*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych w Poznaniu

2011-12-09
Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2012 roku Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wprowadzi zmiany w strefie śródmiejskiej ograniczonej znakiem B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton”. W godzinach od 7.00 do 9.00 i od 14.00 do 18.00 wjazd samochodów ciężarowych powyżej 16 ton będzie tu całkowicie zabroniony.<i>Zobacz wizualizację: zakaz obejmuje obszar oznaczony kolorem różowym.</i>Informujemy również, że w styczniu 2012 roku, ze względu na zły stan techniczny estakady i wiaduktu w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego, zostanie wprowadzony na odcinku od ronda Rataje do węzła ulicy Bolesława Krzywoustego z ulicami Chartowo i Żegrze zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 ton.Zakazy wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 ton będą także obowiązywały na ulicach Józefa Piłsudskiego i Inflanckiej. Dodatkowo, na ulicach arcybiskupa Antoniego Baraniaka, arcybiskupa Walentego Dymka, fragmencie Szwajcarskiej, Chartowo obowiązywać będą zakazy wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton. Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton zostanie wprowadzony również na jednym kierunku ulicy Żegrze i fragmencie ulicy Hetmańskiej (odcinek od ulicy Żegrze do ronda Starołęka).Wjazd do Poznania, dla samochodów ciężarowych (powyżej 10 i 16 ton) z autostrady A2 od węzła Krzesiny, zarówno od strony Warszawy jak i Świecka, Berlina oraz z drogi ekspresowej S11 od strony Katowic będzie możliwy bezpłatnym odcinkiem autostrady A2 i węzłami Dębina oraz Komorniki. <u>Wizualizacja przedstawia istniejące oraz planowane ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych na terenie miasta Poznania.</u>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej