*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Kolejny projekt drogowy na naszej stronie internetowej

2012-02-10
W zakładce "Projekty drogowe" zamieściliśmyprojekt rozbudowy ulicy Bożeny i ulicy Pustej na odcinku od ulicy Mogileńskiej do ulicy Bożeny. Projekt przewiduje między innymi budowę jezdni, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, progów zwalniających. Plan przewiduje również budowę chodnika po stronie posesji (strona południowa na ulicy Bożeny i północna na fragmencie ulicy Pustej). Przypominamy, że w ulicach objętych "strefą 30" nie ma konieczności budowy dróg rowerowych.Prosimy o przysyłanie uwag, wniosków, propozycji. Wszystkie są cenne i ważne. Pragniemy ewentualne wątpliwości, propozycje wyjaśnić na etapie projektowania.Prosimy przesyłać maile w terminie do 24 lutego 2012 roku.
Zobacz więcej:
» Projekt rozbudowy ulicy BoĹźeny i ulicy Pustej na odcinku od ulicy Mogileńskiej do ulicy BoĹźeny
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej