*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zmiany w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania. Od maja Jeżyce w SPP

2011-04-15
W dniu 15 września 2009 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła wprowadzenie zmian do obowiązującej od 2003 roku uchwały o Strefie Płatnego Parkowania oraz do Regulaminu SPP. Jedna z nich dotyczyła zmiany granic poszczególnych podstref SPP. Obecnie trwa operacja logistyczna związana z włączeniem od dnia 1 maja 2011 r. szerszego obszaru Jeżyc do SPP. Na Jeżycach powstaną 3573 miejsca płatnego parkowania. W podstrefie cenowej A (czerwonej) będzie 2016 miejsc postojowych, w podstrefie B (żółtej) 1261, w podstrefie C (zielonej) 296. Pragniemy poinformować, że decyzją Dyrektora ZDM <b>opłaty w SPP na Jeżycach pobierane będą od dnia 4 maja 2011 r.</b>Obecnie trwają ostatnie prace polegające na wprowadzeniu zmian m.in. w oznakowaniu: poziomym, pionowym, posadowieniu parkomatów. Na Jeżycach tuż przed uruchomieniem SPP zamontowane zostaną 162 parkomaty parkingowe. Nowe parkomaty wyposażone zostały w baterie solarne. Takie ekologiczne rozwiązanie, oparte na baterii słonecznej i akumulatorze daje szczególne korzyści - pozwala na swobodny wybór lokalizacji parkomatu, niezależnie od usytuowania innych źródeł prądu. Oznacza również ograniczenie kosztów energii oraz niezależność systemu na wypadek awarii sieci.Wcześniej, na Jeżycach trwały prace związane z przystosowaniem infrastruktury drogowej oraz rewaloryzacją istniejącej szaty roślinnej. Poprawie uległy warunki siedliskowe starych drzew, posadzono również 200 nowych drzew. Nowo posadzone drzewa: robinie białe (odmiana kulista), klony polne, wiśnie osobliwe (odmiana kulista) objęte zostały intensywną, stałą pielęgnacją. W jej zakres wchodzi m.in.: podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie. Intensywna pielęgnacja gwarancyjna prowadzona będzie przez najbliższe 2 lata przez wykonawców. W miejscach szczególnie narażonych na najeżdżanie przez samochody drzewa odgrodzone zostały mechanicznymi zabezpieczeniami. Zamontowane zostaną również stojaki rowerowe. Na siedmiu ulicach zaplanowano wykonanie kontrapasów dla rowerzystów, które powstaną do końca 2011 roku. Pracownicy Zespołu Kontrolerów Płatnego Parkowania w najbliższych dniach zaczną wręczać ulotki z informacjami o zmianie granic SPP. Akcja informacyjna skierowana zostanie głównie do kierowców z Jeżyc. Zapraszać będziemy mieszkańców Jeżyc do wykupienia identyfikatora mieszkańca SPP. Opłata ta wynosi 10 złotych za miesiąc. Szczegółowe informacje mieszkańcy mogą uzyskać w Biurze Strefy Parkowania, Wydziału Parkowania ZDM na ul. Pułaskiego 9, tel. 61 851 50 70 oraz na stronie internetowej ZDM www.zdm.poznan.pl w zakładkach „Parkowanie”, „Jak załatwić sprawę”.<i> foto ZDM:1. obszar SPP Jeżyce (od 1 maja 2011 r.), 2. obszar SPP (do 30 kwietnia 2011 r.), 3. nowe parkomaty, 4. nowe nasadzenia na Jeżycach
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej