*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Nowa zieleń na Jeżycach

2011-04-28
W ubiegłym roku na jeżyckich ulicach trwały intensywne prace związane z przystosowaniem infrastruktury drogowej do wprowadzenia na obszarze Jeżyc Strefy Płatnego Parkowania w maju 2011 roku. Jednym z elementów zadania była rewaloryzacja szaty roślinnej.Pracami objęte zostały ulice: • Gajowa• Jackowskiego• Jeżycka• Kochanowskiego• Mylna• plac Asnyka• Polna • Poznańska• Sienkiewicza • Słowackiego• WawrzyniakaW ramach prac związanych z rewaloryzacją zieleni poprawie uległy warunki siedliskowe starych drzew, posadzono również 200 nowych drzew. Nowo posadzone drzewa: robinie białe (odmiana kulista), klony polne, wiśnie osobliwe (odmiana kulista) objęte zostały intensywną, stałą pielęgnacją. W jej zakres wchodzi m.in.: podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie. Intensywna pielęgnacja gwarancyjna prowadzona będzie przez najbliższe 2 lata przez wykonawców. W miejscach szczególnie narażonych na najeżdżanie przez samochody drzewa odgrodzone zostały mechanicznymi zabezpieczeniami. Sadzenie nowych drzew każdorazowo związane było z pełną wymianą gruntu. Polegało to na wywozie podłoża zdegradowanego, zasolonego i ubitego oraz dowiezieniu i rozplantowaniu podłoża strukturalnego (z domieszką kamieni i klińca), które umożliwi prawidłową wymianę gazową, co zdecydowanie poprawi zdrowotność systemów korzeniowych drzew. Stosowanie mieszanek strukturalnych jest technologią szeroko stosowaną USA oraz w krajach Europy Zachodniej przy obsadzeniach wykonywanych na terenie powierzchni całkowicie zabrukowanych. W Polsce po raz pierwszy taką mieszankę zastosowano w roku 2007 podczas prac przy budowie trasy tramwajowej na ul. Podgórnej w Poznaniu. <b>Poprawę warunków siedliskowych istniejących starych drzew przyulicznych uzyskaliśmy dzięki:</b>- powiększeniu niezabrukowanej powierzchni wokół drzew, co wpływa na poprawę warunków powietrznych podłoża, zwiększa się też w ten sposób dostępność wody opadowej;- montażowi ograniczników uniemożliwiających okaleczanie drzew przez parkujące samochody;- mulczowaniu powierzchni pod drzewami zrębkami drzewnymi, które mają za zadanie utrzymanie wilgotności, zmniejszenie amplitudy temperatur, stopniowe wprowadzanie materii organicznej zwiększającej kompleks sorbcyjny podłoża i dostępność pierwiastków mineralnych;- częściowej wymianie zdegradowanego zasolonego zbitego gruntu wokół starych drzew;- wydzieleniu terenu zieleni od nawierzchni twardych poprzez montaż wyniesionych krawężników, obrzeży , gazonów, dzięki czemu zostaje ograniczony dostęp soli z nawierzchni chodnikowych.Trzeba przypomnieć, że z uwagi na bardzo wczesny listopadowy atak zimy, część prac prowadzono w warunkach dalekich od typowych dla jesiennej aury: podczas opadów śniegu i temperatur poniżej zera. Nie ma jednak wątpliwości, że pozostało to bez wpływu na kondycję drzew. Drzewa wówczas posadzone były w pełni przystosowane do sadzenia i przebywania w warunkach zimowych, do temperatur nawet do ponad minus 30 stopni Celsjusza. Została zastosowana technologia sadzenia z zabezpieczeniem korzeni (tzw. bryły korzeniowej), która umożliwia sadzenie drzew w okresie bezlistnym. Drzewa sadzone były w podłoże świeżo wymienione, dowożone sukcesywnie z pryzmy, czyli w pełni luźne. Nie było więc obawy, że bryły posadzonych drzew ucierpią od mrozu z powodu niemożności otulenia ich urodzajnym podłożem. Natomiast drzewa z tzw. gołym korzeniem można sadzić tylko w czasie, kiedy termometry wskazują temperatury powyżej zera. Drzewa w tzw. pojemnikach czyli donicach można sadzić przez cały rok.W ostatnich dniach marca kończono montaż słupków chroniących drzewa przed najeżdżaniem, montowano część palików, uzupełniano nawierzchnie bitumiczne wokół powiększonych mis i mulcz wokół drzew. Obecnie rozpoczęto przy drzewach wiosenne prace ogrodnicze. Pobrano również do analizy próbki podłoża w celu określenia ich stopnia zasolenia. Zrewaloryzowana zieleń objęta została intensywną pielęgnacja gwarancyjną. Prowadzona będzie ona przez najbliższe 2 lata przez obu gwarantów (firmy: Gardens Zakład Kształtowania Zieleni z siedzibą w Promnicach oraz Park M Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu). Po tym okresie pielęgnacja powierzona zostanie kolejnej firmie, wyłonionej na drodze przetargu nieograniczonego.<i>Opinia dr Wiesława Szydło z Katedry Roślin Ozdobnych SGGW w Warszawie„Sadzenie drzew liściastych przy ujemnej temperaturze w okresie listopad/grudzień nie stanowi problemu z punktu widzenia praktyki ogrodniczej. Należy pamiętać, że w klimacie Polski z taką sytuacją możemy się spotkać stosunkowo często. Z „roślinnego” punktu widzenia temperatury ujemne wpływają oczywiście negatywnie na system korzeniowy ale silne uszkodzenia korzeni występują dopiero w temperaturach poniżej -15°C, co przy sadzeniu drzew z bryłą korzeniową może mieć miejsce tylko w wyniku kilkugodzinnego przebywania roślin z nieosłoniętą bryłą korzeniową na dużym mrozie. Dlatego drzewa przed posadzeniem na miejsce stałe powinny przebywać w specjalnych dołownikach lub bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone materiałem izolacyjnym np. liśćmi, korą, torfem. Podstawowym problemem sadzenia roślin przy temperaturach ujemnych jest oczywiście zamarznięty grunt, który może skutecznie uniemożliwić wykopanie odpowiednich dołów. Jeżeli wykopanie dołów nie nastręcza trudności to sadzenie można z powodzeniem przeprowadzić. Warto dodać, że w niektórych przypadkach np. przy przesadzaniu starych drzew, wykorzystuje się mróz do utrwalania brył korzeniowych, gdyż zamarznięte bryły korzeniowe można łatwiej transportować co pozwala na przesadzanie nawet dużych, nieszkółkowanych egzemplarzy”.</i><i> foto ZDM: zieleń na ulicach Słowackiego, Wawrzyniaka, Kochanowskiego</i>
Zobacz więcej:
» Zmiany w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania. Od maja JeĹźyce w SPP
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej