*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przebudowa węzła komunikacyjnego ronda Kaponiera. Przetarg na prace budowlane

2011-03-25
Informujemy, że Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłosił przetarg na prace budowlane związane z „Przebudową węzła komunikacyjnego ronda Kaponiera”. Z uwagi na znaczenie Kaponiery dla układu komunikacyjnego Poznania oraz w celu zminimalizowania utrudnień komunikacyjnych, zwłaszcza w ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, przebudowa została podzielona na dwa etapy. W pierwszym zostaną wykonane roboty budowlane na odcinku od mostu Dworcowego do ronda Kaponiera. Zakres rzeczowy I etapu obejmuje między innymi: - wykonanie niezbędnych prac dla uruchomienia komunikacji tramwajowej i ruchu drogowego w pełnym zakresie w ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Dworcowego do Kaponiery i w ulicy Bukowskiej,- wykonanie konstrukcji wsporczej od skrzyżowania ulicy Roosevelta z ulicą Bukowską do Kaponiery (do dylatacji obiektu przed istniejącą podstacją trakcyjną „rondo Kaponiera”),- budowę peronów na przystanku PST „Kaponiera”,- wykonanie remontu mostu Uniwersyteckiego w obrębie trasy PST w zakresie umożliwiającym budowę i funkcjonowanie PST.Planowany termin zakończenia robót budowlanych w specyfikacji przetargowej został ustalony na dzień 30 kwietnia 2012 roku. Drugi etap rozpocznie się 1 sierpnia 2012 roku, po zakończeniu piłkarskich mistrzostw Europy. Zakończenie przedmiotu umowy zostało zaplanowane na 31 października 2013 roku.ZDM planuje realizację projektu „Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera” przy współudziale środków Funduszy Spójności w ramach Działania 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na latach 2007 – 2013”.
Zobacz więcej:
» zobacz więcej - link do strony "ZamĂłwienia publiczne ZDM"
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej