*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Zmiany na ulicy księcia Józefa

2012-11-27
Na ulicy księcia Józefa zostały wyremontowane chodniki, nawierzchnia jezdni, zasadzono drzewa, wyznaczono kontrapas dla rowerzystów, wymalowano nowe oznakowanie poziome.Remont chodnika został wykonany między 3 września a 1 października tego roku. Stara, wyeksploatowana nawierzchnia chodnika została usunięta a w miejscu zniszczonych płytek betonowych i nawierzchni bitumicznej pojawiła się jednolita nawierzchnia: z płytek betonowych w kolorze grafitowym, ułożonych w kwadraty, które zostały obramowane dwoma rzędami kostki grafitowej, ciętej, promieniowanej. Na całej długości ulicy zostały zachowane granitowe krawężniki. Zniszczone zostały zastąpione krawężnikami, które do tej pory znajdowały się w magazynie ZDM.Również z magazynu ZDM pochodzi kostka granitowa, łupana, z której wykonano miejsca postojowe pomiędzy przedszkolem a lodowiskiem Bogdanka. Łącznie, remontowi podlegało 530 metrów bieżących krawężników granitowych, 2117 metrów kwadratowych płyt betonowych grafitowych, 710 metrów kwadratowych kostki granitowej ciętej, łupanej pod miejsca postojowe.Warto dodać, że projekt nawierzchni chodnika na ulicy ks. Józefa nawiązuje do nawierzchni chodników, które zostały wykonane w poprzednich latach na ulicach Działowej i św. Wojciecha.Remont chodnika wykonał Zakład Drogowo Budowlany Władysława Kaszkowiaka ze Skórzewa.Kolejnym etapem prac była wymiana nawierzchni jezdni bitumicznej. Prace wykonywał Zakład Robót Drogowych w terminie od 1 do 12 października 2012 roku. Sfrezowano i odtworzono 3600 metrów kwadratowych warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni bitumicznej.Po zakończeniu wymiany nawierzchni jezdni zostało wykonane oznakowanie poziome. Jednocześnie, na ulicy ks. Józefa został wyznaczony kontrapas. Oznacza to zmianę organizacji ruchu dla rowerzystów. W stronę al. Niepodległości cykliści będą poruszać się po kontrapasie, w przeciwnym kierunku będą korzystać z jezdni na ogólnych zasadach. Jednocześnie informujemy, że zlikwidowana została funkcjonująca dotąd droga rowerowa w ciągu ulicy.Na ulicach ks. Józefa i św. Wojciecha zostało zasadzonych jedenaście klonów polnych. <i> Fotografie przedstawiają ulicę ks. mieszka:1 i 2- po zakończeniu remontu chodnika i nawierzchni jezdni,3 - w czasie remontu,4- chodnik przed jego remontem</i>
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej