*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przedstawiamy kolejny projekt drogowy - przebudowy wiaduktu Kosynierów Górczyńskich (Górczyńskiego) – wschodniego.

2012-06-14
<b>Informujemy, że na naszej stronie internetowej został zamieszczony projekt przebudowy wiaduktu Kosynierów Górczyńskich (Górczyńskiego) – wschodniego. </b>Przypominamy, że część zachodnia wiaduktu została zmodernizowana w latach 2007 – 2008.Zakres inwestycji obejmuje:- rozbiórkę i budowę wiaduktu drogowego wschodniego w ciągu drogi krajowej nr 5 (ul. Głogowska) nad linią kolejową Warszawa Zachodnia - Kunowice w rejonie stacji węzłowej Poznań Górczyn (km 309+155) oraz estakady dojazdowej z ul. Rakoniewickiej.W zakresie inwestycji jest również budowa:a) obiektów budowlanych drogowych:- dojazdów do wiaduktu,- dojazdu do estakady dojazdowej z ul. Rakoniewickiej,- układu drogowego w rejonie ul. Rakoniewickiej (w tym m. in. chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe), - ekranów akustycznych,b) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z budową drogi:- oświetlenie ulic, - odwodnienie pasa drogowego,- urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu,c) urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą:- przebudowę kolizji z urządzeniami elektroenergetyki sieci trakcyjnej MPK,- przebudowę sieci elektroenergetycznych,- demontaż istniejącej i budowa nowej stacji transformatorowej,- przebudowę sieci telekomunikacyjnych,- przebudowę sieci wod.-kan.,- przebudowę sieci gazowych,- przebudowa kolizji z urządzeniami kolejowymi,- budowę kanału technologicznego,- przestawienie stacji meteo.d) zagospodarowanie zielenią pasa drogowego.<b>Prosimy Internautów o przesyłanie uwag, wniosków i opinii dotyczących projektu w terminie do 29 czerwca 2012 roku. Wszystkie maile są dla nas ważne.</b>
Zobacz więcej:
» Projekty drogowe
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej