*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

EURO 2012. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU PRZYLEGAJĄCEGO DO STADIONU MIEJSKIEGO

2012-04-04
Informujemy, że <b>w dniach 10 i 18 czerwca 2012 roku od godziny 16.45 do 1.45, a w dniu 14 czerwca 2012 roku od 14.00 do 23.00 w obszarze przylegającym do stadionu miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Bułgarskiej i Ptasiej wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu pojazdów </b>(obszar objęty ograniczeniami w ruchu przedstawiony na mapie).<b>Bezwzględny zakaz wjazdu wszelkich pojazdów, także dla mieszkańców i rowerzystów, obowiązywać będzie na następujących ulicach:</b>- Grunwaldzkiej na odcinku od Grochowskiej do Smoluchowskiego i Jawornickiej; - Bułgarskiej od Bukowskiej do Grunwaldzkiej; - ciągu ulic: Jugosłowiańska, Taczanowskiego, Ściegiennego od Grunwaldzkiej do Promienistej;- Marcelińskiej od Wałbrzyskiej do Rycerskiej;- Strzegomskiej od Staffa do Wałbrzyskiej;- Wałbrzyskiej;- Świerzawskiej;- Ptasiej;- Rumuńskiej;- Byczyńskiej.W pozostały obszar objęty ograniczeniami w ruchu będą mogli wjechać mieszkańcy na podstawie „warunków wjazdu” wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Dla rowerzystów i pieszych nie będzie ograniczeń.<b>Informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, od dnia 8 maja do dnia 26 maja 2012r. „warunki wjazdu” dostarczane będą osobom, które w dowodzie rejestracyjnym mają wpisany adres zamieszkania na ulicach znajdujących się w obszarze wyłączonym z ruchu w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego.W w/w przypadku nie ma konieczności wnioskowania o wydanie „warunków wjazdu”, bowiem będą one dostarczane za pośrednictwem gońców do skrzynek pocztowych.</b>Wszelkie reklamacje związane np.: z błędnym wypisaniem, czy koniecznością uzupełnienia danych, należy zgłaszać w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, pokój nr 9.Mieszkańcy, do których z różnych przyczyn, nie zostaną w wyznaczonym terminie, tzn. do dnia 26 maja 2012r. dostarczone „warunki wjazdu” będą mogli składać wnioski na dotychczasowych zasadach, tj. „warunki wjazdu” wydawane będą dla mieszkańców na podstawie złożonego wniosku dostępnego:- w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ulica Wilczak 16, w dni robocze od godziny 7.30 do 15.00, - w punkcie informacyjnym w biurze operatora strefy kibica, Aleje K. Marcinkowskiego 11/24, w poniedziałki od 9.00 do 11.00 i w środy od 16.00 do 18.00.Wnioski można składać drogą mailową: zdm@zdm.poznan.pl lub w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16 w punkcie przyjmowania korespondencji /parter/; „warunki wjazdu” będą wydawane w pokoju nr 9 /parter/<b>UWAGA! Odbiór wniosku po uprzednim kontakcie telefonicznym 61 6477216Wszelkie informacje na temat utrudnień komunikacyjnych: POZnan* KONTAKT – tel. 616463344 oraz na miejskiej stronie internetowej: www.poznan.plZa powstałe utrudnienia i ograniczenia związane z meczami na stadionie miejskim serdecznie przepraszamy.</b>
Zobacz więcej:
» Warunki wjazdu
» Wiadomości z Magistratu. Miasto - Gospodarz UEFA EURO 2012
» UEFA EURO 2012™ na cyfrowym planie
» Wiadomości z Magistratu. Mieszkańcy obszarĂłw wyłączonych z ruchu pojadą za darmo komunikacją miejską
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej