*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

SIM- informacja turystyczna

2005-05-02
Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął wdrażanie Systemu Informacji Miejskiej (SIM) od informacji turystycznej. Na 45 zabytkowych obiektach znajdują się poliwęglanowe tablice z ich syntetycznym opisem. Treść opisów przygotowana została przez Zofię Kurzawę i Andrzeja Kusztelskiego, autorów książek o Poznaniu. Wszystkie informacje podane są w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Dodatkowo na tablicach umieszczono informację, czy dany obiekt leży na Trakcie Królewsko-Cesarskim. Wkrótce na Ostrowie Tumskim i Starym Rynku zostaną zamontowane podświetlane tablice, na których znajdzie się mapka z lokalizacjami poszczególnych zabytków. Lista oznakowanych miejsc i obiektów zabytkowychLp. Nazwa lokalizacji / Trakt Królewsko- Cesarski (X) / Ilość tablic1. Akademia Ekonomiczna x 12. Akademia Sztuk Pięknych 13. Bazar 14. Biblioteka Raczyńskich x 15. Zamek Cesarski x 16. Gimnazjum Marii Magdaleny 17. Hotel Saski x 18. III LO im. Jana Kantego 19. Muzeum Etnograficzne x 110. Muzeum Narodowe x 111. Kościół O. Franciszkanów Konwentualnych x 112. Kościół p.w. Bożego Ciała x 213. Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu x 114. Kościół p.w. św. Jana Jerozolimskiego x 215. Kościół p.w. św. Józefa x 116. Kościół p.w. św. Małgorzaty x 117. Kościół p.w. św. Marcina x 218. Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego x 119. Kościół p.w. Najświętszej Krwi Pana Jezusa x 120. Kościół Farny p.w. św. Stanisława bpa x 121. Kościół Bernardynek p.w. Przemienienia Pańskiego x 122. Klasztor Filipinów x 123. Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela x 124. Kościół Ewangelicko–Metodystyczny p.w. św. Krzyża 125. Kościół p.w. św. Wojciecha x 126. Kościół Wszystkich Świętych x 127. Pałac Górków – Muzeum Archeologiczne x 128. Teatr Wielki d. Opera x 129. Zespół Szkół Budownictwadawna Królewska Szkoła Budownictwa 130. Budynek Straży Pożarnej 131. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 132. Most Dworcowy 233. Szpital Dziecięcy oraz Kaplica św. Rodziny 234. Kościół p.w. NMP Wspomożenia Wiernych x 135. Zamek Królewski x 136. Kolegium Jezuickie – Urząd Miasta x 137. Szkoła Jezuicka ob. Szkoła Baletowa x 138. Cytadela 139. Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan 140. Fort VII 141. Dom Anderschów 142. Poczta x 143. Sąd Rejonowy 144. Kościół p.w. św. Kazimierza 145. Teatr Polski 146. Ostrów Tumski - panel podświetlany x 147. Stary Rynek - panel podświetlany x 1
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej