*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Ochrona danych osobowych w ZDM

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016, poz.922, j.t.), zgodnie z art.36a ust. 2 pkt 2 oraz ust.3 informujemy, że w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) prowadzi na bieżąco jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, który jest dostępny na komputerze w systemie informatycznym administratora danych osobowych znajdującym się w siedzibie ADO ul Energetyczna 4, 61-016 Poznań pokój nr 3.Dowiedz się więcej