*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Nie solę!...happeningi, panele dyskusyjne

2011-12-14
„Nie solę!” to cykl happeningów zorganizowanych przez studencką Sekcję Architektury Krajobrazu (SAK), działającą przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Przyrodnicy zapowiadali na konferencji prasowej pn. „Ochrona zieleni przyulicznej w okresie zimowym”, która odbyła się 23 listopada br. w Urzędzie Miasta, że będą aktywnie działać na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej. Jak zapowiedzieli, tak zrobili. W poniedziałek i wtorek przedstawicieli Sekcji Architektury Krajobrazu można było spotkać na ulicach 27 Grudnia i 23 Lutego oraz na ulicy Dominikańskiej, gdzie zawieszali na drzewach jaskrawe opaski, oraz naklejki z hasłem "Precz z solą! Dajcie żyć". Działania studentów wzbudzały zainteresowanie, zrozumienie i życzliwość mieszkańców. Rozdawane były również ulotki mówiące o szkodliwości działania soli drogowej. Szkodliwe działanie soli jest jedną z najważniejszych przyczyn obumierania drzew przyulicznych, obok ograniczenia przestrzeni dla rozwoju roślinności, zagęszczenia gruntu. Sól używana zimą do likwidacji śliskości przedostaje się do korzeni drzew i krzewów. Przez nadmiar soli w glebie rośliny nie są w stanie pobierać składników pokarmowych i wody. Przejeżdżające z dużą szybkością samochody wzbijają w powietrze miliony kropel zasolonej wody. Toksyczny aerozol solny powoduje zamieranie zwłaszcza młodych roślin. Szkodliwe działanie soli wpływa również na zniszczenia nawierzchni jezdni i chodników, korozję obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, kładek) oraz elementów infrastruktury drogowej, takich jak na przykład latarnie uliczne, kosze, barierki, ogrodzenia, niszczenie infrastruktury podziemnej, zanieczyszczenie wód gruntowych, elewacji budynków, korozję samochodów, zwłaszcza podwozi, opon, karoserii, niszczenie obuwia. <b>Podobnie jak młodzi przyrodnicy zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców, dozorców o używanie ekologicznych materiałów uszorstniających i ograniczenie stosowania materiałów chemicznych, zaopatrzenie się w piasek, nie używanie soli do wytapiania śniegu oraz o nie składowanie śniegu, błota pośniegowego wokół drzew i na terenach zieleni przyulicznej. Prosimy kierowców o przygotowanie samochodów do jazdy w zimie, wymianę opon na zimowe, dostosowanie jazdy, zwłaszcza prędkości do warunków zimowych.</b>Dzisiaj i w piątek przedstawiciele ZDM oraz Sekcji Architektury Krajobrazu spotkają się z mieszkańcami. Spotkania z mieszkańcami będą miały formę panelu dyskusyjnego. Rozmawiać będziemy o szkodliwości soli. Zachęcać będziemy również do rezygnacji z jej używania na rzecz ekologicznych materiałów uszorstniających. Terminy spotkań z mieszkańcami: 14 grudnia godz. 17.00 ul. Młyńska 11, internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, sala kominkowa. 16 grudnia godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 36 ul. J. Słowackiego 54/56, sala nr 19. Serdecznie zapraszamy.Wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska UMP, przygotowaliśmy ulotkę mówiąca o szkodliwości działania soli na zieleń przyuliczną. Ulotkę będą kolportować strażnicy miejscy oraz kontrolerzy SPP. O zaangażowanie się w działania na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Poznania poprosiliśmy przedstawicieli poznańskich mediów. Liczymy, że wspólne działania przyczynia się do podniesienia świadomości ekologicznej, a w dalszej perspektywie do ograniczenia użycia soli.<i> zdjęcia SAK, ulotka ZDM</i>
Zobacz więcej:
» SAK "Nie solę!..."
» Konferencja prasowa „Ochrona zieleni przyulicznej w okresie zimowym”
» Nowatorskie metody ochrony zieleni przyulicznej w sezonie zimowym
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej