*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Dofinansowanie węzła Antoninek

2012-03-09
Miło nam poinformować, że <b>realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu przebudowa węzła Antoninek ma szanse stać się inwestycją drogową, zrealizowaną przy najwyższym udziale środków zewnętrznych – sięgającym aż 95% kosztów kwalifikowanych projektu!</b>Starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 „Drogi krajowe poza siecią TEN-T” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podjęte zostały w roku 2009. Wniosek o dofinansowanie złożony został 10 listopada 2009 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Przeszedł on pozytywnie ocenę formalną i ocenę merytoryczną I stopnia, jednak z powodu braku wystarczającej wysokości środków w ramach Działania 8.2 został ujęty na liście projektów rezerwowych, czyli mających szansę na uzyskanie dotacji w przypadku pojawienia się dodatkowych środków.Równocześnie Zarząd Dróg Miejskich w imieniu Miasta przygotował wnioski o dotację ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, pozyskując w latach 2010 i 2011 łącznie ok. 12,84 mln zł na realizację zadania. Następnie w połowie roku 2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o „przesunięciu” projektu z listy rezerwowej na listę podstawową, przyznając jednak niepełne dofinansowanie w stosunku do wnioskowanego – w kwocie ok. 14,45 mln zł. Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozpoczęło trwającą procedurę zmierzającą do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w związku z pojawieniem się dodatkowych środków w Działaniu 8.2 podjęło decyzję o przyznaniu dla projektu pełnego wnioskowanego dofinansowania w wysokości 84,92 mln zł. Wprawdzie ostateczna wysokość dotacji zostanie ustalona w przygotowywanej aktualnie umowie o dofinansowanie i uzależniona będzie od faktycznej wysokości ponoszonych na realizację inwestycji nakładów, niemniej jednak już dziś wiadomo, że łączna wartość środków zewnętrznych pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa wyniesie aż 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji i będzie to pierwsza inwestycja komunikacyjna w Poznaniu z tak wysokim udziałem środków zewnętrznych.<i> foto, wizualizacja ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Rozbudowa węzła Antoninek
» Na budowie węzła Antoninek
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej