*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Nowy projekt drogowy na naszej stronie internetowej. Przebudowa ulicy Bukowskiej na odcinku od ulicy Prostej do ulicy Zeylanda

2011-12-23
Prezentowany projekt dotyczy odcinka o długości około 2800 metrów. Zakłada wykonanie ścieżki rowerowej, przebudowę chodników, wjazdów do posesji, peronów przystanków komunikacji miejskiej, zatok autobusowych, założenie zieleni. Zostanie również dokonana korekta i wymiana krawężników. Konieczne jest również dokonanie przestawienia istniejących wpustów ulicznych. Na odcinku od ulicy między ulicami Przybyszewskiego a Zeylanda funkcjonować będą ścieżki rowerowe po obu stronach ulicy a między Przybyszewskiego a Polską po stronie południowej. Na odcinku od ulicy Gajowej do skrzyżowania z ulicami Szylinga i Kraszewskiego z uwagi na zabudowę i wąski pas drogowy powstanie ciąg pieszo - rowerowy. Konstrukcja ścieżki rowerowej składa się z warstwy ścieralnej SMA 6 o grubości 4 centymetrów, podbudowy z betonu B 10 o grubości 10 centymetrów, warstwy odcinającej z podsypki piaskowej o grubości 10 centymetrów, podłoża gruntowego naturalnie zagęszczonego do wskaźnika 1,0. Z obu stron droga rowerowa zostanie obramowana obrzeżem betonowym czerwonym 8 x 25 centymetrów na pdsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 centymetrów i ławie z betonu.Zlikwidowane zostaną zatoki autobusowe w okolicy skrzyżowania ulicy Bukowskiej z ulicą Wawrzyniaka.W ramach zadania zostanie również wymieniona nawierzchnia jezdni.Prosimy Internautów o opinie, uwagi i wnioski w terminie do 11 stycznia 2012 roku.Pragniemy dodać, że w dniu 17 sierpnia 2011 roku, w Sali Błękitnej UMP odbyło się spotkanie z dziennikarzami. Podczas spotkania, którego organizatorem było Biuro Kształtowania Relacji Społecznych, Zarząd Dróg Miejskich przedstawił cztery warianty przebudowy śródmiejskiego odcinka ulicy Bukowskiej na odcinku od ulicy Polskiej do ulicy Zeylanda. Każdemu wariantowi towarzyszyły analizy ruchu dla ulicy Bukowskiej wraz z przyległym obszarem Jeżyc i Grunwaldu. Do wykonania analiz wykorzystano będące w posiadaniu miasta specjalistyczne oprogramowanie do modelowania podróży, dane z Centrum Sterowania Ruchem oraz inne pomiary wykonane w terenie. Z propozycjami można było zapoznać się na stronie internetowej ZDM, w zakładce „Projekty drogowe” lub na stronie Urzędu Miasta Poznania, w zakładce "Komunikacja" - konsultacje projektów. Pragniemy dodać również, że projekt przebudowy ulicy poprzedzony został konsultacjami społecznymi w dniach od 17 sierpnia do 7 września 2011 r. dotyczącymi "Koncepcji przebudowy ulicy Bukowskiej na odcinku od ulicy Polskiej do ulicy Zeylanda".
Zobacz więcej:
» Koncepcja przebudowy ulicy Bukowskiej na odcinku od ulicy Polskiej do ulicy Zeylanda
» Prezentacja wariantĂłw przebudowy ulicy Bukowskiej na odcinku od ulicy Polskiej do ulicy Zeylanda
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej