*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Koncepcja projektowa dla budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań-Kluczbork w ciągu ulicy Starołęckiej na odcinku od ulicy Fortecznej do ulicy św. Antoniego w Poznaniu

2011-11-18
W zakładce „Projekty drogowe” zamieściliśmy kolejny projekt drogowy. Tym razem jest to koncepcja projektowa dla budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Poznań-Kluczbork w ciągu ulicy Starołęckiej na odcinku od ulicy Fortecznej do ulicy św. Antoniego w Poznaniu. Prezentowana koncepcja budowy wiaduktu w ciągu ulicy Starołęckiej nad torami kolejowymi jak i projekt budowlany zawiera:- budowę wiaduktu drogowego,- zachowanie geometrii istniejącej pętli tramwajowej przy ulicy Starołęckiej,- bezkolizyjny ruch pieszy pomiędzy pętlą autobusową, pętlą tramwajową i peronami dworca kolejowego z dowiązaniem do istniejącego przejścia podziemnego,- rozbudowa skrzyżowania ulicy Starołęckiej z ulicami Forteczną i św. Antoniego,- dla przekroju ulicy Starołęckiej jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, ścieżka rowerowa i co najmniej jednostronny chodnik,- dla przekroju projektowanego wiaduktu - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, ścieżka rowerowa i co najmniej jednostronny chodnik,- oświetlenie uliczne,- odwodnienie,- zapewnienie obsługi komunikacyjnej przyległego terenu obecnie obsługiwanego z ww. odcinka ulicy Starołęckiej, tzn. ulice: Forteczna, Książęca Orląt, św. Antoniego, pętla autobusowa, dworzec kolejowy (w zakresie koniecznych robót budowlanych, organizacji ruchu, budowy sygnalizacji świetlnych,- przebudowę niezbędnego uzbrojenia podziemnego,- lokalizację – w przyszłości - park & ride.Prosimy o maile z uwagami, wnioskami. Pragniemy wyjaśnić wszelkie wątpliwości na etapie przygotowywania projektu. Dlatego wszystkie opinie są dla nas ważne.Maile prosimy przesyłać do 5 grudnia 2011 roku.<i> foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» projekt
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej