*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Bałtyckiej z ulicą Janikowską

2012-06-28
Zapraszamy Internautów do zapoznania się z projektem przebudowy skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej. Prosimy o przesyłanie uwag, wniosków, opinii w terminie do 10 lipca 2012 roku. Wszystkie uwagi są ważne. Pragniemy ewentualne wątpliwości rozstrzygnąć przed rozpoczęciem prac budowlanych.Inwestycja polega na przebudowie skrzyżowania ulicy Bałtyckiej, znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 92 z ulicą Janikowską oraz z sąsiadującą z nią drogą dojazdową do pobliskich zakładów produkcyjnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa drogowego na tym bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu. Statystyki Miejskiej Komendy Policji w Poznaniu wykazują, że na skrzyżowaniu w latach 2006 -2009 doszło łącznie do 34 zdarzeń drogowych, w tym aż 11 z udziałem pojazdów ciężarowych, w których 18 osób zostało rannych. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną i oświetlenie uliczne, wykonane zostaną dodatkowe pasy ruchu lewoskrętu, prawoskrętu oraz pas włączenia do ruchu. Pasy o przeciwnym kierunku ruchu zostaną na całej długości skrzyżowania oddzielone od siebie wyspami zieleni. Zastosowane elementy inżynierii ruchu pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w obrębie inwestycji. Przebudowana zostanie infrastruktura służąca komunikacji publicznej: zatoki i perony autobusowe w obrębie ulicy Janikowskiej. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Bałtyckiej.Przyznane dofinansowanie pozwoli na rozpoczęcie realizacji projektu w trybie „Zaprojektuj & Wybuduj” jeszcze w tym roku. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie w III kwartale 2012 roku. Zakończenie przebudowy skrzyżowania planowane jest na III kwartał 2013 roku.Według szacunków koszt inwestycji wyniesie ponad 15 milionów zł, z czego dotacja ze środków unijnych wyniesie około 10,5 miliona złotych czyli aż 85% kosztów kwalifikowanych projektu. W dniu 7 kwietnia 2011 roku podpisana została umowa pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Poznań o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu – DK 92” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.
Zobacz więcej:
» projekt
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej