, w związku z budową zatok postojowych i chodnika na ul. Hezjoda, wystąpią niewielkie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych na kolejnych odcinkach od ul. Literackiej do Szkoły Podstawowej nr 1. Północna jezdnia ulicy Hezjoda będzie etapami zawężana o ok. 0,5 m, a ruch pieszych może być kierowany na...
więcej >

Ruszają konsultacje trasy rowerowej w ul. Grunwaldzkiej

2016-02-05
Dziś ruszają konsultacje trasy rowerowej w ul. Grunwaldzkiej ? ronda Skubiszewskiego do Kaponiery. Projekt jest dostępny na stronie ZDM. Uwagi można zgłaszać do końca lutego 2016 r. Odcinek objęty projektowaniem ma cztery kilometry długości. Po stronie zachodniej łączy się z istniejącą drogą rowerową prowadzącą do Junikowa. Po drugiej stronie doprowadza do budowanego układu dróg rowerowych na rondzie Kaponiera. Umożliwi szybki i wygodny dojazd rowerem do centrum z Junikowa, Grunwaldu i...
więcej >

Prace na ulicach: Rubież, Pomarańczowej, Torowej i Roślinnej

2016-02-05
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że najbliższych dniach wprowadzone zostaną następujące czasowe zmiany w organizacji ruchu: W dniach od 8 do 29 lutego, w związku z budową kanalizacji sanitarnej, wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych na ulicy Rubież na odcinku od ul. Migdałowej do Pomarańczowej oraz na części ul. Pomarańczowej. Prędkość w rejonie prac zostanie ograniczona do 30 km/godz. W kolejnych etapach: - wyłączony z ruchu będzie wjazd z ul. Migdałowej...
więcej >

Utrudnienia na chodnikach przy ul. Zawady i Czarnieckiego

2016-02-03
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 4 do 11 lutego br. wystąpią niewielkie utrudnienia w ruchu na pieszojezdni wzdłuż ulicy Zawady. W związku z budową zjazdu do posesji przy ul. Zawady 35 nastąpi zwężenie pieszojezdni w pobliżu wjazdu od strony skrzyżowania z ul. Główną, a na pieszojezdni wprowadzony zostanie czasowo ruch jednokierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się i postoju. Prace nie będą powodować utrudnień w ruchu pojazdów ulicą Zawady. Ponadto,...
więcej >

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na placu Wolności

2016-02-01
Przedstawiamy Państwu dwie niezależne koncepcje zmiany organizacji ruchu drogowego w związku z wprowadzaniem strefy TEMPO 30 w ścisłym centrum miasta. Zmiany te mają na celu dostosowanie istniejącej na północnej nitce placu Wolności organizacji ruchu do zmian, które zaszły w związku z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej przy hotelu Rzymskim. Mają być również uzupełnieniem prac związanych z wprowadzeniem strefy TEMPO 30 na ul. Święty Marcin oraz ul. Ratajczaka. W obu przypadkach planuje się...
więcej >


Dowiedz się więcej