*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Brama Edwardowo w świetle reflektorów. Kolejna iluminacja ZDM obiektów zabytkowych

2011-05-18
Pierwszymi obiektami architektury dla których Zarząd Dróg Miejskich zlecił iluminacje były obiekty architektury sakralnej. Wykonanie zostało wówczas oświetlenie Katedry i Fary. Nasze działania spotkały się z się z aprobatą mieszkańców i turystów odwiedzających Poznań. Specjalnie zaprojektowane i dobrane źródła światła wyeksponowały piękno kościołów w godzinach wieczornych i nocnych. Po pierwszych, udanych iluminacjach przystąpiliśmy do kolejnych prac. W 2006 r. nasza praca została doceniona w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto w Polsce”. Kapituła konkursu przyznała Poznaniowi nagrodę za iluminację kościołów św. Wojciecha oraz św. Józefa na Wzgórzu św. Wojciecha. Iluminacja kościoła św. Wojciecha podkreśla widok wnęk okiennych pomiędzy przyporami i zwieńczenie ścian. Projektanci wyeksponowali także dzwonnicę, jako jedyny tego rodzaju obiekt budownictwa sakralnego w Poznaniu. Kolejny rok to kolejne wyróżnienia. W 2007 roku praca ZDM została nagrodzona w konkursie na "Najlepiej oświetloną Gminę i Miasto", w kategorii "Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu: kompleksu architektoniczno-urbanistycznego, charakterystycznych obiektów i miejsc w gminie lub mieście". Pierwsze miejsce (ex aequo z Wrocławiem) zdobył Poznań za iluminację kościoła św. Franciszka z Asyżu. Inwestorem iluminacji był Zarząd Dróg Miejskich. W tym samym roku piękną iluminację zyskał most biskupa Jordana. Most stanął w osi ulicy Ostrówek nad rzeką Cybiną, pomiędzy Katedrą a Śródką, w miejscu starej przeprawy i służył tylko pieszym. Pięknie oświetlony most stał się od razu atrakcją turystyczną i miejscem spotkań zakochanych. W 2008 roku Kapituła Nagrody "Polskie drogi XXI" uhonorowała Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu za oryginalną koncepcję wykorzystania przęsła starego mostu św. Rocha w konstrukcji mostu Jordana nad Cybiną oraz za innowacyjność w technicznej realizacji przedsięwzięcia. W 2009 roku otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie "Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2008 roku". Jury konkursu w kategorii „Oświetlenie świąteczne i okolicznościowe" wyróżniło świąteczną iluminację na Rondzie Kaponiera. Projekt iluminacji wykonała nasza koleżanka Joanna Andrzejewska – Mrowińska. W 2010 roku miała miejsce widowiskowa operacja przetransportowania zabytkowej bramy Folwarku Edwardowo. Brama objęta opieką konserwatorską kolidowała z realizacją przebudowy ulicy Bukowskiej. Dlatego też na zlecenie ZDM specjalistyczna firma przesunęła bramę w całości o kilkadziesiąt metrów poza plac budowy. Ważąca około 60 ton konstrukcja w świetle reflektorów została przy pomocy dźwigów najpierw podniesiona a następnie przesuwana odcinkami po około 20 metrów. Po przebyciu około 50 metrów brama została osadzona na przygotowanym wcześniej fundamencie. Prace związane z przeniesieniem zabytkowej bramy toczyły się w ramach realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich unijnego projektu pn. "Przebudowa ulicy Bukowskiej na odcinku od ulicy Prostej do granicy miasta Poznania" ze środków UE w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet II „Infrastruktura komunikacyjna”). Wkrótce zabytkowa brama wjazdowa dawnego folwarku Edwardowo zostanie podświetlona tak aby wyeksponować filary i łuki bramy. Ceglana brama z dwoma furtkami podświetlona zostanie za pomocą 12 opraw ze źródłami światła typu LED, usytuowanych w podłożu. Oświetlenie bramy podziwiać będziemy mogli w sierpniu 2011 r. <i>foto ZDM: 1,2 projekt iluminacji bramy folwarku Edwardowo - Pracownia Architektury Marcin Bartz, 3, 4 koncepcja iluminacja obiektów inżynierskich: wiadukt G. Narutowicza, most św. Rocha </i>
Zobacz więcej:
» Iluminacje kościołów św. Wojciecha oraz św. JĂłzefa na WzgĂłrzu św. Wojciecha
» Iluminacja kościoła św. Franciszka z AsyĹźu
» Most biskupa Jordana
» Oświetlenie świąteczne i okolicznościowe
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej