*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Ulica Bułgarska gotowa na EURO

2012-05-23
Przebudowa ulicy Bułgarskiej, przy której znajduje się stadion miejski, była kluczową inwestycją drogową związaną z Piłkarskimi Mistrzostwami Europy w piłce nożnej EURO 2012. Prace budowlane rozpoczęły się w 2008 roku. Rok później została zakończona przebudowa pierwszego odcinka ulicy między ulicami Marcelińską a Łubieńskiej. Koszt inwestycji wyniósł 19493707,99 złotych. W 2009 roku oddany do użytku kierowców został odcinek rozciągający się od ulicy Łubieńskiej do ulicy Bukowskiej. Tym razem koszt robót budowlanych wyniósł 8355577,03 złotych. Pod koniec kwietnia 2012 roku została zakończona przebudowa najdłuższego i najtrudniejszego w realizacji odcinka ulicy Bułgarskiej o od ulicy Marcelińskiej do ulicy Grunwaldzkiej wraz z remontem skrzyżowania Bułgarska/Grunwaldzka/Jugosłowiańska. Koszt robót budowlanych to 20492470,54 złotych.Odtąd, ulica Bułgarska, na całym dwu kilometrowym odcinku, składa się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. Zostały wybudowane między innymi nowe sygnalizacje świetlne, szerokie chodniki, drogi rowerowe i pieszo – rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, zostały założone tereny zielone. Została zmodernizowana infrastruktura podziemna.<b><i>Warto dodać, że Zarząd Dróg Miejskich na przebudowę całej ulicy Bułgarskiej pozyskał ponad 18,5 mln zł ze środków zewnętrznych, z czego:- 3,0 mln zł ze środków budżetu państwa w ramach drugiej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na projekt „Budowa i modernizacja ul. Bułgarskiej w Poznaniu od skrzyżowania z ul. Bukowską do skrzyżowania z ul. Marcelińską włącznie ze skrzyżowaniami”,- 14,8 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej”,-890 tys. zł ze środków budżetu państwa w ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na zadanie „Remont skrzyżowania ulicy Bułgarskiej z ulicą Grunwaldzką w Poznaniu.</b></i><i> foto ZDM</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej