*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera

2011-08-11
Zadanie obejmuje obszar wzdłuż ulicy Roosevelta od mostu Dworcowego do mostu Teatralnego. Celem inwestycji jest dostosowanie układu drogowego do aktualnych potrzeb komunikacyjnych Poznania, w tym przygotowanie do przedłużenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do dworca PKP a w przyszłości umożliwienie uruchomienia trasy PST w kierunku ulicy Grunwaldzkiej. Modernizacji wymaga również przejście podziemne pod rondem Kaponiera.W celu zminimalizowania utrudnień komunikacyjnych, zwłaszcza w ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej, przebudowa została podzielona na dwa etapy. Prowadzenie prac na całej długości ulicy Roosvelta spowodowałoby odcięcie na okres dwóch lat ruchu tramwajowego z Piątkowa (PST), Junikowa i Ogrodów z centrum miasta. W pierwszym etapie zostaną wykonane roboty budowlane wzdłuż ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Dworcowego do ronda Kaponiera oraz na włączeniu ulicy Bukowskiej w ulicę Roosevelta. Zostanie przebudowana południowa konstrukcja wsporcza, która aktualnie znajduje się w złym stanie technicznym. Po zakończeniu inwestycji ulica Roosevelta zostanie poszerzona do trzech pasów ruchu w każdą stronę, zostaną wymienione: nawierzchnia jezdni oraz torowisko tramwajowe wraz z rozjazdem w ulicę Bukowską. Po wschodniej stronie ulicy Roosevelta zostanie wybudowany ciąg pieszo – rowerowy. W ramach zadania zostaną wybudowane perony na przystanku PST „Kaponiera”.<b>Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od wtorku, 16 sierpnia 2011 roku.</b> Z ruchu zostanie wyłączony jeden pas ruchu jezdni wschodniej wraz z chodnikiem. Z uwagi na prace Aquanetu polegające na przebudowie wodociągu, wyłączony z ruchu zostanie również chodnik po zachodniej stronie ulicy Roosevelta na odcinku od ulicy Bukowskiej do mostu Dworcowego. Tymczasowy ciąg pieszy zostanie wyznaczony po zachodniej stronie ulicy.<b>W dniu 3 września br.</b> zostaną wyłączone z ruchu - wschodnia jezdnia wraz z chodnikiem i torowiskiem tramwajowym ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Dworcowego do ronda Kaponiera,- północna jezdnia ulicy Bukowskiej od ulicy Roosevelta do hotelu Sheraton, - południowa jezdnia ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od ulicy Zeylanda do ronda Kaponiera,- nie będzie możliwości wjazdu z ronda Kaponiera na zachodnią jezdnię ulicy Roosevelta na odcinku do ulicy Bukowskiej.<b>Na czas robót budowlanych obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.</b><b>Od zachodu (z Grunwaldu i Junikowa)</b> kierowcy mogą poruszać się ulicą Bukowską i Grunwaldzką do ulicy Roosevelta skąd będą mieć do dyspozycji jeden pas ruchu na zachodniej jezdni ulicy Roosevelta w kierunku mostu Dworcowego oraz możliwość przejazdu po zachodniej jezdni Roosevelta (i tymczasowym przejeździe) w kierunku ronda Kaponiera. Nie będzie możliwości wjazdu z ulicy Bukowskiej w ulicę Zeylanda.<b>Od południa (z Górczyna)</b> obowiązywać będzie objazd wyłączonej z ruchu wschodniej jezdni ulicy Roosevelta przez most Dworcowy, ulicę Stanisława Matyi poprzez nowe skrzyżowanie do ulicy Powstańców Wielkopolskich, aleję Niepodległości, Święty Marcin do ronda Kaponiera lub trasą: most Dworcowy - ulica Stanisława Matyi - aleja Niepodległości - Święty Marcin do ronda Kaponiera.<b>Od północy (z Piątkowa i Winograd)</b> oraz ze wschodu (ulica Święty Marcin) nie będzie możliwości zjazdu z ronda Kaponiera na zachodnią jezdnię ulicy Roosevelta na odcinku do ulicy Bukowskiej. Kierowcy muszą korzystać z objazdu ulicami Zwierzyniecką, Zeylanda – dwoma pasami ruchu, przez tymczasowy przejazd do ulicy Bukowskiej i dalej do ulicy Roosevelta.Uwaga! Ulica Zeylanda będzie ulicą jednokierunkową: od ulicy Zwierzynieckiej do ulicy Bukowskiej.Planowany termin zakończenia pierwszego etapu robót budowlanych został ustalony na maj 2012 roku. Drugi etap, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do mostu Teatralnego wraz z przebudową przejścia podziemnego, rozpocznie się 1 sierpnia 2012 roku. Zakończenie przedmiotu umowy zostało zaplanowane na 30 listopada 2013 roku.Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: APRIVIA SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO sp. z o.o., OBRASCON Huarte Lain SA. Koszt inwestycji to 209452414,48 złotych bruttoProjekt "Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera" będzie realizowany przy współudziale środków Funduszu Spójności w ramach Działania 7.3 "Transport miejski w obszarach metropolitalnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dotacji zabezpieczonej na "Liście projektów indywidualnych POIiŚ" wynosi 55,78 mln zł.<i> Na fotografiach aktualny stan ronda Kaponiera</i>
Zobacz więcej:
» zobacz animację organizacji ruchu obowiązującej od 3 września 2011 roku
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej