*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Jeszcze w tym roku kolejne ograniczenia dla pojazdów ciężarowych na estakadzie w ciągu ulicy B. Krzywoustego

2011-10-28
W ostatnich latach ZDM przeprowadził remonty i modernizację kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, między innymi w latach 2004 -2007 zrealizował projekt „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11”. Najpierw zmodernizowany został most Przemysła I a następnie wiadukty: Dolna Wilda, Franowo i Górczyński Zachodni. Warto podkreślić, że wszystkie trzy wiadukty zostały całkowicie rozebrane (została tylko jedna podpora wiaduktu Górczyńskiego Zachodniego) a w ich miejsce powstały nowe obiekty inżynierskie. Bardzo zły stan techniczny był jednym z najważniejszych powodów rozpoczęcia prac na Antoninku i rondzie Kaponiera. Stan techniczny tych obiektów był bardzo zły. Również te obiekty zostaną rozebrane a w ich miejscu powstaną odpowiednio „węzeł Antoninek” i „węzeł komunikacyjny rondo Kaponiera”. Ogłoszony został przetarg na przebudowę wiaduktu Górczyńskiego wschodniego.ZDM prowadzi monitoring obiektów inżynierskich znajdujących się w naszej administracji. Prowadzone są również stałe zabiegi utrzymaniowe w ramach bieżącego utrzymania dróg i obiektów inżynierskich. Na zlecenie Zarządu wykonywane są również okresowe przeglądy, ekspertyzy obiektów inżynierskich. Raz na pięć lat wykonywane są szczegółowe przeglądy obiektów, które są przeprowadzane przez wyspecjalizowane firmy i instytucje jak na przykład Politechnikę Poznańską.Warto przypomnieć, że ZDM ogłosił przetarg na „Wykonanie prac projektowych dla budowy w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu: wiaduktu nad ulicą Inflancką oraz wiaduktu na ulicą Chartowo i Żegrze”. Wybrany został wykonawca – „Promost Consulting T. Siwowski spółka jawna z Rzeszowa. Zakończenie prac projektowych zaplanowano do 15 września 2012 roku. Realizacja inwestycji, tj. rozpoczęcie prac budowlanych, uzależniona jest od przyznanych środków finansowych. Przypomnijmy, że 11 kwietnia br. z uwagi na stan techniczny skrajnych dźwigarów nośnych, konieczność ich odciążenia, ruch samochodowy na estakadzie w ciągu ulicy Krzywoustego został obustronnie przesunięty do środka obu nitek obiektu inżynierskiego. Ruch samochodowy został zawężony z trzech do dwóch pasów ruchu na każdym z obiektów. Na estakadzie wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h. Belki nośne wykazujące największe uszkodzenia zostały podparte konstrukcją kratową.We wrześniu tego roku Zarząd w celu bieżącej kontroli stanu technicznego estakady zlecił Politechnice Poznańskiej (PP)wykonanie następnej ekspertyzy, która w ostatnich dniach dotarła do ZDM. W celu przedłużenia eksploatacji obiektu PP zaleciła między innymi konieczność wprowadzenia ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów ciężarowych. Należy podkreślić, że wprowadzenie ograniczeń dla ciężkich pojazdów ciężarowych będzie skutkować wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu i przesunięciem ruchu tych pojazdów na inne ulice w tym rejonie Poznania. Dlatego też ZDM prowadzi analizy sytuacji komunikacyjnej. Naszym celem jest maksymalne przedłużenie możliwości bezpiecznego korzystania z estakady oraz wybór najlepszego w tej sytuacji objazdu dla ciężkich pojazdów ciężarowych. Należy się więc przygotować na wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu analizujemy przy współudziale m.in. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.O szczegółowych zmianach w organizacji ruchu i datach poinformujemy opinię publiczną. <i> foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Zmiany w organizacji ruchu na estakadzie w ciągu ulicy Krzywoustego
» Prace utrzymaniowe na wiadukcie w ciągu ul. B. Krzywoustego nad ul. Chartowo
» Przebudowa obiektĂłw inĹźynierskich w ciągu drĂłg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu SPOT/2.2/62/04
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej