*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Rozpoczęcie przebudowy ulicy arcybiskupa Walentego Dymka

2011-03-02
Rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy arcybiskupa Walentego Dymka na odcinku od ulicy Szwajcarskiej do ulicy Folwarcznej. Pierwsze prace polegały na wycince drzew po północnej stronie ulicy. Po konsultacji z organizacjami ekologicznymi termin zakończenia wycinki został zaplanowany na dzień 28 lutego br.Projekt przebudowy przewiduje poszerzenie jezdni, budowę ciągu pieszo – rowerowego po północnej i chodnika po południowej stronie ulicy, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Franowo, przebudowę sygnalizacji przy stacji benzynowej. Zostaną wybudowane lewoskręty z ulicy Dymka w ulicę Franowo i do stacji benzynowej. Istniejąca obecnie zatoka autobusowa przy ulicy Franowo zostanie przesunięta o kilkadziesiąt metrów w stronę ulicy Szwajcarskiej. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, przebudowana infrastruktura podziemna, usunięte kolizje energetyczne. Ulica Dymka zyska również nowe oświetlenie uliczne.Roboty budowlane wykona wyłonione w przetargu konsorcjum firm ELMONT – KOSTRZYŃ WLKP. i Budownictwo Drogowe Siedlecki sp. z o.o. Koszt inwestycji to 4409014,51 złotych. Termin zakończenia robót budowlanych został wyznaczony na 30 września 2011 roku.<b>Organizacja ruchu</b>Realizacja inwestycji wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. W celu zachowania ciągłości ruchu roboty drogowe odbywać się będą etapami. W połowie marca w rejonie skrzyżowania z ulicą Żelazną zostanie zamknięty jeden z pasów ruchu na odcinku ok. 200 metrów. Ruchem kierować będzie tymczasowa sygnalizacja świetlna. Na ul. Żelaznej od skrzyżowania z ulicą arcybiskupa Dymka, na odcinku około 100 m (do skrzyżowania) zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy oznakowany znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” oraz B-2 „zakaz wjazdu” wraz z barierką. Na ulicy Żelaznej od skrzyżowania z ulicą Folwarczną ustawiony będzie znak D-4 „droga bez przejazdu” oraz tablica F-9 informująca o objeździe. Na wyjeździe z oddziału zakaźnego szpitala ustawiony zostanie znak C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem”. Organizacja ruchu będzie obowiązywać przez około trzy tygodnie.Prosimy kierowców i pieszych o zwracanie uwagi na aktualnie obowiązującą organizację ruchu. Organizacja ruchu będzie się zmieniać wraz z postępem prac drogowych.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej