*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulicy Bałtyckiej z ulicą Janikowską

2012-10-16
Informujemy, że 19 października br. rozpoczną się prace drogowe polegające na rozbudowie skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej. W celu minimalizowania utrudnień w ruchu prace podzielone zostały na etapy. Etap I związany z prowadzeniem prac wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych i drogowych potrwa od 19 października 2012 r. do 31 marca 2013 r. Inwestycja polega na przebudowie skrzyżowania ulicy Bałtyckiej, znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 92 z ulicą Janikowską oraz z sąsiadującą z nią drogą dojazdową do pobliskich zakładów produkcyjnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu. Statystyki Miejskiej Komendy Policji w Poznaniu wykazują, że na skrzyżowaniu w latach 2006 -2009 doszło łącznie do 34 zdarzeń drogowych, w tym aż 11 z udziałem pojazdów ciężarowych, w których 18 osób zostało rannych. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną i oświetlenie uliczne, wykonane zostaną dodatkowe pasy ruchu lewoskrętu, prawoskrętu oraz pas włączenia do ruchu. Pasy o przeciwnym kierunku ruchu zostaną na całej długości skrzyżowania oddzielone od siebie wyspami zieleni. Zastosowane elementy inżynierii ruchu pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa drogowego w obrębie inwestycji. Przebudowana zostanie infrastruktura służąca komunikacji publicznej: zatoki i perony autobusowe w obrębie ulicy Janikowskiej. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Bałtyckiej. Projekt "Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu – DK 92" uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 "Bezpieczeństwo ruchu drogowego" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Zakończenie przebudowy skrzyżowania planowane jest na III kwartał 2013 roku. Prace wykonywać będzie firma SKANSKA. Na czas prowadzenia prac w terminie <b>od 19 października 2012 r. do 31 marca 2013 r. konieczne będą następujące wyłączenia z ruchu:</b>• ul. Bałtycka – wyłączenie z ruchu obydwu pasów jezdni wlotowej do Poznania ( ok. 300 m z każdej strony skrzyżowania z ul. Janikowską),• ul. Janikowska – wyłączenie z ruchu odcinka pasa wschodniego - od skrzyżowania z ul. Bałtycką na odcinku ok. 200 m<b>TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU:</b>• ul. Bałtycka - ruch w obydwu kierunkach, na wysokości zamkniętego odcinka odbywał się będzie po jezdni wylotowej z Poznania,• ul. Janikowska – ruch odbywał się będzie w obydwu kierunkach po pasie zachodnim jezdni (od str. BRIDGESTONE) oraz na tymczasowej jezdni z płyt betonowych, zgodnie z oznakowaniem.<b>Za wszytkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. Prosimy kierowców o wyrozumiałość i zwracanie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie.</b><i> foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» Przebudowa skrzyĹźowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu (DK 92)
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej