*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Bezpieczna droga do szkoły

2011-08-29
Zarząd Dróg Miejskich przez cały rok realizuje program Bezpieczna droga do szkoły. Dyrektorzy szkół, wychowawcy, rodzice mogą zgłaszać wnioski o uzupełnianie oznakowania, stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Bezpieczeństwa Ruchu ZDM, tel. 61 64 77 235, mail: zdm@zdm.poznan.plPracownicy ZDM kontrolują stan bezpieczeństwa na drogach prowadzących do szkół. Sprawdzane jest otoczenie obiektów szkolnych, stan przejść dla pieszych, znaków ostrzegawczych. Odnawiane są pasy na przejściach dla pieszych, uzupełnia się oznakowanie, montuje bariery ochronne. Dodatkowo, co roku przed pierwszym dzwonkiem sprawdzamy stan techniczny sygnalizacji świetlnych w pobliżu szkół, ze szczególnym uwzględnieniem stanu przycisków i sygnalizatorów. Ulice przy których znajdują się szkoły a także te prowadzące do szkół są oznakowane znakami A-17, a na ulicach o dużym natężeniu pojazdów także tabliczkami informacyjnymi „Jacek”. Miejsca przejścia dzieci i młodzieży przez jezdnie są oznakowane znakami D-6. Na niektórych przejściach dla poprawy widoczności znaków D-6 zastosowano je z obramowaniem fluorescencyjnym. Przed szkołami gdzie zachodziła taka potrzeba zastosowano znaki ograniczające prędkość. W sąsiedztwie wielu placówek oświatowych droga do szkoły jest wyposażona w sygnalizacje świetlne, a przed wtargnięciem dzieci i młodzieży na jezdnie chronią barierki.Przejścia przed szkołami oraz na dojściach do szkół są oznakowane znakami poziomymi typ „zebra” wykonanymi farbami o grubości powłoki do 0,8 mm lub masami trwałymi o grubości do 3 mm. Przejścia dla pieszych malowane są farbą drogową przy wykorzystaniu mikrokul szklanych jako środka odblaskowego i uszorstniającego.Przed większością szkół a także przed obiektami oświatowymi w bliskości znaków A-17, na jezdniach umieszczono napisy „SZKOŁA” o łącznej ilości 235 sztuk. Napis „SZKOŁA” ma przypominać kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Pierwszego września - w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego zaplanowaliśmy rozdawanie elementów odblaskowych w rejonie ronda Kaponiera. Planujemy, że tak jak w latach ubiegłych drogowcy wraz ze strażnikami miejskimi i policjantami dotrą z odblaskowymi opaskami samozaciskowymi do poznańskich szkół.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej