*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Uwaga! W nocy z 7 na 8 września wprowadzone zostaną zapowiadane zmiany w organizacji ruchu związane z przebudową węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera

2011-09-06
Pierwsze prace przy przebudowie ronda Kaponiera rozpoczęły się 16 sierpnia 2011 r. Przed nami kolejne zmiany w organizacji ruchu, które nastąpią w nocy z 7 na 8 września br. <b>Zostaną wyłączone z ruchu </b>- wschodnia jezdnia wraz z chodnikiem i torowiskiem tramwajowym ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Dworcowego do ronda Kaponiera,- północna jezdnia ulicy Bukowskiej od ulicy Roosevelta do hotelu Sheraton, - południowa jezdnia ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od ulicy Zeylanda do ronda Kaponiera,- nie będzie możliwości wjazdu z ronda Kaponiera na zachodnią jezdnię ulicy Roosevelta na odcinku do ulicy Bukowskiej.<b>Na czas robót budowlanych obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.Od zachodu (z Grunwaldu i Junikowa)</b> kierowcy mogą poruszać się ulicą Bukowską i Grunwaldzką do ulicy Roosevelta skąd będą mieć do dyspozycji jeden pas ruchu na zachodniej jezdni ulicy Roosevelta w kierunku mostu Dworcowego oraz możliwość przejazdu po zachodniej jezdni Roosevelta (i tymczasowym przejeździe) w kierunku ronda Kaponiera. Nie będzie możliwości wjazdu z ulicy Bukowskiej w ulicę Zeylanda.<b>Od południa (z Górczyna)</b> obowiązywać będzie objazd wyłączonej z ruchu wschodniej jezdni ulicy Roosevelta przez most Dworcowy, ulicę Stanisława Matyi poprzez nowe skrzyżowanie do ulicy Powstańców Wielkopolskich, aleję Niepodległości, Święty Marcin do ronda Kaponiera lub trasą: most Dworcowy - ulica Stanisława Matyi - aleja Niepodległości - Święty Marcin do ronda Kaponiera.<b>Od północy (z Piątkowa i Winograd) </b> oraz ze wschodu (ulica Święty Marcin) nie będzie możliwości zjazdu z ronda Kaponiera na zachodnią jezdnię ulicy Roosevelta na odcinku do ulicy Bukowskiej. Kierowcy muszą korzystać z objazdu ulicami Zwierzyniecką, Zeylanda – dwoma pasami ruchu, przez tymczasowy przejazd do ulicy Bukowskiej i dalej do ulicy Roosevelta.<b>Uwaga! Ulica Zeylanda będzie ulicą jednokierunkową: od ulicy Zwierzynieckiej do ulicy Bukowskiej. Ruch pieszy odbywał się będzie tylko stroną zachodnią ul. Roosevelta (po stronie MTP). </b>Zadanie realizowane na zlecenie ZDM obejmuje obszar wzdłuż ulicy Roosevelta od mostu Dworcowego do mostu Teatralnego. Celem inwestycji jest dostosowanie układu drogowego do aktualnych potrzeb komunikacyjnych Poznania, w tym przygotowanie do przedłużenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do dworca PKP a w przyszłości umożliwienie uruchomienia trasy PST w kierunku ulicy Grunwaldzkiej. Modernizacji wymaga również przejście podziemne pod rondem Kaponiera.W celu zminimalizowania utrudnień komunikacyjnych, zwłaszcza w ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej, przebudowa została podzielona na dwa etapy. Prowadzenie prac na całej długości ulicy Roosvelta spowodowałoby odcięcie na okres dwóch lat ruchu tramwajowego z Piątkowa (PST), Junikowa i Ogrodów z centrum miasta. W pierwszym etapie zostaną wykonane roboty budowlane wzdłuż ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Dworcowego do ronda Kaponiera oraz na włączeniu ulicy Bukowskiej w ulicę Roosevelta. Zostanie przebudowana południowa konstrukcja wsporcza, która aktualnie znajduje się w złym stanie technicznym. Po zakończeniu inwestycji ulica Roosevelta zostanie poszerzona do trzech pasów ruchu w każdą stronę, zostaną wymienione: nawierzchnia jezdni oraz torowisko tramwajowe wraz z rozjazdem w ulicę Bukowską. Po wschodniej stronie ulicy Roosevelta zostanie wybudowany ciąg pieszo – rowerowy. W ramach zadania zostaną wybudowane perony na przystanku PST „Kaponiera”.Planowany termin zakończenia pierwszego etapu robót budowlanych został ustalony na dzień 30 kwietnia 2012 roku. Drugi etap, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do mostu Teatralnego wraz z przebudową przejścia podziemnego, rozpocznie się 1 sierpnia 2012 roku. Zakończenie przedmiotu umowy zostało zaplanowane na 30 listopada 2013 roku.Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: APRIVIA SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO sp. z o.o., OBRASCON Huarte Lain SA. Koszt inwestycji to 209452414,48 złotych brutto.Projekt "Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera" będzie realizowany przy współudziale środków Funduszu Spójności w ramach Działania 7.3 "Transport miejski w obszarach metropolitalnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dotacji zabezpieczonej na "Liście projektów indywidualnych POIiŚ" wynosi 55,78 mln zł.<b>Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. Prosimy kierowców, pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej o wyrozumiałość, zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie.</b>Wszelkie zapytania oraz uwagi dotyczące przebudowy prosimy przesyłać na specjalnie uruchomiony mail: kaponiera@zdm.poznan.pl
Zobacz więcej:
» MPK Poznań
» Zarząd Transportu Miejskiego
» Oragnizacja ruchu na rondzie Kaponiera
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej