*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Kolejne ograniczenia dla pojazdów ciężarowych

2011-11-15
Miasto Poznań już w latach osiemdziesiątych wprowadziło w ścisłym centrum zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych. Początkowo zakaz wjazdu dotyczył pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 ton w obszarze ograniczonym ulicami aleja Niepodległości, Królowej Jadwigi, Solna, Małe Garbary, Estkowskiego, rzeką Wartą. Następnie jesienią 1997 roku wprowadzono kolejne ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton. Zarząd Dróg Miejskich oznakował wówczas odpowiednio teren śródmiejski. Pod znakiem B-5 - zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 16 ton widnieje tabliczka z napisem „Wjazd tylko na warunkach określonych przez Zarząd Dróg Miejskich”. Oznakowanie dotyczy śródmieścia, czyli obszaru wewnątrz tzw. II ramy komunikacyjnej, ograniczonej ulicami: Lechicką, Hlonda, Podwale, Jana Pawła II, Zamenhofa, Hetmańską, Reymonta, Przybyszewskiego, Żeromskiego, Niestachowską, Witosa, Al. Solidarności, Piątkowską. Należy również zaznaczyć, że ograniczenia istnieją także na ciągach ulic: Łużyckiej – Stoińskiego – Wiechowicza – Kurpińskiego – Dymka - Browarnej oraz Kurlandzkiej. Obecnie wspólnie z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Ruchu Drogowego, Komendą Miejską Policji w Poznaniu, Strażą Miejską Miasta Poznania oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa pracujemy nad wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń dla pojazdów ciężarowych. Uzgodniono konieczność zmiany organizacji ruchu pojazdów ciężarowych w centrum Miasta. Przyjęto założenia zmiany organizacji ruchu, która polegać będzie na zakazie wjazdu pojazdów ciężarowych do centrum Miasta w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. Dopuszcza się, po indywidualnym rozpatrzeniu, możliwość wydania zezwolenia na wjazd w sytuacjach wyjątkowych, związanych np. z technologią prowadzonych inwestycji budowlanych. Kierowców pojazdów ciężarowych obowiązywałby zakaz wjazdu pojazdów w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 14.00 do 18.00 lub od 14.00 do 19.00. Planujemy, że zmiany dotyczące ograniczeń czasowych wejdą w życie w styczniu 2012 r. Zaproponowane zostały nowe miejsca kontroli statycznej pojazdów. Miejsca te zostały uzgodnione przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Ruchu Drogowego i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W najbliższym czasie do wspólnych działań Inspekcji Transportu Drogowego i policji poza wybudowaną na ulicy Lutyckiej wagą wykorzystany zostanie parking przy ul. Świętojańskiej i droga serwisowa przy ul. Hlonda. W miejscach tych Inspekcja oraz policja mogłyby dokonywać kontroli. Dodatkowo zaproponowane zostały m.in. jedna z działek na Górczynie przy ul. Głogowskiej oraz ulica Podolańska. Zarząd Dróg Miejskich wystąpił również do Zarządu Dróg Powiatowych o przygotowanie propozycji miejsc umożliwiających kontrole statyczne i ważenie pojazdów przed wjazdem do Poznania.Liczymy, że wszystkie te działania przyczynią się do znacznego ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów na terenie miasta, poprawy bezpieczeństwa, zmniejszenia degradacji nawierzchni ulic.<i> foto, mapa ZDM </i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej