*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera. Etap II od 11 sierpnia 2012 roku

2012-08-06
<b>Cel inwestycji:</b>dostosowanie układu drogowego do aktualnych potrzeb komunikacyjnych miasta, w tym przygotowanie do przedłużenia trasy PST do dworca PKP. Rozbiórka i przebudowa konstrukcji wsporczej obiektu inżynierskiego z uwagi na stan techniczny obiektu.<b>Dwa etapy realizacji inwestycji</b>W celu zminimalizowania utrudnień komunikacyjnych, zwłaszcza w ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej, przebudowa została podzielona na dwa etapy. Prowadzenie prac na całej długości ulicy Roosevelta spowodowałoby odcięcie na okres ponad dwóch lat ruchu tramwajowego z Piątkowa (PST), Junikowa i Ogrodów z centrum miasta. W pierwszym etapie, między sierpniem 2011 a czerwcem 2012 roku, zostały wykonane roboty budowlane na odcinku od mostu Dworcowego do ulicy Bukowskiej.Drugi etap, na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do mostu Teatralnego wraz z przebudową przejścia podziemnego, rozpocznie się 11 sierpnia 2012 roku. Zakończenie przedmiotu umowy zostało zaplanowane do końca 2013 roku.<b>Zakres prac w II etapie:</b>- przebudowa konstrukcji wsporczej od ulicy Bukowskiej do mostu Teatralnego,- wykonanie niezbędnych prac dla uruchomienia komunikacji tramwajowej i ruchu drogowego w pełnym zakresie w ulicy Roosevelta na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Bukowskiej,- remont przejścia podziemnego,- budowa stacji przesiadkowej PST/Kaponiera.<b>Konieczne wyłączenia z ruchu: (od 11 sierpnia 2012 roku)</b>• wschodnia jezdnia wraz z chodnikiem ulicy Roosevelta na odcinku od ulicy Bukowskiej do ulicy Święty Marcin i od ulicy Święty Marcin (mostu Uniwersyteckiego) do mostu Teatralnego,• dwa pasy ruchu zachodniej jezdni ulicy Roosevelta na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Słowackiego oraz cała zachodnia jezdnia ulicy Roosevelta między ulicami Słowackiego a Zwierzyniecką, • północna jezdnia ulicy Zwierzynieckiej na odcinku od ulicy Roosevelta (ronda Kaponiera) do ulicy Zeylanda,• nie będzie możliwości bezpośredniego przejazdu przez rondo Kaponiera w relacji południe – północ oraz wschód – zachód,• przejście podziemne – w zakresie uzależnionym od postępu prac budowlanych. Z możliwością całkowitego wyłączenia z ruchu pieszych. <b>Organizacja ruchu:• Od zachodu (z Grunwaldu i Junikowa) </b>objazd został zaprojektowany od ulicy Bukowskiej, dwukierunkową ulicą Zeylanda do ulicy Zwierzynieckiej. Stąd, w zależności od celu podróży kierowcy wybiorą jazdę ulicą Święty Marcin lub zachodnią jezdnię ulicy Roosevelta do mostu Dworcowego i ulicy Głogowskiej,• <b>Od południa (z Górczyna)</b> obowiązuje objazd wyłączonej z ruchu wschodniej jezdni ulicy Roosevelta przez most Dworcowy, ulicami Stanisława Matyi, Powstańców Wielkopolskich do alei Niepodległości lub trasą przez most Dworcowy, ulicę Stanisława Matyi do alei Niepodległości, • <b>Od północy (z Piątkowa i Winograd)</b> pojedziemy ulicami jednokierunkowymi: Słowackiego, Mickiewicza do ulicy Zwierzynieckiej skąd można wybrać jeden z dwóch pasów ruchu. Jeden prowadzi w prawo w ulicę Zwierzyniecką do ulicy Kraszewskiego i na jeden pas dwukierunkowej ulicy Zeylanda do ulicy Bukowskiej. Z drugiego pojedziemy w lewo do ulicy Święty Marcin lub w zachodnią jezdnię ulicy Roosevelta i dalej do mostu Dworcowego i ulicy Głogowskiej,• <b>Od wschodu (z Rataj oraz z centrum)</b> zalecamy jazdę ulicami Królowej Jadwigi, Stanisława Matyi, most Dworcowy, wschodnią jezdnią ulicy Roosevelta do ulicy Bukowskiej Grunwaldzkiej.• <b>Dojazd do ulicy Dworcowej i dworca PKP:</b>• Od północy i zachodu: ulicami Zeylanda/Mickiewicza – Zwierzyniecką – rondo Kaponiera a od południa i wschodu z północnej jezdni ulicy Święty Marcin (wjazd przed wiaduktem Uniwersyteckim)<b> Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Dąbrowskiego</b>w celu usprawnienia ruchu komunikacji miejskiej (zwiększone natężenie ruchu tramwajów)zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ulicy Dąbrowskiego. Z ulic: Szamotulskiej, Długosza i Kraszewskiego kierowcy nie będą mogli skręcać w lewo, w ulicę Dąbrowskiego. Nie będzie również możliwości skręcania z ulicy Dąbrowskiego w ulicę Kraszewskiego.• <i>Uwaga! Z uwagi na duże natężenie ruchu komunikacji tramwajowej prosimy kierowców o nie korzystanie ze skrzyżowań: Roosevelta/Dąbrowskiego, Dąbrowskiego/Kościelna.• Uwaga! O zmianach w organizacji ruchu w związku z przebudową węzła komunikacyjnego Kaponiera będą informować tablice ustawione w kluczowych lokalizacjach na II ramie komunikacyjnej.</i><b>Wykonawca, koszt inwestycji</b>Konsorcjum firm: OBRASCON Huarte Lain SA (lider konsorcjum), APRIVIA SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO sp. z o.o. Koszt inwestycji to 209452414,48 złotych brutto<b>Dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej</b>Projekt "Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera" będzie realizowany przy współudziale środków Funduszu Spójności w ramach Działania 7.3 "Transport miejski w obszarach metropolitalnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dotacji zabezpieczonej na "Liście projektów indywidualnych POIiŚ" wynosi 55,78 mln zł.
Zobacz więcej:
» ZTM - komunikacja miejska
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej