*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

EURO 2012. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU PRZYLEGAJĄCEGO DO STREFY KIBICA

2012-04-04
Lokalizacja strefy kibica w ścisłym centrum miasta powoduje konieczność dokonania zmian w organizacji ruchu. Informujemy, że w dniach od 8 czerwca do1 lipca 2012 roku, w obszarze przylegającym do strefy kibica zlokalizowanej na placu Wolności i Alei K. Marcinkowskiego wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu pojazdów (obszar objęty ograniczeniami w ruchu pokazany został na mapie). W obszar ten będzie można wjechać codziennie w godzinach od 6.00 do 12.00 w celu dostawy towarów, dojazdu do sklepów, barów, restauracji itp.Poza tymi godzinami wjazd możliwy będzie tylko dla mieszkańców na podstawie wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich „warunków wjazdu”. Dla rowerzystów i pieszych nie będzie ograniczeń.<b>UWAGA! Bezwzględny zakaz wjazdu obowiązywać będzie każdego dnia funkcjonowanie strefy, w godzinach od 12.00 do 6.00 rano, na ul. F. Nowowiejskiego, placu Wolności, Alei K. Marcinkowskiego, które pełnić będą rolę „dróg życia” w strefie kibica. Ruch pieszy na tych ulicach nie zostanie ograniczony.</b><b>Informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, od dnia 8 maja do dnia 26 maja 2012r. „warunki wjazdu” dostarczane będą osobom, które w dowodzie rejestracyjnym mają wpisany adres zamieszkania na ulicach znajdujących się w obszarze wyłączonym z ruchu w sąsiedztwie strefy kibica. W w/w przypadku nie ma konieczności wnioskowania o wydanie „warunków wjazdu”, bowiem będą one dostarczane za pośrednictwem gońców do skrzynek pocztowych.</b>Wszelkie reklamacje związane np.: z błędnym wypisaniem, czy koniecznością uzupełnienia danych, należy zgłaszać w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, pokój nr 9.Mieszkańcy, do których z różnych przyczyn, nie zostaną w wyznaczonym terminie, tzn. do dnia 26 maja 2012 r. dostarczone „warunki wjazdu” będą mogli składać wnioski na dotychczasowych zasadach, tj.„warunki wjazdu” wydawane będą na podstawie wniosku dostępnego:- w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, w dni robocze od godz. 7.30 do 15.00,- w punkcie informacyjnym w biurze operatora strefy kibica, Al. K. Marcinkowskiego 11/24, w poniedziałki od 9.00 do 11.00 i środy od 16.00 do 18.00.„Warunki wjazdu” będą upoważniały wyłącznie do przejazdu do miejsca zamieszkania, bez prawa postoju lub parkowania na jezdni, chodniku lub poboczu ulicy.Wnioski prosimy składać drogą mailową: zdm@zdm.poznan.pl lub w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich ul. Wilczak 16 w punkcie przyjmowania korespondencji /parter/; „warunki wjazdu” będą wydawane w pokoju nr 9 /parter/. <b>UWAGA! Odbiór wniosku po uprzednim kontakcie telefonicznym 61 6477216</b>Wykaz ulic wyłączonych z normalnego ruchu pojazdów na czas działania strefy kibica w dniach od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku.</b>Wjazd możliwy codziennie tylko w godzinach od 6.00 do 12.00.<b>Ulice wchodzące w skład strefy kibica</b>:• plac Wolności cały,• Aleje K. Marcinkowskiego od Podgórnej do 23 Lutego,• Nowowiejskiego od placu Wolności do 23 Lutego.<b>Ulice przylegające do strefy kibica – „warunki wjazdu” dla mieszkańców na wjazd w godzinach od 12.00 do 6.00 wydaje Zarząd Dróg Miejskich.</b>• zachodnia jezdnia placu Wielkopolskiego (od 13 czerwca br. dopuszczony ruch samochodowy w godz. 6.00 - 17.00),• 23 Lutego od Alei K. Marcinkowskiego do wschodniej jezdni placu Wielkopolskiego,• Aleja K. Marcinkowskiego od Św. Marcina do Podgórnej • Podgórna od placu Wiosny Ludów do Alei K. Marcinkowskiego,• Góra Przemysła,• Franciszkańska,• Ludgardy,• Paderewskiego,• Murna,• Sieroca,• Żydowska,• Dominikańska od Żydowskiej do Szewskiej,• Wielka od Klasztornej do Szewskiej,• północna i zachodnia jezdnie placu Kolegiackiego oraz sam plac Kolegiacki.<i>Ulice Szkolna i część Koziej będą dostępne bez ograniczeń dla taksówek, rowerów oraz dojazdu do parkingów i szpitala.</i><b>Wykaz ulic obecnie wyłączonych z normalnego ruchu pojazdów</b><i>Obecnie wjazd możliwy jest codzienne w godzinach od 6.00 do 11.00.W czasie działania Strefy Kibica będzie możliwy od 6.00 do 12.00.</i><b>Na ulicach dotychczas wyłączonych z ruchu (na mapie zaznaczone są kolorem żółtym),</b> to znaczy na:Starym Rynku, Rynkowej, Kramarskiej, części Wronieckiej, Mokrej, części Żydowskiej, części Wielkiej, Klasztornej, części Woźnej, części Wodnej, części Koziej, części Gołębiej, Świętosławskiej, części Wrocławskiej, części Szkolnej, części Paderewskiego, Podgórnej, a od 1 maja 2012 roku także na pozostałym odcinku Wrocławskiej i Gołębiej oraz na Jaskółczej i kolejnym fragmencie Koziej <b>obowiązywać będą dotychczasowe „warunki wjazdu” (zielone, niebieskie lub czerwone).<b>Wszelkie informacje na temat utrudnień komunikacyjnych: POZnan* KONTAKT – tel. 61. 6463344 oraz na miejskiej stronie internetowej: www.poznan.plZa powstałe utrudnienia i ograniczenia związane z funkcjonowaniem strefy kibica serdecznie przepraszamy. </b>
Zobacz więcej:
» Warunki wjazdu - wniosek
» Wiadomości z Magistratu. Miasto - Gospodarz UEFA EURO 2012
» UEFA EURO 2012™ na cyfrowym planie
» Wiadomości z Magistratu. Mieszkańcy obszarĂłw wyłączonych z ruchu pojadą za darmo komunikacją miejską
» Zmiany w organizacji ruchu na czas budowy Strefy Kibica
» Bezpłatny parking dla mieszkańcĂłw okolic Strefy Kibica
» Wiadomości z Magistratu. Strefa Kibica. Komunikacja podczas UEFA EURO 2012™
» Zmiany w organizacji ruchu w rejonie Strefy Kibica
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej