*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how
drukuj

Przetarg na dostawę przycisków sterowniczych

2013-02-07
Informujemy, że Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na dostawę przycisków sterowniczych. Przetarg dotyczy 400 przycisków, które przeznaczone zostaną do wymiany przycisków uszkodzonych, zniszczonych przez wandali i w wyniku kolizji drogowych. Obecnie w Poznaniu, na drogach administrowanych przez ZDM, znajduje się 297 sygnalizacji świetlnych z czego 269 wyposażonych jest w przyciski dla pieszych. Łącznie, liczba przycisków sterowniczych w sygnalizacjach świetlnych ZDM wynosi ok. 4800 sztuk. Co roku służby ZDM wymieniają około 10 procent uszkodzonych, zniszczonych przycisków. Należy również dodać, że niektóre sygnalizacje są stało czasowe a co za tym idzie nie są wyposażone w przyciski sterownicze dla pieszych.W związku z licznymi materiałami medialnymi informujemy, że przyciski dla pieszych działają na podobnych zasadach jak pętle detekcyjne dla samochodów czy komunikacji miejskiej, przede wszystkim tramwajów. Pozwalają na zmianę fazy sygnalizacji świetlnej. Następuje ona przez skuteczne wzbudzenie przycisku co powoduje przesłanie sygnału do sterownika sygnalizacji. Sterownik zgodnie z algorytmem sterowania dokonuje zmiany fazy sygnalizacji. W odpowiedzi na przyjęcie sygnału przez sterownik pojawia się napis ?czekaj?, który trwa do momentu zmiany światła z czerwonego na zielone. Czas oczekiwania na zielone światło uzależniony jest od sposobu sterowania oraz od aktualnej sytuacji ruchowej na skrzyżowaniu. Jeżeli sygnalizacja funkcjonuje w koordynacji to w zależności od aktualnego cyklu po wzbudzeniu przycisku czas obsługi przejścia może trwać w okresie komunikacyjnego szczytu od kilku do 120 sekund. Jeżeli do czynienia mamy z priorytetami dla komunikacji zbiorowej to przejście może być wstrzymywane również do 100 sekund. Specyficzna sytuacja ma miejsce na skrzyżowaniu Roosevelta ? Dąbrowskiego ? most Teatralny, gdzie na wnioski miejskiego przewoźnika, pasażerów komunikacji miejskiej i liczne materiały medialne został maksymalnie wydłużony priorytet dla tramwajów.Są tez sygnalizacje na przejściach dla pieszych, gdzie zielone światło dla pojazdów jest przerywane żądaniem pieszych po określonym czasie zielonego gwarantowanego dla pojazdów. Takie sytuacje mają miejsce tam, gdzie natężenie ruchu samochodowego i komunikacji miejskiej jest większe od ruchu pieszych.<b>Należy więc podkreślić, że wzbudzenie przycisku nie oznacza natychmiastowego zapalenia się zielonego światła dla pieszych. Natomiast nie wzbudzenie przycisku w większości przejść dla pieszych skutkuje brakiem obsługi przejścia lub może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania.</b>Informujemy również, że zarządca drogi podczas ustalania programu działania sygnalizacji świetlnej zobowiązany jest kierować przepisami prawa, w tym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, w którym jest mowa o priorytecie dla komunikacji miejskiej. Jednocześnie, musi brać pod uwagę wszystkie inne czynniki, które należy dostosować do potrzeb komunikacyjnych i sprawnego zarządzania ruchem w mieście.W związku z pytaniami dotyczącymi czasu sygnału zielonego dla pieszych informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, pieszy ma zagwarantowany czas przebycia przejścia dla pieszych od krawężnika do krawężnika z prędkością 1,4 m/s. Jeśli więc, na przykład, od krawężnika do krawężnika odległość wynosi 14 metrów to zielone światło pali się minimum 10 sekund. (14÷1,4=10).Do tego należy doliczyć 4 s, kiedy ?pali się? światło pulsujące.Dodatkowo, pieszy otrzymuje kolejne 10 sekund czasu ewakuacji w trakcie trwania czerwonego światła. Łącznie, na pokonanie przejścia dla pieszych o długości 14 metrów, pieszy ma zagwarantowany czas 24 sekundy. Należy zaznaczyć, że na wielu przejściach dla pieszych czas sygnału zielonego jest dłuższy niż wymagane minimum.Jednym z elementów wpływających na bezpieczeństwo na drogach są sygnały dopuszczające skręcanie w kierunku wskazanym strzałką (zieloną), zwane popularnie strzałkami warunkowymi. To określenie bardziej oddaje sedno sposobu w jaki mają się zachować kierujący pojazdami, czyli, że manewr skrętu można wykonać pod warunkiem udzielenia pierwszeństwa przejazdu lub przejścia innym uczestnikom drogi, którzy otrzymali sygnał zezwalający na ruch. Strzałki warunkowe, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 28 marca 2008 r., ponowne zostały dopuszczenie do stosowania <b>w kolizji z innymi strumieniami ruchu.</b> ZDM przyjął zasadę zwiększającą bezpieczeństwo pieszych, polegająca na tym, że strzałka wyświetlana jest dopiero z kilkusekundowym opóźnieniem w porównaniu do kolizyjnych strumieni ruchu, aby piesi lub pojazdy, które otrzymały sygnał zielony, znalazły się już na skrzyżowaniu przed pojazdem dopuszczonym do jazdy za pomocą strzałki. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, przy zgłoszeniu pieszego (za pomocą przycisku) chęci zapalenia sygnału zielonego na przejściu, strzałka warunkowa jest wygaszana i ponownie zapalana w trakcie obsługi przejścia. W niektórych miejscach (na przykład ronda Rataje, Śródka), gdzie mamy do czynienia z dużym natężeniem ruchu pieszego i samochodowego od kilku lat funkcjonują tzw. migające sylwetki pieszego, których zadaniem jest ostrzeżenie kierowców o możliwości napotkania pieszych na kierunku kolizyjnym ? na przejściu dla pieszych z zapalonym zielonym światłem.Przypominamy kierowcom, że zgodnie z ustawą ?Prawo o ruchu drogowym?, zapalona strzałka warunkowa zezwala na ruch w najbliższą drogę na skrzyżowaniu, w kierunku wskazanym strzałką, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem. Kierowca zobowiązany jest również do zachowania szczególnej ostrożności i przepuścić innych użytkowników drogi na skrzyżowaniu.<i> foto ZDM</i>
Zobacz więcej:
» zamĂłwienia publiczne
pozostałe informacje


Dowiedz się więcej