*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przebudowa śródmiejskiego odcinka ulicy Bukowskiej

2012-05-29
W październiku 2011 roku miała miejsce uroczystość związana z zakończeniem prac budowlanych na ulicy Bukowskiej. Zakończone zostały prace na odcinku od ulicy Prostej do granicy miasta. Jednocześnie trwały już konsultacje społeczne dotyczące zmian w organizacji ruchu na śródmiejskim odcinku ulicy Bukowskiej. Celem było usprawnienie komunikacji zbiorowej na ulicy Bukowskiej na odcinku między ulicami Zeylanda a ulicą Polską, w tym lepsza komunikacja zbiorowa łącząca centrum z lotniskiem i stadionem miejskim. Zarząd Dróg Miejskich przygotował kilka wariantów zmian. Każdemu wariantowi towarzyszyły analizy ruchu dla ulicy Bukowskiej wraz z przyległym obszarem Jeżyc, Grunwaldu i Ogrodów. Do wykonania analiz wykorzystano między innymi będące w posiadaniu miasta specjalistyczne oprogramowanie do modelowania podróży, dane z Centrum Sterowania Ruchem. We wrześniu 2011 roku prezentowaliśmy w zakładce „Projekty drogowe” pięć wariantów koncepcji przebudowy ulicy Bukowskiej na odcinku między ulicami Zeylanda i Polskiej. Konsultacje społeczne prowadziło również Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP.W wyniku konsultacji został wybrany projekt zakładający wyznaczenie buspasu prowadzącego od ulicy Zeylanda do ulicy Przybyszewskiego oraz od ulicy Bułgarskiej do ulicy Przybyszewskiego. Z buspasu mogą korzystać autobusy oraz taksówki. Projekt zakłada również likwidację lewoskrętów na tym odcinku ulicy Bukowskiej. Prace budowlane rozpoczęły się w grudniu 2011 roku. Początkowo obejmowały prace brukarskie i budowę ścieżek rowerowych. Wraz z poprawą warunków atmosferycznych wykonawca przystąpił do prac związanych z wymianą nawierzchni jezdni. Prace polegały na sfrezowaniu warstw wiążącej i ścieralnej istniejącej nawierzchni jezdni, wzmocnieniu konstrukcji jezdni, między innymi poprzez ułożenie specjalnej siatki i ułożeniu nowej warstwy wiążącej. Z uwagi na duże natężenie ruchu na ulicy Bukowskiej i w celu złagodzenia trudności komunikacyjnych roboty zostały podzielone na etapy i prowadzone były w systemie sobota – poniedziałek. Po ułożeniu warstwy wiążącej poszczególne odcinki były oddawane do użytku kierowców. Ostatni etap robót nawierzchniowych został przeprowadzony w tzw. długi weekend, między 28 kwietnia a 6 maja. Po ułożeniu warstwy ścieralnej na całym śródmiejskim odcinku ulicy Bukowskiej został przywrócony ruch kołowy. Jednocześnie zaczęła obowiązywać nowa organizacja ruchu.Zakończenie prac drogowych zostało wyznaczone na 31 maja 2012 roku. Ulica jest przejezdna, należy jednak pamiętać, że do czasu zakończenia prac na ul. Grunwaldzkiej, realizowanych przez spółkę Infrastruktura Euro Poznań 2012 funkcjonował będzie lewoskręt w ul. Szylinga. Kierowcy mogą napotkać jeszcze na punktowe utrudnienia spowodowane pracami porządkowymi, przystosowaniem sygnalizacji świetlnych do nowej sytuacji ruchowej. Po ich zakończeniu na odcinku około 2800 metrów, kierowcy zyskają możliwość jazdy po nowej nawierzchni jezdni. Pojawią się również udogodnienia dla rowerzystów w postaci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych. Piesi będą korzystać z nowych chodników. Powstały również wjazdy do posesji, perony przystanków komunikacji miejskiej, zatoki autobusowe, dokonano korekty usytuowania wpustów ulicznych. Powstały nowe sygnalizacje świetlne: na skrzyżowaniu z ulicą Swoboda, na przejściach dla pieszych między Polną a Przybyszewskiego, Szpitalną a Szamotulską.Roboty budowlane wykonała firma STRABAG.<i> foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyĹźowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta (WND-RPWP.02.02.01-30-002/08)
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej