*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

System sygnalizacji i blokad wjazdu na Stary Rynek został uruchomiony

2011-05-30
Zgodnie z zapowiedziami, dzisiaj uruchomiony został system sygnalizacji i blokad wjazdu na płytę Starego Rynku. Na ulicach: Kramarska/Wielka, Kramarska/Wodna, Rynkowa/Zamkowa ustawione zostały ozdobne słupki stałe oraz opuszczane, które uniemożliwiają wjazd na płytę Starego Rynku. Tylko między godzinami 6.00 a 11.00, czyli na czas dostaw, słupki są opuszczone. Zamontowany system blokad służyć ma uszczelnieniu istniejących od wielu lat zasad wjazdu pojazdów na Stary Rynek. Dzięki nowym rozwiązaniom ze Starego Rynku zniknąć ma widok jadących samochodów wśród spacerujących turystów. Uruchomiony system wykorzystuje technologię radiowej identyfikacji osób i pojazdów. Podmioty, osoby posiadające karty dostępu wydane przez ZDM bez konieczności wysiadania z auta uruchamiają system. Takie rozwiązania z powodzeniem wykorzystywane są np. na lotniskach, strefach ograniczonego ruchu. <i> foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» System sygnalizacji i blokad wjazdu na Stary Rynek w Poznaniu
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej