*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Nowa Dzięgielowa

2011-10-07
Wczoraj miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wybudowanej ulicy Dzięgielowej. W uroczystości udział wzięli m.in.: prezydent Poznania Ryszard Grobelny, rektor UAM prof. Bronisław Marciniak, senator Jadwiga Rotnicka, przedstawiciele ZDM i wykonawców. Prace związane z budową ulicy Dzięgielowej rozpoczęły się od regulacji stanów terenowo – prawnych, wykupów gruntów. Roboty budowlane rozpoczęły się 15 marca 2011 r. Przed rozpoczęciem prac ulica Dzięgielowa była ulicą gruntową na odcinku od ulicy Naramowickiej do ulicy Zagajnikowej. Na odcinku od Zagajnikowej do Umultowskiej znajdowała się zniszczona, stara nawierzchnia bitumiczna. Jazdę utrudniały zastoiny wody. Po zakończeniu prac budowlanych ulica Dzięgielowa zyskała nową nawierzchnię z masy bitumicznej na odcinku od ulicy Naramowickiej do ulicy Umultowskiej o łącznej długości 1,13 kilometra. Nowa jezdnia ma 7 metrów szerokości. Piesi zyskali nowe chodniki o szerokości 2 metrów. Powstały udogodnienia dla rowerzystów - droga rowerowa z asfaltobetonu. Wybudowano zatoki autobusowe i pętle dla autobusów przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poruszających się na wózkach. Ulica zyskała kanał deszczowy, oświetlenie uliczne, dojazdy do posesji. Przy skrzyżowaniu z ulicą Naramowicką powstają tzw. sięgacze, czyli drogi zapewniające obsługę komunikacyjną posesji nie położonych bezpośrednio przy ulicy Dzięgielowej. W ramach budowy ulicy Dzięgielowej została wykonana regulacja potoku Różanego, powstały zbiorniki retencyjne przyjmujące nadmiar wód opadowych oraz separatory zintegrowane z osadnikiem dzięki którym do potoku Różanego trafi oczyszczona woda opadowa. Dzięki wybudowaniu ulicy Dzięgielowej poprawił się dojazd na tereny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Morasku oraz do prywatnych posesji. Zyskują również zmotoryzowani mieszkańcy Naramowic i Umultowa, którzy odtąd mogą korzystać z alternatywnej drogi dojazdowej w kierunku centrum miasta.Na zlecenie ZDM, roboty budowlane wykonała firma EUROVIA POLSKA SA. Koszt budowy ulicy wyniósł 6351834,44 złotych. Termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na 31 października 2011 roku.
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej