*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Z Gazetą na budowie węzła Antoninek

2011-11-08
Wczoraj, wraz z przedstawicielami Gazety Wyborczej dziennikarką Joanną Leśniewską i fotoreporterem Piotrem Fijałkowskim odwiedziliśmy plac budowy węzła Antoninek. Ubrani w odblaskowe kamizelki wraz z inspektorem do spraw drogowych Panem Stanisławem Majchrzyckim obejrzeliśmy nowe obiekty inżynierskie. Węzeł Antoninek składa się z trzech obiektów inżynierskich: WD-1, WD-2, WD-3 zaprojektowanych dla klasy obciążenia A.Obiekt WD-1 składa się z dwóch nitek o długości 109 metrów i szerokości 14,7 i 14,9 metra. Po obiekcie będzie można poruszać się trzema pasami ruchu. Układ obiektu – czteroprzęsłowy, belkowy, ciągły, o konstrukcji zespolonej, stalowo – żelbetowej. Posadowiony jest na 144 palach fundamentowych, wielkośrednicowych. We wszystkich palach znajduje się 2240 metrów sześciennych betonu konstrukcyjnego. Do wybetonowania fundamentów, przyczółków, płyty pomostowej użyto 4570 metrów sześciennych betonu konstrukcyjnego.WD-2 składa się z dwóch nitek o długości 27 metrów i szerokości 13,2 i 14,9 metra. Jest to obiekt jednoprzęsłowy, swobodnie podparty, posadowiony bezpośrednio bez pali. Konstrukcja przęsła: zespolona, stalowo – żelbetowa. Do wykonania obiektu użyto 2133 metrów sześciennych betonu konstrukcyjnego.WD-3 o długości 215 metrów i szerokości 9,4 metra, konstrukcji przęseł monolitycznej, betonowej. Posadowienie: głębokie, na 59 palach wielkośrednicowych, do wypełnienia których użyto 937 metrów sześciennych betonu konstrukcyjnego. Łącznie, do wykonania obiektu WD-3 użyto 4557 metrów sześciennych betonu konstrukcyjnego.Stary wiadukt Antoninek znajdował się w złym stanie technicznym. Ekspertyzy nie pozostawiały wątpliwości – obiekt należy rozebrać. Po zakończeniu budowy zamiast jednego obiektu inżynierskiego wybudowane zostaną trzy nowe. Stąd po zakończeniu prac nie będziemy używać nazwy „wiadukt Antoninek” a „węzeł Antoninek”. W relacji Poznań – Swarzędz zamiast po ciągłej konstrukcji betonowej pojedziemy po dwóch obiektach inżynierskich. Pierwszy obiekt będzie się mieścić nad torami kolejowymi magistrali E20, drugi nad łącznicą prowadzącą w stronę ulicy Bałtyckiej i Bogucina. Jezdnia pomiędzy wiaduktami będzie prowadzić po wysokim nasypie. Trzecim obiektem będzie estakada nad ulicą Warszawską, którą będą jeździć pojazdy kierujące się z Poznania w stronę Bogucina. Będzie to najdłuższa konstrukcja w Poznaniu, po której będziemy jeździć po łuku. Nowo wybudowany węzeł przystosowany zostanie do planowanego przebiegu trzeciej ramy komunikacyjnej miasta Poznania.Projekt rozbudowy węzła Antoninek w ciągu ulicy Warszawskiej i Bałtyckiej przewiduje budowę murów oporowych, kanalizacji deszczowej, przebudowę stacji transformatorowej, linii elektroenergetycznych, przebudowę sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i gazowej. Na nowo wybudowanych obiektach, łącznicach, nasypie oraz na ulicy Warszawskiej zostaną ustawione ekrany akustyczne oddzielające ruchliwą arterię od osiedla Antoninek. Nadmiar wód opadowych będzie kierowany do trzech specjalnie wybudowanych zbiorników retencyjnych na cieku Szklarka. Projekt zakłada również budowę ronda u zbiegu ulic Miłowita i Światopełka wraz z łącznicami prowadzącymi do i od ulicy Warszawskiej.Roboty budowlane rozpoczęły się w maju 2010 roku od przygotowań do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu ZDM przeprowadził szeroko zakrojoną akcję informacyjną, w tym również na terenie Swarzędza. W celu minimalizacji utrudnień w ruchu na tej ważnej arterii komunikacyjnej podjęto decyzję o prowadzeniu robót budowlanych „pod ruchem”. Dotyczyło to również magistrali kolejowej w relacji Warszawa – Berlin. Warto wspomnieć, że wyjąwszy kilka pierwszych dni funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu (jak również dwóch dni po wprowadzeniu zmian na początku listopada 2011 roki) ruch samochodowy odbywa się sprawnie.Rozbiórka północnej nitki wiaduktu Antoninek ruszyła w czerwcu 2010 roku. Rozpoczęły się również prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej: trudne i niebezpieczne. Przez wiadukt Antoninek prowadzi gęsta sieć uzbrojenia, na przykład sieci energetyczne, zasilające Swarzędz i zakłady Volkswagena. Do dnia dzisiejszego zakończyła się budowa sieci gazowej, na ukończeniu są roboty wodociągowo – kanalizacyjne, energetyczne i oświetleniowe. Trwają prace mostowe i drogowe. Zakończono budowę docelowej, bezkolizyjnej łącznicy, z której korzystają pojazdy kierujące się od Swarzędza w ulicę Bałtycką. Rozpoczęła się budowa ronda u zbiegu ulic Światopełka i Miłowita, budowa ekranów akustycznych.Obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia nowej organizacji ruchu na dzień 19 listopada 2011 roku. Oddana do użytku zostanie nowa nitka obiektu, na którą zostanie skierowany ruch w relacji Poznań – Swarzędz oraz estakada nad ulicą Warszawską, którą będą jeździć pojazdy kierujące się z Poznania do ulicy Bałtyckiej i dalej w stronę Bogucina. Kończą się również związane z tym roboty bitumiczne na dojazdach do węzła Antoninek od strony Swarzędza jak również Poznania.Termin realizacji zadania pn. „Rozbudowa węzła Antoninek” w ciągu ulicy Warszawskiej i Bałtyckiej (droga krajowa nr 92) w Poznaniu” został ustalony na maj 2012 roku. Wykonawcą robót budowlanych przebudowy węzła Antoninek jest konsorcjum firm: Warbud SA z Warszawy (lider konsorcjum). <i> foto ZDM </i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej