*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Uwaga kierowcy! Zamiany w organizacji ruchu związane z przebudową węzła Antoninek

2011-03-10
Informujemy, że w związku z przebudową węzła Antoninek od 12 marca br. nastąpią kolejne zmiany w organizacji ruchu. Obecne zmiany organizacji ruchu spowodowane są budową przęsła ustroju nośnego wiaduktu WD – 3 nad ulicą Warszawską. Aby zrealizować te prace konieczne jest wyłączenie fragmentu istniejącej jezdni w kierunku Swarzędza dla ustawienia tymczasowej podpory rusztowania wiaduktu. Prace potrwają kilka dni. W tym czasie ruch w kierunku Swarzędza i do ulicy Bałtyckiej odbywał się będzie po dwóch wyznaczonych pasach ruchu. <b>Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.</b>Warto przypomnieć, że wiadukt Antoninek znajdował się w złym stanie technicznym. Ekspertyzy nie pozostawiały wątpliwości – obiekt należy rozebrać. Po rozbiórce estakady układ komunikacyjny w tej części miasta ulegnie zmianie. Zamiast jednego obiektu inżynierskiego wybudowane zostaną trzy nowe. Stąd po zakończeniu prac nie będziemy używać nazwy „wiadukt Antoninek” a „węzeł Antoninek”. W relacji Poznań – Swarzędz zamiast po ciągłej konstrukcji betonowej pojedziemy po dwóch obiektach inżynierskich. Pierwszy obiekt będzie się mieścić nad torami kolejowymi magistrali E20, drugi nad łącznicą prowadzącą w stronę ulicy Bałtyckiej i Bogucina. Jezdnia pomiędzy wiaduktami będzie prowadzić po wysokim nasypie. Trzecim obiektem będzie estakada nad ulicą Warszawską, którą będą jeździć pojazdy kierujące się z Poznania w stronę Bogucina. Będzie to najdłuższa konstrukcja w Poznaniu, po której będziemy jeździć po łuku. Nowo wybudowany węzeł przystosowany zostanie do planowanego przebiegu trzeciej ramy komunikacyjnej miasta Poznania.Projekt rozbudowy węzła Antoninek w ciągu ulicy Warszawskiej i Bałtyckiej przewiduje budowę murów oporowych, kanalizacji deszczowej, przebudowę stacji transformatorowej, linii elektroenergetycznych, przebudowę sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i gazowej. Na nowo wybudowanych obiektach, łącznicach, nasypie oraz na ulicy Warszawskiej zostaną ustawione ekrany akustyczne oddzielające ruchliwą arterię od osiedla Antoninek. Nadmiar wód opadowych będzie kierowany do trzech specjalnie wybudowanych zbiorników retencyjnych na cieku Szklarka. Projekt zakłada również budowę ronda u zbiegu ulic Miłowita i Światopełka wraz z łącznicami prowadzącymi do i od ulicy Warszawskiej. Roboty budowlane związane z rozbudową węzła Antoninek prowadzone są „pod ruchem” samochodowym i kolejowym. Kierowcy muszą się jednak liczyć z utrudnieniami związanymi z realizacją inwestycji.<b>Termin realizacji zadania pn. „Rozbudowa węzła Antoninek” w ciągu ulicy Warszawskiej i Bałtyckiej (droga krajowa nr 92) w Poznaniu” został ustalony na kwiecień 2012 roku. </b> Wykonawcą robót budowlanych przebudowy węzła Antoninek jest konsorcjum firm: Warbud SA z Warszawy (lider konsorcjum) i „Budownictwo Drogowe Siedlecki” spółka z o.o. z Czerwonaka. Koszt robót budowlanych to 87834795,58 złotych. <b>Wszelkie zapytania oraz uwagi dotyczące przebudowy prosimy przesyłać na specjalnie uruchomiony mail: antoninek@zdm.poznan.pl </b><i> foto zdjęcia ZDM: Antoninek - stary obiekt inżynierski</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej