*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
Rok: 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miesiąc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Budowa przyłączy. Zmiany na Kościelnej i Wąskiej

2016-11-30
Uwaga na zmiany organizacji ruchu na ul. Kościelnej i Wąskiej. Związane są budową przyłącza cieplnego. Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 1-16 grudnia 2016 r., w związku z budową przyłącza cieplnego, nastąpi czasowa zmian organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej i Wąskiej. Wyłączona z ruchu będzie południowo-wschodnia część skrzyżowania, a ruch ulicą Kościelną w kierunku północnym będzie odbywał się w tym miejscu z wykorzystaniem części pola martwego. Prędkość...
więcej >

Awaria na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Grunwaldzkiej. Zamknięcie przejazdu dla ruchu kołowego

2016-11-30
Informujemy, że w związku z awarią na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Grunwaldzkiej przejazd ten będzie zamknięty całościowo od piątku 2 grudnia br. od godz. 20:00 do poniedziałku 5 grudnia br. do godz. 6:00. Jak informuje Wykonawca remontu - w przypadku, gdyby nie udało się zakończyć wszystkich prac, to w poniedziałek 5 grudnia br. przejazd zamknięty będzie połówkowo, a ruch będzie sterowany ręcznie. Objazd wytyczono przez ul. Głogowską. Wykonawcą remontu na...
więcej >

Nowe drzewa i krzewy na os. Bajkowym

2016-11-30
Estetyczne zmiany czekają mieszkańców os. Bajkowego. Prowadzone są prace związane z rewaloryzacją zieleni w pasie drogowym ul. Jana Brzechwy (głównie po północnej stronie). Poprawa wizerunku ulicy i stworzenie kompozycji zieleni wprowadzającej ład w istniejącej przestrzeni publicznej to główne cele prowadzonych prac. Będzie to możliwe dzięki odpowiednio zaprojektowanym nasadzeniom roślin kwitnących oraz drzew, a także krzewów. Jednak, nie ma możliwości zrewaloryzowania zieleni bez usunięcia wybranych drzew i krzewów, częściowo zdegradowanych i zdeformowanych...
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-30
W środę (30 listopada) kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami w jeździe na ul. Warszawskiej. Na ul. Warszawskiej odnawiana jest nawierzchnia. Prace prowadzone będą na odcinku od Mogileńskiej, po skrzyżowanie ze Świętego Michała. W związku z tym wprowadzone zostanie zwężenie jezdni. Ze zwężeniami trzeba także liczyć się na ul. Świętego Antoniego. Tam prowadzona jest regulacja kanałów. Po zakończeniu tych prac jezdnia będzie jeszcze asfaltowana. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
więcej >

Remont ulicy Prądzyńskiego

2016-11-29
W dniach od 29 listopada 2016 r do 16 grudnia prowadzony będzie remont nawierzchni jezdni ulicy Prądzyńskiego ( od nr 16 - do nr 50). Środki pochodzą z funduszy przeznaczonych przez Radę Osiedla Wilda. Koszt prac to około 40 tysięcy złotych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu na wyżej wymienionym odcinku. Prosimy o zachowanie ostrożności.
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-29
We wtorek (29 listopada) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w jeździe na ul. Warszawskiej. W związku z pracami drogowymi, po godzinie 15, ulica będzie zwężana na odcinku od skrzyżowania z ul. Mogileńską, po Krańcową. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na wymienionym odcinku.
więcej >

Prace kanalizacyjne na Szczepankowie

2016-11-28
Jak zapowiada Miejski Inżynier Ruchu w związku z instalacją przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków nastąpi miejscowe zajęcie części jezdni, chodnika i pobocza oraz ograniczenie prędkości maksymalnej do 30 km/h w rejonie prac: - w dniach 29.11-2.12.2016 r. przy ul. Szczepankowo 62a, - w dniach 30.11-2.12.2016 r. przy ul. Ostrowskiej 355. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.
więcej >

Odnowimy chodniki na ul. Składowej

2016-11-28
W środę (30 listopada) rozpocznie się remont chodnika na ul. Składowej. Prace, które finansuje Rada Osiedla Stare Miasto rozpoczną się od ulicy Towarowej, po stronie budynków "Herbapolu". Chodnik - obecnie z płytek betonowych - wykonany będzie z płytek Plaza Nova zgodnie z założeniami Katalogu nawierzchni chodników etap I - Stare Miasto Centrum - obszar III Ring Stubena. Założony koszt remontu wyliczono na niemal 90 tysięcy złotych. Od wtorku (29 listopada)...
więcej >

Koniec z samowolką na ul. Niskiej

2016-11-28
Teren przy zbiegu ulic Niskiej i Pułaskiego został zdewastowany przez nielegalnie parkujące samochody. Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął jego uporządkowanie. Każdego dnia można było zobaczyć nawet kilkadziesiąt pojazdów, które parkują w rejonie ulic Niskiej i Pułaskiego. Kierowcy chcąc podjechać jak najbliżej centrum i nie płacić za postój zostawiali samochody na trawnikach, blokując chodniki i jezdnię. Z tego powodu nie mogły tamtędy przejechać pojazdy służb ratunkowych. Dodatkowo okolica zamieniła się w...
więcej >

Tymczasowa sygnalizacja po kolizji

2016-11-28
W nocy w sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Głogowskiej i Ściegiennego wjechał samochód ciężarowy. Niestety, w wyniku zdarzenia, światła zostały zniszczone. Sygnalizacja zostanie wymieniona na nową. Jednak trzeba sprowadzić odpowiedni wysięgnik. To może potrwać do 6 tygodni. Dlatego jeszcze w poniedziałek będzie zamontowana tymczasowa sygnalizacja świetlna na wspomnianym skrzyżowaniu.
więcej >

Będzie nowy chodnik na Górnej Wildzie

2016-11-25
Od poniedziałku (28 listopada) rozpocznie się remont nawierzchni chodnika w ul. Górna Wilda na odcinku od ulicy Królowej Jadwigi do Dolna Wilda (stron wschodnia). Finansowanie pochodzi ze środków Rady Osiedla Wilda. Koszt prac to 37 tysięcy złotych.
więcej >

Remont i zamknięcie ul. Sierocej

2016-11-25
Od najbliższego poniedziałku (28 listopada 2016) rozpocznie się remont nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Sierocej - na odcinku od ulicy Franciszkańskiej do Paderewskiego. Remont będzie polegał na przełożeniu kostki rzędowej w jezdni, wyprofilowaniu krawężników oraz przełożeniu chodnika po wschodniej stronie ulicy. Na wykonanie powyższych robót akceptację wyraził Miejski Konserwator Zabytków. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu ulica w trakcie prowadzenia prac będzie zamknięta dla ruchu kołowego....
więcej >

Utwardzenie gruntowego odcinka ulicy Literackiej

2016-11-25
Brak odwodnienia, podłoże z nieprzepuszczającej wody gliny oraz ciężkie samochody ciężarowe dowożące materiały do kilkunastu budowanych w okolicy domów jednorodzinnych. Gruntowy odcinek ulicy Literackiej przypominał księżycowy krajobraz z wyżłobionymi w błocie głębokimi koleinami. Nawet dla samochodów terenowych przejazd tędy stanowił poważne wyzwanie. Gruntową ulicę należało pilnie utwardzić. Środki finansowe na utwardzenie gruntowego fragmentu ulicy Literackiej pochodzą z budżetu Rady Osiedla Strzeszyn. Podczas odbioru technicznego, przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Pan Piotr...
więcej >

Budowa przyłączy do szkoły przy ul. Garbary 82

2016-11-25
W dniach od 28 listopada do 23 grudnia w związku z budową przyłącza cieplnego do budynku szkoły przy ul. Garbary 82, zawężana etapami będzie ul. Dominikańska na odcinku od ul. Szewskiej do ul. Garbary oraz ul. Szyperska na odcinku od ul. Garbary do ul. Estkowskiego. W rejonie zwężeń jezdni wprowadzane będą czasowo ograniczenia parkowania, a dojazd do posesji odbywać się może po płytach przejazdowych. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie...
więcej >

Sprawdzamy stan przyulicznych drzew

2016-11-25
Corocznie przeprowadzany jest specjalistyczny przegląd poznańskiego drzewostanu przyulicznego. Po to, byśmy mogli bezpiecznie korzystać z chodników i ulic. Przesłanką do jego wykonania są zapisy w Ustawie o ochronie przyrody i Ustawie o drogach publicznych nakładające na właściciela i zarządcę terenu obowiązku dbałości o stan zieleni i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Specjalistyczne, wszechstronne badania kondycji drzew są konieczne, by wyeliminować ryzyko zagrożenia dla pieszych, rowerzystów, poruszających się samochodami. Na zlecenie Zarządu Dróg...
więcej >

Rozpoczął się remont ul. Hetmańskiej

2016-11-25
W piątek (25 listopada) rozpoczęły się prace przy naprawie nawierzchni jezdni na ul. Hetmańskiej za wjazdem do marketu Biedronka. Nawierzchnia będzie naprawiana na odcinku od ronda Starołęka do ronda Żegrze w obu kierunkach. Na początek remontowany jest kierunek od ronda Starołęka do ratajskich osiedli. Kierunek przeciwny - w stronę Wildy, będzie remontowany na początku grudnia. Frezowanie nawierzchni następuje odcinkami (ok. 100 m) na jednym pasie ruchu. Kierowcy będą mogli jeździć po...
więcej >

Z myślą o poruszających się ul. Iłowską

2016-11-24
Rozpoczynają się prace przy remoncie chodnika na ul. Iłowskiej. Potrwają one od 25 listopada do 16 grudnia. Odnowiony zostanie chodnik na odcinku od ul. Ługańskiej do ul. Chotomińskiej. W tym czasie rozebrany zostanie stary i w jego miejsce położony nowy. Roboty będą kosztowały około 130 tysięcy złotych. Remont jest finansowany ze środków Rady Osiedla Szczepankowo - Spławie - Krzesinki.
więcej >

Udogodnienia dla rowerzystów i pieszych na ulicy Jarochowskiego

2016-11-24
Rowerzyści mogą już korzystać ze śluzy rowerowej i kontrapasa. Piesi bezpieczniej przejdą na drugą stronę ulicy dzięki nowej sygnalizacji świetlnej. Przypomnijmy. Śluza rowerowa to wydzielona powierzchnia jezdni o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu, znajdująca się pomiędzy skrzyżowaniem, a linią zatrzymania, której nie mogą przekroczyć samochody. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie poprawia się bezpieczeństwo. Kierowcy obligowani są do udzielenia pierwszeństwa rowerzystom, którzy opuszczają skrzyżowanie jako pierwsi. W tym przypadku rowerzyści dojeżdżający...
więcej >

Remont ulicy Hetmańskiej

2016-11-24
W piątek (25 listopada) rozpoczną się prace przy naprawie nawierzchni jezdni na ul. Hetmańskiej (na odcinku od ronda Żegrze po rondo Starołęka). Nawierzchnia ma być naprawiana do 16 grudnia. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu, które będą się zmieniały wraz z postępem prac. Prosimy o zachowanie ostrożności.
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-24
W czwartek (24 listopada) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w jeździe między innymi na ul. Warszawskiej. Na ul. Warszawskiej prowadzone będą prace związane z frezowaniem nawierzchni. Z tego powodu jezdnia pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Świętego Michała, a Krańcową będzie zwężona do jednego pasa. Na ul. Bałtyckiej będzie prowadzona naprawa nawierzchni na odcinku od Janikowskiej do Syreniej. Z tego powodu wprowadzone zostanie zwężenie jezdni. Trwa także budowa przystanków na ul. Radojowo. Tam również...
więcej >

Bukowska zakwitnie na wiosnę

2016-11-23
Wyładnieją kolejne fragmenty naszego miasta. Prace zieleniarskie na ulicy Bukowskiej i Przybyszewskiego już się rozpoczęły. Na ulicy Przybyszewskiego prace są prowadzone po wschodniej stronie pomiędzy ulicami Bukowską a Szamarzewskiego. Jesienią zostanie tu przeprowadzona rekultywacja trawników (częściowo zniszczonych na skutek nielegalnego parkowania samochodów), a nadmiar zasolonego, zdegradowanego podłoża zostanie usunięty. Następnie zostanie odtworzony przyuliczny drzewostan. Pas zieleni będzie zabezpieczony palikami przed wjazdem samochodów. Z kolei przy ul. Bukowskiej (odcinek od ul. Przybyszewskiego...
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-23
W środę (23 listopada) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w jeździe między innymi na ul. Bałtyckiej. Na ul. Bałtyckiej będzie prowadzona naprawa nawierzchni na odcinku od Gnieźnieńskiej do Janikowskiej. Z tego powodu wprowadzone zostanie zwężenie jezdni. Kontynuowane będą prace drogowe na ulicy św. Antoniego. Drogowcy z Zakładu Robót Drogowych frezują, a następnie układają nową warstwę ścieralną nawierzchni jezdni. Kierowcy muszą się tu liczyć ze zwężeniem, ruchem wahadłowym. Trwa także budowa przystanków na...
więcej >

Bezpieczniejsze przejście przez ul. Grunwaldzką

2016-11-22
Na ulicy Grunwaldzkiej (pomiędzy ul. Matejki, a przystankiem Bałtyk) nie tylko wprowadzono preferencje dla tramwajów. Zyskują także piesi, którzy bezpieczniej mogą przechodzić przez jezdnię. Przy przejściu dla pieszych przez ul. Grunwaldzką (tuż przy targach) zamontowano specjalne żółte światła nad znakami D-6 (Przejście dla pieszych). Dzięki takiemu rozwiązaniu, gdy ktoś chce przejść przez jezdnię i zbliży się do "pasów" to nad znakiem zaczynają pulsować światła. Kierowcy z większej odległości widzą, że zaraz...
więcej >

Wygodniej i bezpiecznej po Kresowej i Uroczej na Umultowie

2016-11-22
Ponad 180 tys. złotych wyasygnowała Rada Osiedla Umultowo na remonty nawierzchni jezdni na ulicach Kresowej i Uroczej. 17 listopada odbył się odbiór techniczny wykonanych robót. Podczas odbioru obecni byli panowie Józef Kapustka, przewodniczący rady osiedla oraz Edmund Śniadek, przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Umultowo. ? Remont nawierzchni bitumicznej na ulicy Kresowej to kontynuacja prac rozpoczętych w ubiegłym roku. Wtedy zakończyliśmy remont w okolicy ulicy Jarowej i od tego miejsca zleciliśmy naprawę nawierzchni...
więcej >

Kontynuacja prac drogowych związanych budową sieci cieplnej

2016-11-22
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w związku z kontynuacją budowy sieci cieplnej na ul. Lodowej i ulicach przyległych, prowadzone będą następujące prace w pasie drogowym: - od 23 listopada do 9 grudnia 2016 r. w ciągu ul. Klaudyny Potockiej, - od 23 listopada do 16 grudnia 2016 r. w ciągu ul. Stablewskiego, - od 5 grudnia do 23 grudnia 2016 r. w ciągu ul. Załęże. Prace obejmować będą miejscowe zajęcia jezdni i chodnika, ograniczenia...
więcej >

Zmiany w organizacji ruchu na ulicach Czarna Rola i Wieprawskiej

2016-11-22
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 24 listopada - 2 grudnia br., w związku z renowacją sieci kanalizacji sanitarnej, zamykane będą fragmenty wschodniego odcinka ulicy Czarna Rola (od ul. Pasterskiej do ul. Naramowickiej). Umożliwiony będzie dojazd i dojście do posesji. Objazdy wyznaczono ulicami: Pasterską, Włodarską i Naramowicką. Ponadto, w dniach 23-25 listopada br., w związku z instalacją przyłącza do budynku, na Szczepankowie zwężona w połowie będzie jezdnia ul. Wieprawskiej przy...
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-22
We wtorek, 22 listopada, kontynuowane będą prace drogowe na ulicy św. Antoniego. Drogowcy z Zakładu Robót Drogowych frezują a następnie układają nową warstwę ścieralną nawierzchni jezdni. Kierowcy muszą się tu liczyć ze zwężeniem jezdni, ruchem wahadłowym. Utrudnienia dziś wystąpią również na ulicach Romana Maya i Naramowickiej, gdzie w rejonie stacji BP należy pilnie wyremontować fragment uszkodzonej jezdni. Na ulicy 28 Czerwca, w okolicach dojazdu do wiaduktów nad autostradą, mogą wystąpić...
więcej >

Przystanki wiedeńskie. Jak się na nich zachować?

2016-11-21
Choć pierwszy z przystanków wiedeńskich powstał w Poznaniu w kwietniu 2014 roku, to jednak wciąż zdarzają się przypadki, że pasażerowie oraz kierowcy nie wiedzą jak z nich korzystać. Dla niektórych pasażerów komunikacji miejskiej takie przystanki stanowią część chodnika, po którym nie wiedząc dlaczego jeżdżą samochody. Niektórzy kierowcy uważają je za fragment jezdni, na którą wtargnęli piesi. Stąd nieprawidłowe zachowania jednych i drugich: piesi oczekują na tramwaj na wyniesionym przystanku, a kierowcy...
więcej >

Remont nawierzchni ulicy Azaliowej

2016-11-21
We wtorek (22 listopada) rozpocznie się remont nawierzchni jezdni ulicy Azaliowej. Praca finansowane ze środków Rady Osiedla Zielony Dębiec. Koszt inwestycji to niemal 90,5 tysiąca złotych. Roboty mają potrwać do 16 grudnia. Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i przepraszamy za utrudnienia, które wynikną w zawiązku z remontem nawierzchni.
więcej >

Prace ciepłownicze i wodociągowe na ul. Działowej i Grochowskiej

2016-11-21
Uwaga na zmiany w organizacji ruchu związane z pracami ciepłowniczymi i wodociągowymi. Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 21-30 listopada w związku z budową przyłącza cieplnego do budynku, miejscowo zawężana będzie ul. Działowa w rejonie przejścia dla pieszych na Wzgórzu św. Wojciecha. Ruch pojazdów może odbywać się po płycie przejazdowej, a ruch pieszych - po kładce. Ponadto, w dniach 22-28 listopada, w związku z wymianą sieci wodociągowej na ul. Grochowskiej, czasowo...
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-21
W poniedziałek (21 listopada) kierowcy muszą się liczyć się z utrudnieniami w ruchu na ul. Radojewo. Trwa tam budowa przystanków autobusowych. W związku z tym możliwe są miejscowe zwężenia jezdni.
więcej >

Przypominamy o zmianie adresu Zarządu Dróg Miejskich

2016-11-21
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmienią siedziby nastąpiła zmiana adresu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Od dnia 14 listopada 2016 roku korespondencję prosimy kierować na nowy adres: Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich Ul. Wilczak 17 61-623 Poznań Informujemy również, że numery kont bankowych, numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.
więcej >

Zmiany organizacji ruchu na ul. Gdyńskiej i Chemicznej

2016-11-18
W związku z koniecznością realizacji kolejnych etapów robót budowlanych przy inwestycji Przebudowa i budowa dróg dojazdowych na potrzeby inwestycji ITPOK, Spółka PIM informuje o wprowadzeniu zmian organizacji ruchu na ul. Gdyńskiej i ul. Chemicznej. Zmiany te podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy etap nastąpi w dniach 18/19 -20.11.br., z kolei drugi obowiązywał będzie od 21 do 29.11.br. W zakresie ul. Gdyńskiej: Etap I - w nocy z 18/19.11. (piątek/sobota) nastąpi uruchomienie zachodniej (lewej...
więcej >

Zmiany organizacji ruchu na ul. Lechickiej, Szwedzkiej i Perzyckiej

2016-11-18
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 21 listopada do 15 grudnia 2016 r., w związku z budową przyłącza kablowego do budynku restauracyjnego przy ul. Lechickiej 2, wygrodzony zostanie obszar prac na chodniku i poboczu wzdłuż skrzyżowania ul. Lechickiej, Obornickiej i Włościańskiej. Ruch pieszych odbywać się będzie z wykorzystaniem kładek. Nie przewiduje się utrudnień we wjeździe i wyjeździe pojazdów ze stacji benzynowej przy rondzie Obornickim. W dniu 21 listopada br.,...
więcej >

Zmiany w organizacji ruchu w związku z meczem Lech Poznań - Śląsk Wrocław

2016-11-18
Miejski Inżynier Ruchu informuje o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w związku z meczem piłkarskim na "Inea Stadionie" w niedzielę 20 listopada, w godzinach od 16:00 do 21:00. W etapie pierwszym, przed rozpoczęciem meczu o godz. 18:00 i w jego trakcie, wyłączone z ruchu będą: - ul. Wałbrzyska na odcinku od ul. Strzegomskiej do ul. Ptasiej, ul. Ptasia na odcinku od parkingu "POL-HOL" do ul. Wałbrzyskiej oraz ul. Węgorka, - ul. Świerzawska od strony...
więcej >

Zakończenie remontów chodników na ulicach Gorczyczewskiego i Wąskiej

2016-11-18
17 listopada odbyły się odbiory techniczne kończące remonty chodników na ulicach Jana Gorczyczewskiego i Wąskiej. Chodnik na ulicy Gorczyczewskiego został wyremontowany po zachodniej strony ulicy. Oprócz nowych płytek chodnikowych zamontowano również ozdobne słupki oraz trzy stojaki rowerowe. Remont chodnika wykorzystała jedna ze wspólnot mieszkaniowych, która, na własny koszt, odnowiła chodnik prowadzący do administrowanego przez siebie budynku. Dzięki temu jest tu bardziej wygodnie, bezpiecznie i estetycznie. Długość wyremontowanego chodnika po północnej stronie...
więcej >

Ponad 250 tys. na remonty chodników na Świerczewie

2016-11-18
Kępińska, Szubińska i Czereśniowa to ciche uliczki na Świerczewie. Na początku listopada zakończyły się tu remonty chodników. Na ulicy Kępińskiej (odcinek od ulicy Leszczyńskiej do ulicy Szubińskiej) został wyremontowany chodnik po zachodniej stronie ulicy, na Czereśniowej po północnej a na Szubińskiej (odcinek od ulicy Leszczyńskiej do ulicy Kępińskiej) po obu stronach ulicy. Chodniki do wyremontowania wskazała Rada Osiedla Świerczewo. Podczas odbiorów technicznych, które odbyły się 9 i 14 listopada, radę reprezentowały panie...
więcej >

Suchą stopą po chodniku na ulicy Lubowskiej

2016-11-17
Chodnik na ulicy Lubowskiej wymagał pilnego remontu. Miejscami znajdował się poniżej jezdni. W dni deszczowe korzystanie z niego było wręcz niemożliwe i piesi wybierali jezdnię do poruszania się. Chodnik na ulicy Lubowskiej został wyremontowany na odcinku od ulicy Braniewskiej do ulicy Elbląskiej, z tym że od Braniewskiej do Tczewskiej po północnej stronie ulicy a od Tczewskiej do Elbląskiej po południowej. Była to kontynuacja prac z lat poprzednich. Odbiór techniczny wykonanych prac odbył...
więcej >

Budowa przyłącza cieplnego w rejonie skrzyżowania ulicy Palacza z ulicą Olszynka

2016-11-17
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 18-30 listopada br., w związku z budową przyłącza cieplnego w ciągu ul. Palacza, zamknięta zostanie czasowo ul. Olszynka przy skrzyżowaniu z ul. Palacza oraz zwężona zostanie ul. Palacza w rejonie skrzyżowania. Prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac zostanie ograniczona do 30 km/h, a objazd wytyczono ulicami Wolską, Ściegiennego i Listopadową. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.
więcej >

Wyremontujemy ul. Kopernika

2016-11-17
Stare, uszkodzone, niejednolite pod względem rodzaju płytki betonowe. W zgodnej opinii Rady Osiedla Stare Miasto i ZDM chodnik na ulicy Kopernika wymaga remontu. Remont rozpocznie się w poniedziałek, 21 listopada. Na odcinku od ulicy Strzeleckiej do ulicy Łąkowej zostaną wymienione krawężniki i pojawi się kostka betonowa w kolorze popielatym z obustronnymi opaskami w kolorze grafitowym na wzór fragmentu wyremontowanego w ubiegłym roku. Roboty brukarskie będą trwać do połowy grudnia br. Na...
więcej >

Przejścia podziemne Bużańska i Górczyn zabezpieczone przed graffiti

2016-11-17
Zakończyły się prace malarskie w przejściach podziemnych Bużańska pod ulicą Dąbrowskiego i Górczyn (przy pętli tramwajowej). W pierwszych dniach listopada odbyły się odbiory techniczne prac, których łączna wartość wyniosła 110,7 tys. złotych. W przejściu podziemnym Bużańska pod ulicą Dąbrowskiego odnowiono ściany i stropy oraz mury oporowe przy schodach. Renowacja objęła również ściany i stropy przejścia podziemnego Górczyn wraz z wnękami windowymi oraz ścianami oporowe. Prace nie dotyczyły klatki schodowe przy zejściu...
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-17
Informujemy, że kontynuowane są prace drogowe na prawym pasie południowej jezdni ulicy Warszawskiej. Na odcinku od ul. św. Michała do ulicy Krańcowej frezowana jest zniszczona, spękana a następnie układana nowa nawierzchnia jezdni. Drogowcy z Zakładu Robót Drogowych prowadzą również prace związane z odnawianiem nawierzchni jezdni oraz usuwaniem ubytków na ulicach: Głuszyna, 28 Czerwca 1956 roku, Piaśnickiej, Alejach Solidarności, Połabskiej. Prace drogowe mogą powodować tymczasowe utrudnienia w ruchu, za które serdecznie przepraszamy.
więcej >

Chodnik na ulicy Obrzyca został wyremontowany

2016-11-16
Ulica Obrzyca znajduje się na osiedlu Piastowskim. Chodnik po jej wschodniej stronie prowadzi do Szkoły Podstawowej nr 3 i do pływalni. Odbiór techniczny wyremontowanego chodnika po wschodniej stronie ulicy Obrzyca odbył się 3 listopada. Radę Osiedla Rataje, która sfinansowała remont, reprezentowali radni: Jacek Kołyszko, Jan Nowaczyński i Miron Perliński. Radny Perliński podkreślił, że rada osiedla do remontów chodników przywiązuje szczególną wagę. - Dysponujemy środkami w wysokości miliona złotych. To musi...
więcej >

Przebudowa parkingu SPP przy ulicy Piaskowej

2016-11-16
Nieutwardzona nawierzchnia, błoto, śmieci. Parking przy ulicy Piaskowej wymagał pilnej przebudowy. 10 listopada, odbył się odbiór techniczny po zakończeniu prac. Parking nie jest duży: 682 metry kwadratowe powierzchni umocnionej, 18 miejsc postojowych i dwie koperty przeznaczone dla kierowców niepełnosprawnych. Nawierzchnia została wykonana z szarej kostki betonowej. Na parkingu została wprowadzona również nowa organizacja ruchu. Prace wykonał Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa. Koszt przebudowy to prawie 120 tys. złotych. Środki...
więcej >

Naprawa nawierzchni jezdni ulicy Warszawskiej. Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-16
Zgodnie z zapowiedziami dziś rozpoczynają się prace związane z naprawą nawierzchni jezdni na ulicy Warszawskiej. Drogowcy z Zakładu Robót Drogowych naprawią spękaną, zniszczoną nawierzchnię na prawym pasie południowej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy św. Michała do ulicy Krańcowej. Prace będą prowadzone odcinkami i polegać będą na sfrezowaniu zniszczonej a następnie położeniu nowej warstwy ścieralnej jezdni. Zarządca drogi wyznaczył termin zakończenia prac na dzień 30 listopada br. Informujemy, że również...
więcej >

Zabytkowe balustrady na alei Wielkopolskiej znów cieszą oko

2016-11-15
Byłem, zobaczyłem, cieszę się. Dziękuję Wydziałowi Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDM za zaangażowanie i przychylenie się do mojej prośby o renowację. Dziękuję także Biuru Miejskiego Konserwatora Zabytków za zgodę na wykonanie renowacji - napisał na facebooku Tomasz Hejna, radny Rady Osiedla Sołacz. Podziękowania dotyczą renowacji zabytkowych balustrad znajdujących się na alei Wielkopolskiej. Dwie balustrady o długości 11 metrów każda zostały zdemontowane a na ich miejscu pojawiły się balustrady tymczasowe. W tym...
więcej >

Zmiana organizacji ruchu na ulicach Wojciechowskiego i Migdałowej

2016-11-15
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 19 - 20 listopada br., w związku z demontażem dźwigu budowlanego, zajęty zostanie odcinek pasa do prawoskrętu, pasa zieleni i chodnika po wschodniej stronie ul. Wojciechowskiego, między ul. Gieburowskiego i ul. Kurpińskiego. Maksymalna prędkość pojazdów na ul. Wojciechowskiego w rejonie prac zostanie ograniczona do 30 km/h, a ruch pieszych odbywać się będzie drugą stroną ulicy. Ponadto, w dniach 17-30 listopada br., w związku...
więcej >

Remont nawierzchni jezdni na ulicy św. Antoniego

2016-11-15
Informujemy, że w piątek, 18 listopada, rozpocznie się remont nawierzchni jezdni na ulicy św. Antoniego. Na odcinku od ulicy Książęcej do ulicy Minikowo zostanie sfrezowana zniszczona a następnie ułożona nowa warstwa ścieralna jezdni. Prace remontowe potrwają do 30 listopada. Remont nawierzchni jezdni na ulicy św. Antoniego jest finansowany ze środków znajdujących się w dyspozycji Rady Osiedla Starołęka - Minikowo - Marlewo. Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. Prosimy kierowców o zachowanie...
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-15
Trwają prace drogowe na poznańskich ulicach związane z naprawami nawierzchni jezdni. Roboty na ulicach Huby Moraskie, Głuszyna i Małachowskiego nie powodują istotnych utrudnień w ruchu. Kierowcy muszą się dziś liczyć ze zwężeniami jezdni na ulicy Kobylepole, w rejonie wiaduktów drogowych. Natomiast jutro, tj. 16 listopada, Zakład Robót Drogowych rozpocznie remont nawierzchni prawego pasa południowej jezdni ulicy Warszawskiej. Na odcinku od ulicy św. Michała do Krańcowej zostanie sfrezowana zniszczona a następnie...
więcej >

Uszkodzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Umultowska-Lechicka

2016-11-15
W nocy z poniedziałku na wtorek na skrzyżowaniu ulic Lechicka i Umultowska na wysokości stacji benzynowej BP miał miejsce wypadek. W jego wyniku został uszkodzony słup z wysięgnikiem, na którym zamontowane były sygnalizatory sygnalizacji świetlnej. W godzinach nocnych służby Zarządu Dróg Miejskich zabezpieczyły uszkodzone elementy i zdemontowały sygnalizatory. Obecnie na całym skrzyżowaniu nie działa sygnalizacja świetlna. Policja została powiadomiona o tym fakcie. W dniu dzisiejszym, po godzinach porannego szczytu (ok. godz....
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-14
Uwaga na utrudnienia w ruchu wynikające z prowadzonych awaryjnych prac na poznańskich ulicach. W poniedziałek (14 listopada) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na ul. Stróżyńskiego. Chwilowo będzie tam zajmowany jeden pas ruchu. Podobnie będzie na ul. 28 Czerwca 1956 roku (w okolicach stacji benzynowej).
więcej >

Remont chodnika na ul. Klin

2016-11-12
W dniach od 14 listopada do 09 grudnia na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, będzie prowadzony remont nawierzchni chodnika na zachodniej stronie ul. Klin w Poznaniu. Prace będą polegały na ułożeniu nowej nawierzchni. Prowadzone będą pod ruchem i spowodują lokalne utrudnienia w ruchu. Finansowanie inwestycji pochodzi ze środków Rady Osiedla Sołacz.
więcej >

Zmiany w rejonie ul. Słonecznej. Budowa przyłączy cieplnych

2016-11-12
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 14 listopada 2016 roku do 30 kwietnia 2017, w związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na ul. Słonecznej obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu. Podczas prowadzonych etapowo prac zawężane lub zamykane będą kolejne odcinki jezdni i chodników wzdłuż ul. Słonecznej między ul. Grunwaldzką i ul. Grochowską. W rejonie prac prędkość maksymalna pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h i wprowadzone zostaną ograniczenia parkowania. Podczas...
więcej >

Zakończyło się wydzielanie torowiska na ul. Grunwaldzkiej

2016-11-10
Wcześniej niż zakładano wydzielono torowisko tramwajowe na ul. Grunwaldzkiej. Tym samym zmienia się organizacja ruchu na tej ulicy, a także na Bukowskiej oraz Zeylanda. Wykonawca wymalował już pasy na jezdni, które wydzielają torowisko tramwajowe na odcinku od ul. Matejki (Stolarskiej) do przystanku Bałtyk. Poruszać się po nim mogą teraz tylko tramwaje, autobusy, a także pojazdy służb ratunkowych. To rozwiązanie jest szczególnie ważne, gdyż w najbliższej okolicy znajduje się szpital, straż...
więcej >

Niwelowanie skutków przymrozków

2016-11-10
Już od czwartkowego poranka na poznańskich ulicach trwało usuwanie skutków przymrozków. Tak, by drogi były jak najlepiej przygotowane na poranny szczyt komunikacyjny. Na podstawie danych meteorologicznych i bieżących obserwacji stanu nawierzchni dróg, dyspozytor Centrum Zimowego Utrzymania podjął decyzję o konieczności działań doraźnych w wybranych "miejscach niebezpiecznych" o łącznej długości 32 kilometrów (między innymi na wszystkich poznańskich wiaduktach) Polecenia zostały skierowane o wykonawców w godzinach 4.40 - 5.22. Realizacja nastąpiła około...
więcej >

Strefa Płatnego Parkowania w dniach 11 i 12 listopada

2016-11-10
W dniu 11 listopada (piątek) Strefa Płatnego Parkowania będzie nieczynna. W dniu 12 listopada (sobota) natomiast będzie działała w godzinach od 8 do 14.
więcej >

Budowy przyłączy cieplnych. Czasowe organizacje ruchu

2016-11-10
Uwaga na zmiany organizacji ruchu związane z budową przyłączy cieplnych. Jak zapowiada Miejski Inżynier Ruchu w dniach 14-18 listopada, w związku z budową przyłącza cieplnego, zawężana będzie ul. Wawrzyniaka na wysokości posesji nr 15. Ruch pojazdów odbywać się będzie po płycie przejazdowej, w rejonie prac czasowo wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się oraz mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pieszych i rowerzystów. Ponadto, w dniach 14-25 listopada nastąpią zmiany w organizacji ruchu związku z...
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-10
W czwartek (10 listopada) kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu między innymi na ul. Radojewo. W okolicy skrzyżowania z ul. Jaśkowiaka budowany jest przystanek autobusowy. Dlatego będzie wprowadzane zwężenie jezdni. Na moście Świętego Rocha mogą występować chwilowe utrudnienia związane z czyszczeniem wpustów kanalizacyjnych.
więcej >

Zamknięcie przejazdu na wprost ulicą Bukowską już 10 listopada.

2016-11-09
W związku z pracami prowadzonymi w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w czwartek 10 listopada nastąpi zamknięcie przejazdu na wprost ul. Bukowską. Od 7 listopada trwają prace na skrzyżowaniu ulic Bukowskiej i Zeylanda. W nocy ze środy na czwartek (10 listopada) kierowców czeka kolejna, ważna zmiana. Zamknięty zostanie przejazd na wprost ulicą Bukowską (od hotelu Sheraton w kierunku skrzyżowania z ul. Szylinga). Tylko autobusy, taksówki i rowerzyści będą mogli przejeżdżać na wprost i...
więcej >

Zmiany w organizacji ruchu w związku z Imieninami ulicy Święty Marcin

2016-11-09
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w związku z zaplanowaną w dniu 11 listopada br. imprezą Imieniny ulicy Święty Marcin wprowadza się następujące czasowe zmiany w organizacji ruchu: Od 10 listopada br. od godz. 23:00 do 12 listopada br. do godz. 6:00 na ul. Św. Marcin - na odcinku od al. Niepodległości do ul. Ratajczaka - obowiązywać będzie zakaz parkowania oraz zakaz ruchu pojazdów. Przypominamy kierowcom o konieczności wcześniejszego usunięcia pojazdów z...
więcej >

Zmiany w organizacji ruchu w związku z 1. Poznańskim Biegiem Niepodległości

2016-11-09
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w związku z zaplanowaną w dniu 11 listopada br. imprezą "1. Poznański Bieg Niepodległości" w godz. od 9:30 do 12:00 wprowadza się czasową organizację ruchu. Trasa biegu prowadzić będzie ulicami: al. Niepodległości (start na wysokości ul. Taylora) - Armii Poznań - Mieszka I - Al. Solidarności - Murawa - Winogrady - Za Cytadelą - Armii Poznań - al. Niepodległości - Św. Marcin (meta przy pl. Mickiewicza)....
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-09
W środę (9 listopada) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu między innymi na ul. Radojewo. W okolicy skrzyżowania z ul. Jaśkowiaka budowany jest przystanek autobusowy. Dlatego będzie wprowadzane zwężenie jezdni. Kontynuowane będą również prace na wiaduktach autostradowych, gdzie mogą występować chwilowe utrudnienia związane z czyszczeniem wpustów kanalizacyjnych. Dziś należy zachować ostrożność podczas jazdy ulicą Opłotki.
więcej >

Zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Bukowskiej i Zeylanda

2016-11-08
W związku z pracami prowadzonymi w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, od środy (9 listopada) zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Bukowskiej i Zeylanda. W czwartek (10 listopada) planowane jest zamknięcie przejazdu na wprost ul. Bukowską. Zgodnie z zapowiedziami od 7 listopada trwają prace na skrzyżowaniu ulic Bukowskiej i Zeylanda. Od środy (9 listopada) zmieni się pierwszeństwo przejazdu na tym skrzyżowaniu. Pierwszeństwo będą posiadały pojazdy jadące ul. Bukowską od strony centrum...
więcej >

Zmiana siedziby Zarządu Dróg Miejskich

2016-11-08
W dniach 9 i 10 listopada Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu będzie przenosił się do nowej siedziby. Nowy budynek Zarządu znajduje się po drugiej stronie ulicy pod adresem Wilczak 17. Przeprowadzka jest dużym wyzwaniem logistycznym i dlatego jest szczegółowo zaplanowana. Poza codzienną pracą Zarządu trwa obecnie porządkowanie i archiwizowanie dokumentów. Fizyczna zmiana adresu nastąpi 9 i 10 listopada po godzinach pracy Zarządu. W tych dniach, z przyczyn technicznych, może być utrudniony...
więcej >

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na łącznicy ul. Słupskiej z ul. Dąbrowskiego, na Szczepankowie oraz na fragmencie Grunwaldzkiej

2016-11-08
Jak informuje Miejski Inżynier Ruchu informuje, w najbliższych dniach nastąpią zmiany w organizacji ruchu w związku z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej. W dniach 12-14 listopada br. łącznica ul. Słupskiej z ul. Dąbrowskiego (w kierunku wyjazdowym z miasta) zostanie zwężona przed wyjazdem z ul. Przygranicznej i będzie jednokierunkowa. Wyjazd z ul. Przygranicznej możliwy będzie wyłącznie w prawo, na ul. Dąbrowskiego. Prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac zostanie ograniczona do 30 km/h. W dniach...
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-08
We wtorek (8 listopada) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu między innymi na ul. Radojewo. W okolicy skrzyżowania z ul. Jaśkowiaka budowany jest przystanek autobusowy. Dlatego będzie wprowadzane zwężenie jezdni. Uwagę trzeba także zachować na ul. Borówki, gdzie będzie frezowana jezdnia. Na wiaduktach autostradowych mogą występować chwilowe utrudnienia związane z czyszczeniem wpustów kanalizacyjnych.
więcej >

Wyremontujemy ul. Huby Moraskie

2016-11-08
Informujemy, że 10 listopada (czwartek) rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni bitumicznej na ul. Huby Moraskie. Zadanie będzie realizowane ze środków celowych Rady Osiedla Morasko - Radojewo Prace będą prowadzone pod ruchem przez firmę Zakład Robót Drogowych. Przewidywany umowny termin zakończenia prac 23 listopada.
więcej >

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017

2016-11-08
W obecnym sezonie zimowym utrzymaniem systemowym objętych zostało 865,4 km poznańskich dróg. Z uwagi na rosnący z roku na rok ruch rowerowy zwiększona została długość odśnieżania systemowego ścieżek rowerowych do ponad 104 km. Nie zmieniła się technologia zimowego utrzymania dróg. W pierwszym etapie śnieg usuwany jest z jezdni mechanicznie, a następnie nawierzchnia jest posypywana materiałami chemicznymi (solą drogową) bądź uszorstniającymi. Wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują, zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości...
więcej >

Nowy projekt drogowy

2016-11-07
Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy "Projekt koncepcyjny ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż PST". Projektowany ciąg obejmuje odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Trójpole po stronie wschodniej PST oraz odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Lechickiej po stronie zachodniej PST. Celem inwestycji jest poprawa jakości ruchu pieszego i rowerowego. Po stronie wschodniej PST od ul. Szymanowskiego do kładki i tunelu pomiędzy os. Bolesława. Chrobrego i os. Bolesława Śmiałego zaprojektowano...
więcej >

Krótsza jazda tramwajem po ul. Grunwaldzkiej

2016-11-07
Zmiany w organizacji ruchu na odcinku ul. Grunwaldzkiej od ul. Roosevelta do ul. Matejki sprawią, że tramwaje nie będą stały tam w korkach. Do tej pory przejazd tym odcinkiem - zamiast rozkładowych dwóch minut - potrafił trwać nawet 4-5 razy dłużej. Prace związane z wprowadzeniem zmian, które pozwolą tramwajom jeździć według rozkładu, ruszyły w poniedziałek, 7 listopada. Wprowadzane zmiany, polegające przede wszystkim na wydzieleniu torowiska z jezdni na tym...
więcej >

Prace awaryjne na poznańskich ulicach

2016-11-07
W poniedziałek (7 listopada) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu między innymi na wiadukcie Narutowicza. W związku z pracami drogowymi będą tam wprowadzone chwilowe zwężenia do jednego pasa ruchu. Podobnie może być na ul. Radojewo (w okolicy skrzyżowania z ul. Jaśkowiaka), gdzie trwa budowa przystanku autobusowego. Szczególną uwagę trzeba także zachować na ul. Borówki, gdzie będzie frezowana jezdnia.
więcej >

Prace wodociągowe na ul. Grochowskiej i Słonecznej

2016-11-04
Uwaga na zmiany w organizacji ruchu związane z pracami wodociągowymi. W związku z kontynuacją prac przy wymianie sieci wodociągowej na ul. Grochowskiej od 7 listopada 2016 zajęty będzie prawy pas nitki północnej na odcinku około 50 metrów w rejonie ulicy Słonecznej. Jak zapowiada Miejski Inżynier Ruchu w związku z tym zamknięty będzie wyjazd z północnego odcinka ul. Słonecznej, a objazd wytyczono od strony ul. Grochowskiej ulicą Płowiecką, a od strony ul....
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-04
W piątek (4 listopada) kierowcy będą musieli liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu na Rondzie Śródka. Tam pracownicy Zakładu Robót Drogowych czasowo będą musieli zajmować po jednym pasie za zjazdami w ul. Warszawską, a następnie Wyszyńskiego. Będą to krótkotrwałe utrudnienia do których może dojść około południa.
więcej >

Remont chodnika na ulicy Suchej

2016-11-04
Odnowiony został kolejny chodnik w Poznaniu. Tym razem na ul. Suchej. 2 listopada, przeprowadzono odbiór techniczny po zakończonym remoncie chodnika na ulicy Suchej. Wyremontowany został odcinek po północnej stronie ulicy. Obecny podczas odbioru Ludwik Troiński, przewodniczący Rady Osiedla Główna, nie krył zadowolenia. - Systematycznie i konsekwentnie remontujemy chodniki na osiedlu - wyjaśnia. Dodatkowo, w tym roku, zostały wykonane alejki parkowe. Do wyremontowania pozostał jedynie chodnik na ulicy Mariackiej. To zadanie zostanie zrealizowane...
więcej >

Awaryjne prace na ulicach Poznania

2016-11-03
W czwartek (3 listopada), kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na ul. 28 czerwca przed dojazdem do autostrady, na wysokości stacji Shell. Pracownicy Zakładu Robót Drogowych będą w tym miejscu prowadzić roboty ziemne na poboczu drogi.
więcej >

Awaryjne prace na poznańskich ulicach

2016-11-02
W środę (2 listopada), kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i Górnej Wildy. Około południa będą tam uzupełniane ubytki w jezdni. Na ul. Zana może być wprowadzane czasowe zwężenie jezdni. Takie jest także na Garbarach. Prowadzony będzie także remont chodnika na ul. Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Pilotów. Tam utrudnienia mają dotyczyć jedynie pieszych.
więcej >


Dowiedz się więcej