*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zakończenie prac budowlanych na ulicy Bukowskiej

2011-10-06
Wczoraj odbyła się uroczystość zakończenia prac budowlanych na ulicy Bukowskiej. W uroczystości udział wzięli: Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Schetyna, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Wożniak oraz przedstawiciele Wykonawcy - konsorcjum firm Strabag sp. z o.o. Colas Polska sp. z o.o. dyrektor Jerzy Girtler i dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Jacek Szukała. Przedstawiciele władz rządowych i samorządowych dziękowali za realizację tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Po krótkich przemówieniach ludzi i drogę poświęcił ksiądz Szymon Likowski proboszcz pobliskiej parafii pw. Objawienia Pańskiego. Ulica Bukowska stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 307. Przed rozpoczęciem prac jednopasmowa ulica Bukowska należała do najbardziej niebezpiecznych dróg w Poznaniu. W 2008 roku na ulicy Bukowskiej miało miejsce 39 wypadków, w których śmierć poniosły dwie osoby a 50 osób zostało rannych, z czego na odcinku od ulicy Prostej do granic miasta w dziewięciu wypadkach rannych zostało 15 osób. Ulica nie posiadała krawężników, brakowało chodników. Przebudowę ulicy Bukowskiej w Poznaniu, na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta zrealizowało wyłonione w przetargu konsorcjum firm Strabag sp. z o.o. – Colas Polska sp. z o.o. Konsorcjum zaproponowało przebudowę ulicy Bukowskiej za 84 661 671,70 złotych. Roboty budowlane rozpoczęły się pod koniec listopada 2009 roku.Zadanie obejmowało budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda, oddzielonych od siebie pasem rozdziału, w których została zasadzona nowa zieleń, budowę wiaduktu węzłowego przystosowanego do układu komunikacyjnego tzw. III ramy komunikacyjnej. Zostały przebudowane skrzyżowania z ulicami: Prostą, Leśnych Skrzatów, Kopciuszka, Perzycką, Sławińską, z drogą prowadzącą do ogródków działkowych „Leśna Polana”, rozbudowane zostały skrzyżowania z ulicami Złotowską i Brzechwy. Inwestycje drogowe realizowane na terenie miasta wymagają spełnienia bardzo rygorystycznych norm środowiskowych, w tym tych dotyczących emisji hałasu. Dotyczą one zarówno źródeł hałasu jak i jego rozprzestrzeniania się. Stąd elementami zadania inwestycyjnego są „ciche” nawierzchnie jak również ekrany akustyczne. Projekt przewidywał również przebudowę włączeń do terminalu General Aviation oraz terminalu Portu Lotniczego Poznań - Ławica. Zostały również wybudowane zjazdy, drogi dojazdowe do posesji, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe, 10 sygnalizacji świetlnych. Łącznie ZDM zmodernizował blisko cztery kilometry ulicy. Przebudowano instalacje podziemne oraz wybudowano kanał deszczowy. W celu poprawy odprowadzania wód deszczowych wykonawca wybudował nowy przepust na strumieniu Junikowskim oraz trzy zbiorniki retencyjne. Na jednym z tych zbiorników odbyła się uroczystość.W trakcie realizacji inwestycji Zarząd Dróg Miejskich zadbał o zabytki znajdujące się na ulicy Bukowskiej. W 2010 roku miała miejsce widowiskowa operacja przetransportowania zabytkowej Folwarku Edwardowo. Brama objęta opieką konserwatorską kolidowała z realizacją prac drogowych. Dlatego też na zlecenie ZDM wyspecjalizowana w takich działaniach firma przesunęła w całości bramę o kilkadziesiąt metrów poza plac budowy. Ważąca około 60 ton konstrukcja, w świetle reflektorów, przy pomocy dźwigów najpierw podniesiona a następnie przesuwana odcinkami po około 25 metrów. Po pokonaniu 50 metrów brama została osadzona na przygotowanych wcześniej fundamentach. Zabytkowa brama wjazdowa do dawnego folwarku Edwardowo została podświetlona tak aby wyeksponować filary i łuki. Ceglana brama z dwoma furtkami podświetlona została za pomocą 12 źródeł światła typu LED usytuowanych w podłożu.Zmodernizowana ulica Bukowska zapewnia lepszy dojazd do lotniska, stadionu miejskiego, korzystne połączenie z autostradą A2 a w przyszłości z III ramą komunikacyjną Poznania. Poprawie uległo również bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz obsługa komunikacyjna z pobliskimi gminami.Warto dodać, że kolejny odcinek ulicy od granicy miasta do węzła Zakrzewo o długości około pięciu kilometrów przebudowuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przez węzeł Zakrzewo przebiegać będzie zachodnia obwodnica Poznania, budowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. <b>Zarząd Dróg Miejskich pozyskał dla miasta Poznania dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (Priorytet II „Infrastruktura komunikacyjna”). Dotacja ze środków Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego wyniesie 19999410,72 zł.</b>W dniu 10 sierpnia ulica Bukowska zostało oddana do użytku kierowców.<b>Ulica Bukowska w liczbach:</b>Wykonanie wykopów – 36500 m³ (60000 ton)Wykonanie nasypów - 65000 m³ (104000 ton)Stabilizacja podłoża – 72570 m²Profilowanie podłoża jezdni, chodników, ścieżek rowerowych – 91440 m²Podbudowa z kruszywa – 65707 m²Podbudowa z betonu asfaltowego – 65707 m² (18100 ton)Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – 65707 m² (16500 tys. ton)Warstwa ścieralna redukująca hałas – 6600 tonChodniki – 11443 m², ścieżki rowerowe - 4300 m²,Budowa dróg zbiorczych – 2800 m,Ekrany akustyczne – 3 km,Zachęcamy do obejrzenia filmu o przebudowie ulicy Bukowskiej.
Zobacz więcej:
» Film o przebudowie ulicy Bukowskiej
» Projekty UE. Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyĹźowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta (WND-RPWP.02.02.01-30-002/08)
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej