*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Uwaga! 7 i 8 września prowadzone będą prace utrzymaniowe na wiadukcie w ciągu ul. B. Krzywoustego nad ul. Chartowo

2011-09-06
Informujemy, że w dniach 7 i 8 września br. w ciągu ul. Bolesława Krzywoustego nad ul. Chartowo na wiadukcie prowadzone będą prace utrzymaniowe. Prace polegać będą na uszczelnianiu dylatacji chodnika na długości obiektu inżynierskiego. Prace drogowe nie powinny powodować utrudnień w ruchu. Roboty utrzymaniowe prowadzone będą przy zachowaniu ruchu kołowego. Warto dodać, że Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłosił przetarg na „Wykonanie prac projektowych dla budowy w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu: wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu nad ulicą Chartowo i Żegrze”. Przeprowadzono wybór najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Promost Consulting T. Siwowski Sp. j. z Rzeszowa, z ceną brutto: 426.195,00 zł. Zakończenie prac projektowych zaplanowano do 15 września 2012 r. Jeśli do 8 września 2011 r. nie wpłyną odwołania Zarząd Dróg Miejskich może przystąpić do zawarcia umowy z wykonawcą.<i> foto ZDM </i>
Zobacz więcej:
» Przetarg na dokumentację projektową na wiadukty w ciągu ulicy Krzywoustego
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej