*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przetarg na budowę układu komunikacyjnego stanowiącego dojazd do Term Maltańskich

2011-01-25
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłosił przetarg nieograniczony pn. „Budowa układu komunikacyjnego stanowiącego dojazd do Term Maltańskich wraz z remontem skrzyżowań ulicy Warszawskiej z ulicami św. Michała i Krańcową”.Roboty budowlane będą polegać między innymi na przebudowie istniejącej drogi po południowej stronie ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy św. Michała do ulicy Trockiej, ulicy Trockiej między ulicami Warszawską i Wileńską, ulic Wileńskiej i Grodzieńskiej, budowie drogi stanowiącej bezpośredni dojazd do Term. Rozbudowa ulic polega na ich poszerzeniu, budowie oświetlenia drogowego, odwodnienia, wprowadzeniu ułatwień dla ruchu rowerowego, założeniu zieleni.W ramach inwestycji zostanie również przebudowana ulica Krańcowa na odcinku od ulicy Warszawskiej do Nowego Zoo. Na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Grodzieńskiej ruch lokalny (dojazd do posesji, ulic osiedlowych) zostanie odseparowany od głównej jezdni.Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Na 15 lipca 2011 roku został wyznaczony termin zakończenia robót budowlanych związanych z dojazdem do Term a na 30 listopada 2011 roku pozostałych robót budowlanych.Termin składania ofert przetargowych został wyznaczony na 3 marca 2011 roku.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej