*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Budowa ulicy Jędrzejowskiej. Informacja o rozpoczęciu i zakresie prac budowlanych

2012-02-28
W środę, 29 lutego 2012 roku, rozpocznie się budowa ulicy Jędrzejowskiej. Gruntowa, na odcinku od ulicy Oświęcimskiej do cieku Starynka, ulica zyska nawierzchnię bitumiczną, chodniki, oświetlenie uliczne. Zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa oraz separator. Dzięki wybudowaniu separatora wody opadowe i roztopowe zanim trafią do cieku Starynka zostaną oczyszczone.Rozpoczynające się roboty budowlane spowodują utrudnienia w ruchu. Ulica na całej długości, tj. od ulicy Oświęcimskiej do cieku Starynka zostanie wyłączona z ruchu. Możliwy będzie jedynie dojazd do posesji.Ulicę Jędrzejowską wybuduje, na zlecenie ZDM, firma Eurovia Polska SA, która w ogłoszonym przetargu nieograniczoną złożyła najbardziej korzystną ofertę na kwotę 2.271.973,82 złotych brutto.Pragniemy przypomnieć, że w ubiegłym roku Zarząd Dróg Miejskich w tym rejonie Poznania wybudował ulice: Oświęcimską na odcinku od ulicy Wareckiej do ulicy Żeglarskiej, Warecką, Chęcińską. W tym roku planujemy również wybudowanie ulicy Żorskiej.Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy.<i> foto ZDM</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej