*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na ulicach Malwowej i Złotowskiej

2012-11-08
Informujemy, że w październiku br. wprowadzone zostały kolejne ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Poznania. Zakazy wjazdu dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton ustawione zostały na ulicach Malwowej i Złotowskiej. Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli wiadomość. Wcześniej, w lipcu zakazy wjazdu dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton ustawione zostały na ciągu ulic Szpitalnej i Grochowskiej (od ulicy Dąbrowskiego do skrzyżowania ulic: Grochowska, Arciszewskiego, Reymonta). Ulice Malwowa i Złotowska to kolejne ulice w Poznaniu, na których obowiązuje ograniczenie tonażowe. Warto przypomnieć, że już w latach osiemdziesiątych w ścisłym centrum miasta wprowadzono zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych. Początkowo zakaz dotyczył pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 ton w obszarze ograniczonym ulicami aleja Niepodległości, Królowej Jadwigi, Solna, Małe Garbary, Estkowskiego, rzeką Wartą. Następnie jesienią 1997 roku wprowadzono kolejne ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton. Zarząd Dróg Miejskich oznakował wówczas odpowiednio teren śródmiejski. Pod znakiem B-5 - zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 16 ton widnieje tabliczka z napisem „Wjazd tylko na warunkach określonych przez Zarząd Dróg Miejskich”. Oznakowanie dotyczy śródmieścia, czyli obszaru wewnątrz tzw. II ramy komunikacyjnej, ograniczonej ulicami: Lechicką, Hlonda, Podwale, Jana Pawła II, Zamenhofa, Hetmańską, Reymonta, Przybyszewskiego, Żeromskiego, Niestachowską, Witosa, Al. Solidarności, Piątkowską. Kierowców pojazdów ciężarowych obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 14.00 do 18.00.Należy również zaznaczyć, że ograniczenia istnieją także na ciągach ulic: Łużyckiej – Stoińskiego – Wiechowicza – Kurpińskiego i Dymka - Browarnej oraz Kurlandzkiej. W roku ubiegłym i bieżącym wspólnie z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Ruchu Drogowego, Komendą Miejską Policji w Poznaniu, Strażą Miejską Miasta Poznania oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa pracowaliśmy nad wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń dla pojazdów ciężarowych. Uzgodniono konieczność zmiany organizacji ruchu pojazdów ciężarowych w śródmieściu. Zmieniono organizację ruchu, która polega na zakazie wjazdu pojazdów ciężarowych do śródmieścia w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. Dopuszcza się, po szczegółowym rozpatrzeniu, możliwość wydania „warunków wjazdu” w sytuacjach wyjątkowych, związanych np. z technologią prowadzonych inwestycji budowlanych. Liczymy, że wszystkie te działania przyczynią się do znacznego ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów na terenie miasta, poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia degradacji nawierzchni ulic.<i> wizualizacja ZDM</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej