*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera – II etap. Meldunek z placu budowy

2012-10-03
Prace budowlane związane z przebudową węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera toczą się zgodnie z harmonogramem. Po zakończeniu rozbiórki konstrukcji parkingu podziemnego na szerokości jednego piętra trwa rozbiórka na szerokości drugiego przęsła. Roboty rozbiórkowe prowadzone są na odcinku od ronda Kaponiera do mostu Teatralnego. Jednocześnie wykonywany jest wykop pod ścianę szczelną oraz demontowane są fundamenty starej konstrukcji.Toczą się roboty związane z przebudową i budową infrastruktury podziemnej. Zakończyła się przebudowa kanalizacji kablowej sieci energetycznych w ulicy Roosevelta na długości od ronda do ulicy Dąbrowskiego. Bardzo ważnym zadaniem jest przebudowa ciepłociągu. Harmonogram zakłada, że prace należy zakończyć przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Obecnie, kończy się wykonywanie połączeń nowo wybudowanych odcinków z odcinkami dotąd istniejącymi. Trwa również realizacja stacji prostownikowej, która znajduje się pod rondem.Do końca października, wykonawca Konsorcjum firm: OBRASCON Huarte Lain SA (lider konsorcjum), HYDROBUDOWA POLSKA SA, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych METRO sp. z o.o., planuje zakończyć budowę zjazdu technicznego i komory CO. Niestety, wykonanie dylatacji modułowych i odtworzenie nawierzchni jezdni spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na wschodniej jezdni ulicy Roosevelta między mostem Dworcowym a skrzyżowaniem z ulicą Bukowską. Zmiany nastąpią w listopadzie i będą obowiązywać na okres około jednego miesiąca.Harmonogram prac do końca 2012 roku przewiduje:- wykonanie ściany szczelinowej dla dalszej części płyty wiaduktowej K4 (połączenie z rondem Kaponiera),- dalszy ciąg rozbiórki podziemnego parkingu, - rozbudowę ściany szczelnej w celu zabezpieczenia wykopu, co umożliwi wykonanie nowej konstrukcji wsporczej podziemnego garażu, - rozpoczęcie przebudowy klatek schodowych. Prace rozpoczną się od strony ulicy Zwierzynieckiej. Z uwagi na zakres prac i konieczność zachowania bezpieczeństwa pieszych, (oprócz tradycyjnego ciągu schodowego zostaną wybudowane windy oraz schody ruchome) przejścia zostaną wyłączone z ruchu,-odkrycie konstrukcji ronda Kaponiera i wykonanie robót remontowych, w tym izolacja płyty i wymiana torowiska tramwajowego.<i> foto ZDM</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej