*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zmiany w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania. Od maja Jeżyce w SPP

2011-05-02
W dniu 15 września 2009 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła wprowadzenie zmian do obowiązującej od 2003 roku uchwały o Strefie Płatnego Parkowania oraz do Regulaminu SPP. Jedna z nich dotyczyła zmiany granic poszczególnych podstref SPP. Obecnie trwa operacja logistyczna związana z włączeniem od dnia 1 maja 2011 r. szerszego obszaru Jeżyc do SPP. Na Jeżycach powstaną 3573 miejsca płatnego parkowania. W podstrefie cenowej A (czerwonej) będzie 2016 miejsc postojowych, w podstrefie B (żółtej) 1261, w podstrefie C (zielonej) 296. Pragniemy przypomnieć, że <b>opłaty w SPP na Jeżycach pobierane będą od dnia 4 maja 2011 r.</b> Obecnie trwają ostatnie prace polegające na wprowadzeniu zmian m.in. w oznakowaniu: poziomym, pionowym, posadowieniu parkomatów. Na Jeżycach zamontowane zostaną 162 parkomaty parkingowe. Nowe parkomaty wyposażone zostały w baterie solarne. Takie ekologiczne rozwiązanie, oparte na baterii słonecznej i akumulatorze daje szczególne korzyści - pozwala na swobodny wybór lokalizacji parkomatu, niezależnie od usytuowania innych źródeł prądu. Oznacza również ograniczenie kosztów energii oraz niezależność systemu na wypadek awarii sieci.Wcześniej, na Jeżycach trwały prace związane z przystosowaniem infrastruktury drogowej oraz rewaloryzacją istniejącej szaty roślinnej. Poprawie uległy warunki siedliskowe starych drzew, posadzono również 200 nowych drzew. Nowo posadzone drzewa: robinie białe (odmiana kulista), klony polne, wiśnie osobliwe (odmiana kulista) objęte zostały intensywną, stałą pielęgnacją. W jej zakres wchodzi m.in.: podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie. Intensywna pielęgnacja gwarancyjna prowadzona będzie przez najbliższe 2 lata przez wykonawców. W miejscach szczególnie narażonych na najeżdżanie przez samochody drzewa odgrodzone zostały mechanicznymi zabezpieczeniami. Zamontowane zostaną również stojaki rowerowe.Pracownicy Zespołu Kontrolerów Płatnego Parkowania wręczają ulotki z informacjami o zmianie granic SPP. Akcja informacyjna skierowana została głównie do kierowców z Jeżyc. Zapraszamy mieszkańców Jeżyc do wykupienia identyfikatora mieszkańca SPP - opłata wynosi 10 złotych za miesiąc. Szczegółowe informacje mieszkańcy mogą uzyskać w Biurze Strefy Parkowania, Wydziału Parkowania ZDM na ul. Pułaskiego 9, tel. 61 851 50 70 oraz na stronie internetowej ZDM www.zdm.poznan.pl w zakładkach „Parkowanie”, „Jak załatwić sprawę”.<i>foto ZDM:1. obszar SPP Jeżyce (od 1 maja 2011 r.), 2. nowe parkomaty, 3. nowe nasadzenia na Jeżycach ul. Kochanowskiego</i>
Zobacz więcej:
» Nowa zieleń na JeĹźycach
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej