*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

ZDM wyróżniony w konkursie "Przetargi dla Najlepszych – Lider Eko Inwestycji”

2011-01-13
Miło nam poinformować, że Zarząd Dróg Miejskich wyróżniony został w VI edycji konkursu „Przetargi dla Najlepszych – Lider Eko Inwestycji” organizowanym przez redakcję ogólnopolskiego dwutygodnika budowlanego „Profile”. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Infrastruktury. Wręczenie nagród odbyło się 12 stycznia 2011 r., podczas targów budowlanych BUDMA. Nagrodę odebrał dyrektor ZDM Jacek Szukała. „Przetargi dla Najlepszych” to jedyny tego typu konkurs ekologiczny w Polsce. Jego założeniem jest pokazanie i propagowanie działań mających na celu poprawę środowiska. To nie pierwsze wyróżnienie za działalność ekologiczną dla ZDM. Warto wspomnieć, ze jesteśmy jednym z pierwszych zarządców dróg w Polsce, który otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ISO 9001 i ISO 14001) w zakresie jakości oraz działań na rzecz ochrony środowiska, zgodnie z przyjętą Polityką ISO. Działania ZDM na rzecz ekologii zostały docenione przez kapitułę konkursu „Lider Polskiej Ekologii” w 2009 roku. Miasto Poznań otrzymało nagrodę za ”wyjątkowo mądre i dobrze zorganizowane działania służące środowisku i podnoszące komfort życia mieszkańców miasta, jak np. regulacja ruchu samochodowego, przyjazny dla środowiska transport publiczny, wprowadzanie zieleni w pasach drogowych, ochrona przed hałasem, wprowadzenie opłat stymulujących racjonalną gospodarkę wodami opadowymi, mogą służyć za przykład nie tylko polskim gminom, ale i zagranicznym samorządom. Od 2003 r. wprowadzane są systemy sterowania oświetleniem drogowym, oprawy światła rozproszonego i specjalne systemy iluminacji nocnej. Zdaniem specjalistów oświetlenie ulicy Głogowskiej jest innowacyjne w skali świata. Systematycznie poprawia się komfort akustyczny miasta. Służą temu ekrany tłumiące hałas, osłony gumowe i szlifowanie szyn, ciche nawierzchnie, ekrany z zieleni niskiej i wysokiej. Tylko w Poznaniu można zobaczyć trawiaste torowiska po których jeżdżą cichobieżne tramwaje. Zieleń na ulicach Poznania urzeka, a wykorzystanie nawet najmniejszego skrawka powierzchni pod pięknie skomponowane nasadzenia, zaskakuje”. Poznański ZDM również od 2003 roku konsekwentnie wprowadza nowatorskie podejście do zieleni w pasie drogowym: plany są perspektywiczne, poszczególne projekty traktuje się indywidualnie, ustanowione zostały standardy dotyczące jakości materiału i wykonania, na szeroką skalę wprowadzono zasadzenia roślin cebulowych, kwietnikowych i bylin, zaczęto stosować elementy małej architektury: opaski brukowe, kompozycje ze żwiru, grysu oraz kamienia. Od dwóch lat pracownicy ZDM redagują Przewodnik „Rowerem po Poznaniu”, który cieszy się dużą popularnością. Naszym celem jest przedstawienie i zachęcenie do korzystania z istniejących w Poznaniu dróg rowerowych, wskazanie połączeń rowerowych w ulicach ruchu uspokojonego, parkingów rowerowych i ciekawych tras. Przewodnik zachęca Poznaniaków do korzystania z roweru jako zdrowego, ekologicznego i alternatywnego środka transportu.<i> foto ZDM: 1. ZDM nagrodzony, 2.3. rozdanie nagród</i>
Zobacz więcej:
» Proekologiczne działania ZDM
» Nowatorskie metody ochrony zieleni przyulicznej
» Rowerem po Poznaniu
» Dwutygodnik Budowlany „Profile”
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej